İçinde N geçen kelimeler

İçinde N geçen kelimeler 15095 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde N geçen kelimeler

25 harfli

(bir işin) içinden çıkmak, (bir yer) zindan kesilmek, (bir yerin) içinden olmak, (biri) vazifesinden olmak, (birine) yukarıdan bakmak, (birine) yüksekten bakmak, (birini) çileden çıkarmak, (birini) on paralık etmek, (birinin) izinden yürümek, (birinin) suçundan geçmek, (birinin) üstünden geçmek, Abel interpolâsyon serisi, acele yürüyen yolda kalır, adın belirtilmesi yetkisi, Adriyatik'ten Çin Seddine, ağanın gözü, yiğidin sözü, ağır taş yerinden oynamaz, ağzından baklayı çıkarmak, akacak kan damarda durmaz, akciğer solucan hastalığı, aklıma gelen başıma geldi, ...

24 harfli

(bir şey) akıldan çıkmak, (bir şeye) yatkın bulmak, (yatın) boyun içi yalımı, Abadan petrolleri sorunu, ABD-Çin tanıma anlaşması, ABD-İran rehineler krizi, ABO kan grupları sistemi, acele işe şeytan karışır, açlıktan ölmeyecek kadar, ağacın kurdu içinde olur, ağanın gözü ata tımardır, ağzından lokmasını almak, ak akçe kara gün içindir, akarsuyun aşındırma gücü, akarsuyun sürükleme gücü, akciğer perküsyon sahası, akla gelmeyen başa gelir, aktarım fonksiyon modeli, alıcı kuşun ömrü az olur, Allah son gürlüğü versin, Allah´ın binasını yıkmak, ...

23 harfli

(...-mesi) gün meselesi, (bir şeye) düşkün olmak, (birine) içinden gülmek, (birine) tepeden bakmak, (birini) paravan yapmak, açık hava oyun araçları, açıktan (para) kazanmak, açlıktan imanı gevremek, âdet yerini bulsun diye, Afrika göçmen çekirgesi, Aftalion'un para kuramı, ağzının içine baktırmak, ağzının kokusunu çekmek, ağzının tadını kaçırmak, akım derken bokum demek, akışkan yakıtlı reaktör, aktivasyon ileti süresi, alın bölgesi nişaneleri, Allah bana, ben de sana, Allah senden razı olsun, Allah´tan umut kesilmez, ...

22 harfli

(...-mesi) an meselesi, (aralarında) kan olmak, (bir yer) zindan olmak, (birine) kan kusturmak, (davayı) nakzen görmek, Abel-Poisson integrali, absorpsiyon filtreleri, Ackerman yönlendirmesi, açlıktan nefesi kokmak, afin koordinat sistemi, ağır bombardıman uçağı, akçalı hakkın aktarımı, aklının ayarını bozmak, akridin turuncu boyası, akşamdan sonra merhaba, aktifleme etkin kesiti, alkalin fosfataz testi, Alman Afrika Kolordusu, Almanya'nın birleşmesi, altın eli bıçak kesmez, altıncı dereceden eğri, ...

21 harfli

... kandan ... kandan, (bir şeye) can gelmek, (birinden) kan gitmek, (birine) medyun olmak, (birine) meftun olmak, (birini) zengin etmek, Abel-Poisson dönüşümü, absorbsiyon bozukluğu, absorbsiyon spektrumu, absorpsiyon spektrumu, acemi oğlan kethüdası, acından kimse ölmemiş, addan fiil türeten ek, afin dönüşümler grubu, ağaç kökünden yıkılır, ağır kazan geç kaynar, ağızdan gububuk akmak, ağzından çıt çıkmamak, ağzının kâhyası olmak, ağzının tadını bilmek, ağzının tadını vermek, ...

20 harfli

Aberden Angus sığırı, aç köpek fırın deler, açık liman anlaşması, açıklayıcıdan tümleç, açının derece ölçüsü, açının radyan ölçüsü, açının üçe bölünmesi, ağaç kemiren karınca, ağızdan ağıza düşmek, ağzından inci saçmak, aklı başından gitmek, aklı sonradan gelmek, aktarılamayan haklar, al benden de o kadar, al gerdan incir kuşu, alacağın geçirilmesi, alan koruyan dönüşüm, alıcının tekel ederi, alın buzul taşı seti, alın damarı çatlamış, alın yazısı değişmez, ...

