İçinde MAK geçen kelimeler

İçinde MAK geçen kelimeler 24073 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. mak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde MAK geçen kelimeler

25 harfli

adım (veya adımını) atmak, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, ağzından baklayı çıkarmak, ağzını açıp gözünü yummak, aklını (bir şeyle) bozmak, aklının terazisi bozulmak, altından çapanoğlu çıkmak, apertura maksillopalatina, arkasından atlı kovalamak, art eteğinde namaz kılmak, asıda olmak (veya kalmak), aşık atmak (veya oynamak), avuç (veya avucunu) açmak, (ayakkabı) ayağını vurmak, ayırtlanmak, (ayıtlanmak), bakla dökmek (veya atmak), baklayı ağzından çıkarmak, basamaklı taşlama yöntemi, başını taştan taşa vurmak, beşparmaklı-karakurbağası, ...

24 harfli

acı çekmek (veya duymak), ağ atmak (veya bırakmak), ağız (veya ağzını) açmak, ağlamakla yâr ele girmez, ağzında bakla ıslanmamak, ağzından lokmasını almak, aklı (bir şeye) takılmak, aksiliği üstünde (olmak), Allah´ın binasını yıkmak, apertura nazomaksillaris, arkasından teneke çalmak, aşı vurmak (veya yapmak), at izi it izine karışmak, atıp (veya atmak) tutmak, ayağının tozuna bakmamak, ayak açmak (veya vermek), aza saymak, (aza tutmak), bacak bacak üstüne atmak, bağrını yerden kaldırmak, başına gelen başmakçıdır, başını bir yere bağlamak, ...

23 harfli

abdestsiz yere basmamak, açıktan (para) kazanmak, adımlarını sıklaştırmak, ağzı dolu dolu konuşmak, ağzı kulaklarına varmak, ağzının içine baktırmak, ağzının tadını kaçırmak, altın leğene kan kusmak, arabasını düze çıkarmak, aralarından su sızmamak, ardından atlı kovalamak, asal çarpanlara ayırmak, assılanmak, (asılanmak), ayağının çorabı olmamak, ayakları üstünde durmak, bağırsak-tutamak yalımı, baltası kütükten çıkmak, bârını yerden galdırmak, baş komak, (baş koymak), başı üstünde yeri olmak, başına karalar bağlamak, ...

22 harfli

açlıktan nefesi kokmak, ağzına bir kemik atmak, ağzını dilini bağlamak, ahı gitmek vahı kalmak, akıl hocalığı taslamak, aklı başka yerde olmak, aklının ayarını bozmak, alnında yazılmış olmak, anahtarı beline takmak, anlamlı sayamak yitimi, (aralarında) kan olmak, arkasını sağlama almak, avucunun içinde tutmak, ayak ayak üstüne atmak, aydedeye misafir olmak, ayrısı gayrısı olmamak, az günün adamı olmamak, babasız oğlan doğurmak, bacakları tutmaz olmak, bağırsakçıl-tutamakçıl, baldırı paçayı sığamak, ...

21 harfli

abluka altında tutmak, aburga altına alınmak, ad urmak, (ad vurmak), adamakla mal tükenmez, adını ...-ye çıkarmak, ağıla avluya sığmamak, ağız tamburası çalmak, ağızdan gububuk akmak, ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, aklı zıvanadan çıkmak, aklına mukayyet olmak, alıp vereceği olmamak, alıp veremediği olmak, alt perdeden konuşmak, altmışaltıya bağlamak, ana baba eline bakmak, arslan kuyruklu makak, ateşler içinde yanmak, ayağının türabı olmak, ayak baş parmak olayı, ...

20 harfli

açıklar livası olmak, açıklığa kavuşturmak, adını ağzına almamak, afyonu başına vurmak, ağaç işleme makinesi, ağdık ağdık konuşmak, ağız tadı ile satmak, ağzında yaş kalmamak, ağzından inci saçmak, ağzını poryaza açmak, ahını yerde koymamak, akarı kokarı olmamak, akıl havsala almamak, akıl hocalığı yapmak, aklı başında olmamak, aklı bir yerde olmak, aklı bokuna karışmak, aklına geleni yapmak, akli başuna toplamak, alıcı gözüyle bakmak, alıp sattığı olmamak, ...

19 harfli

abuk sabuk konuşmak, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, açık saçık konuşmak, adam içine karışmak, ağaçişleri makinesi, ağzı dili bağlanmak, ağzına ... koymamak, ahmak yerine koymak, aklından çıkarmamak, aklından zoru olmak, al kanlara boyanmak, alfa2-makroglobulin, altın yürekli olmak, altından kalkamamak, ambargoyu kaldırmak, an damarı yırtılmak, anlamsızlaştırılmak, aptal yerine koymak, aralıksız kullanmak, arayıp da bulamamak, ...

