İçinde MAK geçen kelimeler

İçinde MAK geçen kelimeler 24072 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

mak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. mak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde MAK geçen kelimeler

25 harfli

(ayakkabı) ayağını vurmak, (bir durumu) açığa vurmak, (bir işin) alayında olmak, (bir işin) altı yaş olmak, (bir işin) içinden çıkmak, (bir işin) ucunu kaçırmak, (bir şeyden) mahrum olmak, (bir şeye) zihni takılmak, (bir şeyi) açığa çıkarmak, (bir şeyi) aklında tutmak, (bir şeyin) altını kısmak, (bir şeyin) dibini bulmak, (bir şeyin) rezili çıkmak, (bir şeyin) üstüne yatmak, (bir şeyin) yerini tutmak, (bir şeyin) yolunu tutmak, (bir yere) kakılıp kalmak, (bir yeri) örümcek sarmak, (bir yerin) başında olmak, (bir yerin) içinden olmak, (biri) vazifesinden olmak, ...

24 harfli

(bir durum) açığa çıkmak, (bir iş) sekteye uğramak, (bir işin) yolunu yapmak, (bir işte) methali olmak, (bir işte) parmağı olmak, (bir şey) akıldan çıkmak, (bir şey) haritada olmak, (bir şeyde) gözü olmamak, (bir şeyde) karar bulmak, (bir şeye) Fatiha okumak, (bir şeye) gözünü yummak, (bir şeye) yatkın bulmak, (bir şeye) yüzü tutmamak, (bir şeyi) aklına koymak, (bir şeyi) ayakta tutmak, (bir şeyi) içinde duymak, (bir şeyi) mesele yapmak, (bir şeyin) acısı çıkmak, (bir şeyin) yüzü açılmak, (bir yerde) gözünü açmak, (bir yere) başını sokmak, ...

23 harfli

(bir işi) yokuşa koşmak, (bir işte) tulum çıkmak, (bir işten) hariç olmak, (bir şey) akılda kalmak, (bir şeyde) gönlü olmak, (bir şeyden) kapı açmak, (bir şeye) düşkün olmak, (bir şeye) haciz koymak, (bir şeye) yüzü olmamak, (bir şeyi) ağzına atmak, (bir şeyi) gizli tutmak, (bir şeyi) hesaba almak, (bir şeyin) dozu kaçmak, (bir şeyin) önünü almak, (bir şeyle) başa çıkmak, (bir yere) kapağı atmak, (bir yere) temel kakmak, (birine) kavuk sallamak, (birine) kul köle olmak, (birine) tepeden bakmak, (birini) açığa çıkarmak, ...

22 harfli

... duygusu uyandırmak, (aralarında) kan olmak, (bir işe) adı karışmak, (bir işten) el yıkamak, (bir şey) gözünü almak, (bir şeyde) gözü olmak, (bir şeyde) tuzu olmak, (bir şeyden) baş almak, (bir şeyden) kâm almak, (bir şeye) dâhil olmak, (bir şeye) gönlü olmak, (bir şeyi) abes bulmak, (bir şeyi) hedef almak, (bir yer) adam almamak, (bir yer) zindan olmak, (birinde) kalp olmamak, (birinden) fikir almak, (birine) kan kusturmak, (birine) kanı kaynamak, (birine) mum tutturmak, (birine) payanda olmak, ...

21 harfli

... meraklısı (olmak), ... vaziyeti takınmak, (bir iş) elinde olmak, (bir iş) uykuda olmak, (bir şey) kapak atmak, (bir şeye) gebe olmak, (bir şeye) imza atmak, (bir şeye) ket vurmak, (bir şeye) yüz tutmak, (bir yere) baş tutmak, (bir yere) para akmak, (birinde) şafak atmak, (birine) abayı yakmak, (birine) biliş çıkmak, (birine) çirkef atmak, (birine) dil çıkarmak, (birine) karşı durmak, (birine) kıç attırmak, (birine) kılçık atmak, (birine) kıyak yapmak, (birine) korku salmak, ...

20 harfli

(...) hükmünde olmak, (bir işe) eli yatmak, (bir işte) eli olmak, (bir işte) yer almak, (bir şey) bini aşmak, (bir şey) hava almak, (bir şey) kir tutmak, (bir şey) moda olmak, (bir şeye) kul olmak, (birine) ateş basmak, (birine) balta olmak, (birine) cephe almak, (birine) kanat açmak, (birine) kara çalmak, (birine) kastı olmak, (birine) kemik atmak, (birine) kredi açmak, (birine) malum olmak, (birine) zifos atmak, (birini) adam sanmak, (birini) hırs basmak, ...

19 harfli

... canlısı (olmak), ... demeye kalmamak, ... düşkünü (olmak), ... hastası (olmak), (...) hakkı tanımak, (at) tırısa kalkmak, (birine) açık olmak, (birine) gün doğmak, (birine) hor bakmak, (birini) cin tutmak, (birini) hor tutmak, (birini) hoş tutmak, (birini) işe koşmak, (birini) kan boğmak, (çocuğu) süt çalmak, abuk sabuk konuşmak, acısı ortaya çıkmak, acısına dayanamamak, açık saçık konuşmak, adam içine karışmak, ağaçişleri makinesi, ...

