İçinde MUSK geçen kelimeler

İçinde MUSK geçen kelimeler 207 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde MUSK geçen kelimeler

25 harfli

muskuli intertransversari, muskulus bronkoözofagikus, muskulus fleksor digiti I, muskulus fleksor digiti V, muskulus frontoskutularis, muskulus hiyoepiglottikus, muskulus kleidobrakiyalis, muskulus kleidoservikalis, muskulus korakobrakiyalis, muskulus kuadratus plante, muskulus latissimus dorsi, muskulus oblikus aurikula, muskulus oblikus dorsalis, muskulus orbikularis oris, muskulus pterigofaringeus, muskulus rektus abdominis, muskulus rektus lateralis, muskulus rektus mediyalis, muskulus rektus ventralis, muskulus sfinkter kardiya, muskulus sfinkter papilla, ...

24 harfli

muskuli papillares parvi, muskulus adduktor brevis, muskulus adduktor longus, muskulus adduktor magnus, muskulus brakiosefalikus, muskulus gluteofemoralis, muskulus gluteus mediyus, muskulus interskutularis, muskulus iskiokavernozus, muskulus kutaneus fasiyi, muskulus kutaneus trunsi, muskulus palatofaringeus, muskulus peroneus brevis, muskulus peroneus longus, muskulus rektus dorsalis, muskulus retraktör bulbi, muskulus retraktör kosta, muskulus retraktör penis, muskulus semimembranozus, muskulus sfinkter pilori, muskulus sternosefalikus

23 harfli

muskuli membri torasisi, muskulus biseps femoris, muskulus brakioradialis, muskulus geniohiyoideus, muskulus iskioüretralis, muskulus krikofaringeus, muskulus krikotiroideus, muskulus kutaneus kolli, muskulus lateralis nazi, muskulus longus kapitis, muskulus miylohiyoideus, muskulus pronator teres, muskulus rektokoksigeus, muskulus rektus femoris, muskulus rektus torasis, muskulus semitendinozus, muskulus sternohiyodeus, muskulus stilohiyoideus, muskulus tenzor timpani

22 harfli

muskuli membri pelvini, muskulus erektor spina, muskulus gastroknemius, muskulus helisis minor, muskulus hipofaringeus, muskulus infraspinatus, muskulus multipennatus, muskulus sfinkter ilei, muskulus sfinkter seki, muskulus subskapularis, muskulus supraspinatus, muskulus tirofaringeus, muskulus tirohiyoideus, muskulus triseps braki, muskulus ventrikularis, nervus muskulokutaneus, ramus muskuli koksigei

21 harfli

muskuli interfleksori, muskuli interspinalis, muskulus antitragikus, muskulus biseps braki, muskulus genioglossus, muskulus gluteobiseps, muskulus iliokostalis, muskulus longus kolli, muskulus omohiyoideus, muskulus pubokaudalis, muskulus stiloglossus, muskulus triangularis, muskulus triseps sure

20 harfli

muskulus artikularis, muskulus digastrikus, muskulus hiyoglossus, muskulus levator ani, muskulus longissimus, muskulus psoas mayor, muskulus psoas minor, muskulus subklaviyus, muskulus teres mayor, muskulus teres minor, muskulus zigomatikus, nöromusküler parezis, prosessus muskularis, tuberkulum muskulare

19 harfli

antimuskarinik ilaç, intermuskular kemik, muskuli aurikulares, muskuli lumbrikales, muskuli subkostales, muskulus bipennatus, muskulus brakiyalis, muskulus buksinator, muskulus deltoideus, muskulus fusiformis, muskulus kompleksus, muskulus piriformis, muskulus temporalis, vena muskulofrenika

18 harfli

muskularis propria, muskuli interossei, muskulus iliopsoas, muskulus koksigeus, muskulus kremaster, muskulus palatinus, muskulus pektineus, muskulus popliteus, muskulus sartoryus, muskulus siliyaris, muskulus stapedius, muskulus supinator, muskulus trakealis, muskulus trapezius, muskulus üretralis

17 harfli

lakuna muskulorum, muskularis mukoza, muskuli abdominis, muskuli multifidi, muskuli pektinati, muskuli rotatores, muskulus abduktor, muskulus adduktor, muskulus ankoneus, muskulus grasilis, muskulus kutaneus, muskulus masseter, muskulus mentalis, muskulus sfinkter, muskulus spinalis, muskulus tragikus, zemberekli musket

16 harfli

fasya muskulares, kurukafa muskası, muskuli laringis, muskulus helisis, muskulus ilyakus, muskulus kaninus, muskulus malaris, muskulus skeleti, muskulus vokalis, şirinlik muskası, tepeardı muskası

15 harfli

hayvansal muska, muskuli gemelli, muskuli kapitis, muskuli kutanei, muskuli perinei, muskuli torasis, muskulus zoleus, rami muskulares

14 harfli

biçimsel muska, bitkisel muska, muskuli lingue, yapımsal muska

13 harfli

ışıldak muska, insan muskası, muskuli bulbi, muskuli dorsi, muskuli kauda, muskuli kolli

12 harfli

muska böreği, sırmalımuska, yazılı muska

11 harfli

muskovişist

10 harfli

camuskıran, muskacılık, muskidozis, muskularis

9 harfli

taş muska

8 harfli

ağ muska, muskarin, muskovit, muskular, muskulus, namuskâr

7 harfli

muskacı, muskuli

5 harfli

muska

Kelime Ara