18 harfli

ablukayı kaldırmak, acırmak, (acurmak), acmak, (açmak (I)), açık kapı bırakmak, açıktan para almak, adçekmeyi kazanmak, adı bile okunmamak, adı (bile) olmamak, adımını attırmamak, adımını geri atmak, afiyet üzere olmak, ağır kayba uğramak, ağlamak para etmez, ağzı dili tutulmak, ağzı guyun hapamak, ağzına volta almak, ağzının suyu akmak, ahmaklaştırabilmek, aklını karıştırmak, akli başa toplamak, alafrangalaştırmak, ...

17 harfli

aciz içinde olmak, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adımını tek atmak, afra tafra yapmak, afrikalılaştırmak, ağza sıhturamamak, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından kaçırmak, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, ahmaklaştırabilme, akan sular durmak, akca badas yapmak, akça assıya almak, akıntıya kapılmak, aklanıp paklanmak, ...

16 harfli

abartılı oynamak, abdesti bozulmak, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, adımlarını açmak, adını bağışlamak, afal afal bakmak, ağız bağı yapmak, ağlayıp sızlamak, ağzı açık kalmak, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ahireti boylamak, akarına bırakmak, akıldan çıkarmak, akılsallaştırmak, akışkanlaştırmak, akil baliğ olmak, ...

15 harfli

abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, ablukayı yarmak, aç susuz kalmak, açıklama yapmak, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, adalet dağıtmak, adı belli olmak, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, afyonu patlamak, ağaçlandırılmak, ağalık taslamak, ağdalaştırılmak, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ağız açtırmamak, ağız yanışlamak, ...

14 harfli

abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, açığını aramak, açığını bulmak, açıktan atamak, adam kullanmak, adamdan saymak, adapte olunmak, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adını çıkarmak, afaangı artmak, afkanı kalkmak, ağara yatırmak, ağırlığı olmak, ağırlık bulmak, ağız yaşalamak, ...

13 harfli

abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, abırcın olmak, ablavutlaşmak, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acıklandırmak, acısını almak, açığa alınmak, açık konuşmak, açıklaştırmak, açıklattırmak, açıktan almak, açkı makinesi, adamcıllanmak, adım kalgımak, adını taşımak, ...

12 harfli

abanozlaşmak, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, abezan olmak, aborda olmak, abraş kurmak, acayip olmak, acebe kalmak, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, açığa vurmak, açık kapamak, açkılatılmak, açma makarna, açuk boyamak, adapte olmak, adı duyulmak, adıma vurmak, ...

11 harfli

abdallanmak, abdes almak, abıç kurmak, abone olmak, abraştırmak, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, aç doyurmak, açığa almak, açık tutmak, açmaz komak, açmazlanmak, ad bağlamak, ad çıkarmak, ad kazanmak, adak adamak, adak yapmak, adını anmak, adını gomak, adlandırmak, ...

10 harfli

abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abat olmak, abcallamak, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abuklanmak, abuklaşmak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, acığ olmak, acıh almak, acıklanmak, acıksınmak, acıktırmak, acındırmak, ...

9 harfli

abalanmak, aballamak, abanlamak, abannamak, abazırmak, abcalamak, abıldamak, abohlamak, abuklamak, abuldamak, abutlamak, ac tutmak, acaplamak, acarlamak, acéblamak, acıkılmak, acıklamak, acılanmak, acılaşmak, acınılmak, acıtılmak, ...

8 harfli

aarlamak, abalamak, abartmak, abazımak, ablanmak, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, acıdamak, acılamak, acidamak, açtırmak, ad almak, adalamak, addırmak, adlanmak, adlaşmak, afalamak, afartmak, ...

7 harfli

abanmak, abarmak, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmak, abunmak, abuşmak, acalmak, acıhmak, acıkmak, acınmak, acışmak, acıtmak, acızmak, acolmak, acurmak, açıhmak, açılmak, açınmak, açışmak, ...

6 harfli

abamak, acımak, acimak, açamak, adamak, adımak, ağumak, alamak, alımak, alkmak, anamak, angmak, anğmak, ankmak, aramak, ardmak, arkmak, artmak, asamak, aşamak, atamak, ...

5 harfli

açmak, admak, ağmak, ahmak, akmak, almak, anmak, armak, asmak, aşmak, atmak, avmak, aymak, azmak, bamak, bomak, bumak, cımak, cimak, comak, cumak, ...

4 harfli

amak, maka, makd, maki, mako, omak, umak, ÜMAK

3 harfli

mak

Kelime Ara