18 harfli

... delisi (olmak), ... elinden çıkmak, ... kılıcın çalmak, (...) hâlini almak, (birine) ip takmak, (birine) yük olmak, (birine) zar atmak, (birini) işe almak, aba yeninden atmak, ablukayı kaldırmak, acırmak, (acurmak), acmak, (açmak (I)), açık kapı bırakmak, açıktan para almak, adaletine sığınmak, adçekmeyi kazanmak, adı (bile) olmamak, adı bile okunmamak, adımını attırmamak, adımını geri atmak, afiyet üzere olmak, ...

17 harfli

... üzerine komak, (biri) hava almak, (iş) ortada olmak, (söz) abes kaçmak, aciz içinde olmak, adam içine çıkmak, adaylığını koymak, adı deliye çıkmak, adı kötüye çıkmak, adımını tek atmak, afra tafra yapmak, afrikalılaştırmak, ağza sıhturamamak, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ağzından kaçırmak, ağzını yansılamak, ağzını yanşalamak, ağzını yavşalamak, ahmaklaştırabilme, akan sular durmak, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, (biri) çok olmak, abağına çalışmak, abartılı oynamak, abdesti bozulmak, acığını çıkarmak, acıhcıcıh yapmak, acısını çıkarmak, açığını çıkarmak, açıklık kazanmak, adımlarını açmak, adını bağışlamak, afal afal bakmak, ağız bağı yapmak, ağlayıp sızlamak, ağzı açık kalmak, ağzına taş almak, ağzını bağlatmak, ahireti boylamak, akarına bırakmak, akıldan çıkarmak, ...

15 harfli

-den yana olmak, ... gibi yapmak, abanozlaştırmak, abartıyı basmak, abaz abaz olmak, ablukayı yarmak, aç susuz kalmak, açıklama yapmak, açıklaştırılmak, açıktan atanmak, açılıp saçılmak, adalet dağıtmak, adı belli olmak, adı kaldırılmak, afı kafı yutmak, afyonu patlamak, ağaçlandırılmak, ağalık taslamak, ağdalaştırılmak, ağır yara almak, ağırlaştırılmak, ...

14 harfli

aba gibi atmak, abdesti kaçmak, abrukaya almak, acabada kalmak, acılaştırılmak, acımasızlaşmak, acısına yutmak, aç açık kalmak, açığını aramak, açığını bulmak, açıktan atamak, adam kullanmak, adamdan saymak, adapte olunmak, adı sanı olmak, adıgıyın atmak, adını çıkarmak, adres makinesi, afaangı artmak, afkanı kalkmak, ağara yatırmak, ...

13 harfli

abablandırmak, abarot satmak, abazan kalmak, abdest bozmak, abırcın olmak, ablavutlaşmak, abraş oturmak, absorbe olmak, abuklandırmak, abuklaştırmak, acelesi olmak, acıklandırmak, acısını almak, açığa alınmak, açık konuşmak, açıklaştırmak, açıklattırmak, açıktan almak, açkı makinesi, adamcıllanmak, adım kalgımak, ...

12 harfli

abanozlaşmak, abazan olmak, abazanlaşmak, abdest almak, abezan olmak, aborda olmak, abraş kurmak, acayip olmak, acebe kalmak, acığı tutmak, acılaştırmak, acındırılmak, acıya koymak, açığa vurmak, açık kapamak, açkılatılmak, açma makarna, açuk boyamak, adapte olmak, adı duyulmak, adıma vurmak, ...

11 harfli

abdallanmak, abdes almak, abıç kurmak, abone olmak, abraştırmak, acız tutmak, âciz kalmak, aç bırakmak, aç doyurmak, açığa almak, açık tutmak, açmaz komak, açmazlanmak, ad bağlamak, ad çıkarmak, ad kazanmak, adak adamak, adak yapmak, adını anmak, adını gomak, adlandırmak, ...

10 harfli

abak atmak, abandırmak, abanlanmak, abartılmak, abat olmak, abcallamak, abey olmak, abıldanmak, abıldatmak, abıştırmak, abuklanmak, abuklaşmak, acar almak, acarlanmak, acarlaşmak, acığ olmak, acıh almak, acıklanmak, acıksınmak, acıktırmak, acındırmak, ...

9 harfli

aba atmak, abalanmak, aballamak, abanlamak, abannamak, abazırmak, abcalamak, abıldamak, abohlamak, abuklamak, abuldamak, abutlamak, ac tutmak, acaplamak, acarlamak, acéblamak, acıkılmak, acıklamak, acılanmak, acılaşmak, acınılmak, ...

8 harfli

aarlamak, abalamak, abartmak, abazımak, ablanmak, abraşmak, abrılmak, abrışmak, abrıtmak, abrulmak, acıdamak, acılamak, acidamak, açtırmak, ad almak, adalamak, addırmak, adlanmak, adlaşmak, afalamak, afartmak, ...

7 harfli

abanmak, abarmak, abatmak, abıçmak, abınmak, abışmak, abramak, abunmak, abuşmak, acalmak, acıhmak, acıkmak, acınmak, acışmak, acıtmak, acızmak, acihmak, acolmak, acurmak, açıhmak, açılmak, ...

6 harfli

abamak, acımak, acimak, açamak, adamak, adımak, ağumak, alamak, alımak, alkmak, anamak, angmak, anğmak, ankmak, aramak, ardmak, arımak, arkmak, artmak, asamak, aşamak, ...

5 harfli

açmak, admak, ağmak, ahmak, akmak, almak, anmak, armak, asmak, aşmak, atmak, avmak, aymak, azmak, bamak, bomak, bumak, cımak, cimak, comak, cumak, ...

4 harfli

amak, maka, makd, maki, mako, omak, umak, ÜMAK

3 harfli

mak

Kelime Ara