İçinde META geçen kelimeler

İçinde META geçen kelimeler 413 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

meta aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. meta anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde META geçen kelimeler

25 harfli

nervi metakarpei palmares, oylum özekli küpsel metal, yüzey özekli küpsel metal

24 harfli

endometriyum metaplazisi, metal-organik bileşikler, Metastrongylus elongatus, organometalik bileşikler

23 harfli

eozinofil metamiyelosit, intermedyer metabolizma, metabolik canlı ağırlık, metakarpus ekzostozları, metal dikiş malzemeleri, metalleştirilmiş karbon, regio metakarpofalangea, regio metatarsofalangea, submetasentrik kromozom, yassı hücreli metaplazi

22 harfli

amyant-metal sızdırmaz, asılı metalik ağ tavan, azrak toprak metalleri, bırakıntı metal kesimi, Demetarası katman doku, kontakt metamorfizması, metabolik polinöropati, metal klaster bileşiği, nötrofil metamiyelosit, ossa metakarpaliya I-V, ossa metatarsaliya I-V, soğutulmuş metal aygıt, toprak alkali metaller

21 harfli

bazal metabolik değer, bazofil metamiyelosit, Girardinus metallicus, içatım metamorfizması, karboprost trometamin, Metagonimus yokogawai, metal tutturucu gereç, metanodikarbonik asit, metastatik kireçlenme, mineral metabolizması, rejyonal metamorfizma, solunum metabolizması

20 harfli

alkali toprak metali, altın yaldızlı metal, dinoprost trometamin, heteronom metamerizm, hidrojen-metan oranı, ketorolak trometamol, meta sermaye aşaması, meta sermaye devresi, metalik çınlama sesi, metallerin yorulması, metanefroz tomurcuğu, metasentrik kromozom, Nectarinia metallica, soy maden, soy metal, soy olmıyan metaller

19 harfli

açlık metabolizması, asit dirençli metal, erimiş metal yunağı, etkin-edilgin metal, hemimetabol gelişme, holometabol gelişme, kıt toprak metaller, metafiz osteopatisi, metakarpal hastalık, metal buharlı lamba, metalbilimsel işlem, metalbilimsel süreç, metanosülfonik asit, prostat metaplazisi, Simulium metallicum, termal metamorfizma

18 harfli

darphane metalleri, dinomometamorfizma, florotriklorometan, homonom metamerizm, ilaç metabolizması, levometadil asetat, metabolik hastalık, metabolik miyopati, metafiz displazisi, Metagonimus ovatus, metal hortumlu duş, metal renklendirme, metal şerit kuramı, metalik iletkenlik, metan arsenik asit, metasilisilik asit, metastatik pnömoni, metilsülfoksimetan, miyeloid metaplazi, pekişik meta dosya, sirrus metakarpeus, ...

17 harfli

aktif metabolizma, bazal metabolizma, çift metal kuralı, emaye metal levha, kontakt metastazı, leyomiyometaplast, Mehmetaliçiftliği, metabolik alkaloz, metafosforik asit, metal basınçölçer, metal telli lamba, metalik parlaklık, metanet göstermek, rutin metabolizma, skuamöz metaplazi, sülfabromometazin, temel metabolizma, torus metakarpeus, torus metatarseus, yarı-soy metaller

16 harfli

ametabol gelişme, Çiftlikmehmetağa, elektrometalürji, gemici topmetali, hipermetabolizma, metabenztiazuron, metabolik asidoz, metabolik enerji, metal tel makası, metalik sazancık, metalsiz kalıntı, metamizol sodyum, metandrostenolon, metastabil durum, metastannik asit, metastrongilozis, Metastrongylidae, mometazon furoat

15 harfli

alkali metaller, ara metabolizma, bayağı metaller, Corydoras metae, hipermetamorfoz, hipometabolizma, karpometakarpus, kolloidal metal, metakrilik asit, metal gözetleci, metal ısılölçer, metal manometre, metal proteinat, metal püskürtme, metal temizleme, metal yorulması, regio metakarpi, regio metatarsi, tarsometatarsus, temas metastazı, tetraflurometan, ...

14 harfli

Babbitt metali, darçıkık metal, etkin metaller, hidrometalurji, İngiliz metali, metabolik azot, metafizikçilik, metaklortiazid, metakril asidi, metakriptozoit, metal anlatmak, metal bilimsel, metal bozunumu, metal bulaşkan, metal ısıölçer, metal işleyimi, metal özütleme, metal tutturma, metallil alkol, metalloprotein, metalsiz örtme, ...

13 harfli

ağır metaller, antimetabolit, katışık metal, kaynak metali, linotip metal, metabolik yol, metakrilatlar, metakromatizm, metal kaplama, metal olmayan, metal yorulma, metalbilimsel, metalik sabun, metalsiz örtü, metamatematik, metan keratin, metan toplama, metanefridyum, metanetsizlik, metaterienler, oksimetazolin, ...

12 harfli

alkali metal, Allen metali, bindirmetaşı, deksametazon, difenilmetan, diklor metan, gametangiyum, Hemimetabola, hemimetaboli, holometabola, holometaboli, meta sermaye, meta silikat, metabolik su, metakrilamid, metal bilimi, metal eritme, metal verimi, metal yamama, metalik renk, metalimniyon, ...

11 harfli

Aich metali, Bell metali, betametazon, hemimetabol, holometabol, Mehmetalanı, meta-analiz, metabilozma, metabolizma, metafilaksi, metafizikçi, Metagonimus, metakloreyn, metakromasi, metakromazi, metal alkil, metal çöpçü, metal direk, metal dökme, metal döküm, metal körük, ...

10 harfli

aminometan, bimetalizm, brometalin, dizmetahta, klorometan, kümetartım, Mehmetakif, Mehmetalan, metabolizm, metafosfat, metakarpus, metaksalon, metal bağı, metal boru, metal boya, metal kama, metal maşa, metal örtü, metalbilim, metaldehit, metalenzim, ...

9 harfli

Ahmetabat, Ahmetadil, Ahmetalan, ametaboli, ana metal, arı metal, bumetanid, C metafaz, çiftmetal, Eumetazoa, Mehmetali, metabatik, metabazis, metabolik, metabolit, metafizik, metaforik, metagenez, metakolin, metal saç, metal tel, ...

8 harfli

Ahmetağa, ametabol, anametal, Dikmetaş, Dilmetaş, Dökmetaş, Gömmetaş, Kesmetaş, metaetik, metakist, metaloit, metalsel, metalsiz, metameli, metasoma, metastaz, metazoea, metazore, metazori

7 harfli

Eşmetaş, Kümetaş, metadon, metafaz, metafiz, metafor, metalik, metalsi, metamer, metanal, metanet, metanol, metatez, metatip, metazoa, Örmetaş

6 harfli

ametal

5 harfli

metah, metal, metan

4 harfli

meta

Kelime Ara