İçinde MİKR geçen kelimeler

İçinde MİKR geçen kelimeler 268 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde MİKR geçen kelimeler

25 harfli

antimikrobiyal kemoterapi, mikroaerotolerant anaerob, trombotik mikroanjiyopati, yarı mikroanalitik terazi, yarı-mikrokimyasal terazi

24 harfli

faz. kontrast mikroskobu, karanlık alan mikroskobu, karanlık saha mikroskobu

23 harfli

bileşik ışık mikroskobu, mikroaerofil bakteriler, Natelson mikrogazometre, polarizasyon mikroskobu, slid-lamb biyomikroskop, termofil mikroorganizma

22 harfli

mikroanjiyopatik anemi, mikrobiyal ham protein, mikrohematokrit ölçeri, mikrohematokrit yöntem, ültraviyole mikroskobu

21 harfli

antimikrobik spektrum, astral mikrotüpçükler, floresan mikroskobisi, mikrop öldürücü lamba, silaj mikrobiyolojisi, yıldız mikrotüpçükler

20 harfli

diseksiyon mikroskop, elektron mikroskobik, flüoresan mikroskobu, flüoresan mikroskopi, mikro kanal mimarisi, mikrokimyasal terazi, operasyon mikroskobu

19 harfli

ameliyat mikroskobu, antimikrobiyal ajan, antimikrobiyal ilâç, beta2 mikroglobulin, elektron mikrografı, elektron mikroskobu, floresan mikroskobu, konfokal mikroskobu, mikrobiyal sindirim, mikrozomal enzimler, Pautriermikroapsesi

18 harfli

dondurma mikrotomu, elektron mikroskop, elektron-mikroskop, mikro kapsüllü yem, mikro opak okutacı, mikrobiyal protein, mikrogözenekli zar, mikroprint okutacı, mikropsuzlaştırmak, mikroserkoz serker, mikroşerit okutacı

17 harfli

mikro-meteoritler, mikrofilm okutacı, mikroglia hücresi, mikrokart okutacı, mikrokonveks prop, mikrokotiledonlar, mikropsuzlaştırma, mikrosismik bölge, mikrosporidiyozis, mikrotrabekül ağı

16 harfli

mikro elementler, mikro işletmeler, mikroanjiyopatik, mikrodalga fırın, mikrodisseksiyon, mikrofiş okutacı, mikrofona koymak, mikrogametoblâst, mikrogametogenez, mikroizlenceleme, mikrolitik külte, mikrositik anemi, mikrosporangiyum, Munromikroapsesi

15 harfli

mikro-organizma, mikroanjiyopati, mikrobilgisayar, mikrodiseksiyon, mikroenjeksiyon, mikrofilamanlar, mikrofilamentum, mikrokozmik tuz, mikrop öldürücü, mikropil cihazı, mikrosporidiyal

14 harfli

antimikrobiyal, faz mikroskobu, fotomikrografi, mikro besinler, mikro maddeler, mikrobiyolojik, mikroevolüsyon, mikrogametofit, mikrogametosit, mikrolitik taş, mikromanometre, mikronize etme, mikroorganizma, mikroprotallus, sağır mikrofon, ters mikroskop, ultramikroskop, ültramikroskop

13 harfli

biyomikroskop, fotomikrograf, hemikriptofit, kilomikronlar, mikro cerrahi, mikro çoğalma, mikro işlemci, mikro mineral, mikrobistatik, mikrobiyoloji, mikrocisimcik, mikrodifüzyon, mikroekonomik, mikroelektrot, mikroensefali, mikrofilament, mikrofilaremi, mikroglobülin, mikroinvazyon, mikroişleyici, mikrokonidyum, ...

12 harfli

amikroskopik, antimikrobik, mikro analiz, mikroaerobik, mikroaerofil, mikrobiyolog, mikrocerrahi, mikrodaktili, mikroekonomi, mikrofilarya, mikrofitofaj, mikroftalmus, mikrogliozis, mikrohabitat, mikroiktisat, mikroizlence, mikronukleus, mikronükleus, mikroparazit, mikroplanmak, mikroplaşmak, ...

11 harfli

mikro metre, mikrobiyota, mikrofibril, mikroftalmi, mikrogamont, mikroglossi, mikrokornea, mikrokosmos, mikrokozmos, mikrokozmoz, mikron altı, mikronemata, mikroplanma, mikroplaşma, mikrosefali, mikrosiklik, mikrosilyum, mikrosinema, mikroskobik, mikrosmatik, Mikrosporum, ...

10 harfli

mikro opak, mikroamper, mikrobisit, mikrobiyal, mikrobrahi, mikrocisim, mikrodalga, mikrodonti, mikroenema, mikrofauna, mikrofilik, mikroflora, mikrofoncu, mikrofonik, mikrogamet, mikrogliya, mikrognati, mikrokimya, mikroklima, mikrokoküs, mikrokomut, ...

9 harfli

amikrobik, mikro kod, mikro öge, mikroapse, mikrofaki, mikrofilm, mikrokart, mikrokist, mikroklin, mikromeli, mikropluk, mikropsuz, mikroskop, mikrosomi, mikrospor, mikroteli, mikrotomi

8 harfli

mikrinit, mikrobik, mikrofaj, mikrofil, mikrofiş, mikrofon, mikrogri, mikrokok, mikrolin, mikrolit, mikromer, mikronem, mikropil, mikroplu, mikropor, mikrotom, mikrozom

7 harfli

mikroti, mimikri

6 harfli

mikrob, mikron, mikrop

5 harfli

mikri, mikro

Kelime Ara