19 harfli

... olsun ... olsun, (birine) gün doğmak, (birine) gün geçmek, (birine) oyun etmek, (birini) cin tutmak, (birini) kan boğmak, açı koruyan dönüşüm, açık alan katsayısı, açık alan yoğunluğu, addan ad türeten ek, Afganistan Türkleri, afin kümenin boyutu, Afrika aslan avcısı, Afrika yaban köpeği, ağanın eli tutulmaz, ağılı baldıran ruhu, ağır evren ışınları, ağır ol, batman gel, ağızdan soluk verme, ağzı olan konuşuyor, ağzından yel alsın!, ...

18 harfli

... elinden çıkmak, ... kılıcın çalmak, a´dan z´ye (kadar), aba yeninden atmak, absorpsiyon cihazı, açıklanan değişken, açıklayıcıdan özne, açıktan para almak, açılımın katsayısı, açın uykusu gelmez, açının grad ölçüsü, addan türeme eylem, adil olmayan fiyat, afarozman kesilmek, afin bağımsız küme, Afrika yaban eşeği, aglütinojen aşılar, ağaç yaşken eğilir, ağaçtan maşa olmaz, ağızdan soluk alma, ağzı guyun hapamak, ...

17 harfli

5 Nisan Kararları, A-limitlenen dizi, aban aban yürümek, açıklanan değişim, açılan örümcekağı, adam aldadan kuşu, addan türeme fiil, Addison hastalığı, adenozin deaminaz, adın belirtilmesi, Afgan Arap koyunu, Afgan mücahitleri, Afganistan savaşı, Afganistan sorunu, aglütinasyon test, Agrarian hareketi, ağık kın keseklem, ağu kıran [bitki], ağzından dökülmek, ağzından kaçırmak, ağzının mührü ile, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, Aalen tahmincisi, Acaristan sorunu, aç, yanından kaç, açık saman rengi, açın imanı olmaz, adın addara kala, adi maden kömürü, adi sıçan piresi, african mahogany, african rosewood, ak kadın barmağı, ak tiken gökşini, akgerdan ötleğen, akıldan çıkarmak, Akkaraman koyunu, aklınla bin yaşa, akridin boyaları, alacağın temliki, alan araştırması, alan boşluğu imi, ...

15 harfli

-den yana olmak, abdestbozan otu, açıklanan sapma, açıktan atanmak, Açıların ölçüsü, addan türeme ad, adezyon kuvveti, Afgan iç savaşı, afin bileşenler, afin fonksiyonu, Afyon savaşları, ağnakçın otalak, ağzından çıkmak, ağzından kapmak, Aigun anlaşması, ajan provokatör, ak altın lehimi, ak yulun yalımı, akışkan çevrimi, aklından çıkmak, aklından geçmek, ...

14 harfli

Acheson kararı, açıktan atamak, açıktan atanma, açıktan geçmek, açlıktan ölmek, adamdan saymak, adıgıyın atmak, afagan rüzgarı, afin fonksiyon, ağlatan gülmez, ağzının kaşığı, ahd aman etmek, Aitken teoremi, ak kan sistemi, ak kan yangısı, akdin in`ikadı, akıldan yoksun, akın saldırmak, akkan dolaşımı, akkarın ebabil, akman keseklem, ...

13 harfli

abazan kalmak, abırcın olmak, Acheson planı, acından ölmek, açıktan açığa, açıktan almak, açıktan atama, açıktan satış, açıktan tayin, açılan cobweb, açının köşesi, açının ölçüsü, addan sakınma, adezyon plağı, afakan tutmak, afilcan ölümü, afin denklemi, afin dönüşümü, afin geometri, aflatoksin B1, african ebony, ...

12 harfli

abazan olmak, abezan olmak, açıktan alış, adam sen de!, Addison çörü, afacan ölümü, afakan ölümü, aferin almak, Afgan tazısı, afıkan olmak, afin dönüşüm, afyon bıçağı, afyon çekmek, afyon sakızı, afyon yutmak, ağlayan seni, ağzın soğuya, ahlan çıhmak, ahpun çekmek, akın bölgesi, akın eylemek, ...

11 harfli

acan biberi, Aden ülseri, afin modeli, ağlayan çam, ahbin tarla, akan yıldız, akın kayası, akın salmak, alan deneyi, alan girişi, alan kanunu, alan kuramı, alan ölçüsü, alan sayısı, alan seçimi, alan yapısı, alçalan ton, algın olmak, alğın olmak, alğun olmak, alın çekisi, ...

10 harfli

-dan kelli, -den ötürü, açının içi, afin grubu, afun tufun, afyon ruhu, ağan ağacı, ağrın alam, ağrın alem, ağrın alım, akın etmek, alan açısı, alan dolan, alan felen, alan palan, alan talan, alan taran, alan tulan, alan turan, Alman çiri, Alman kemi, ...

9 harfli

-den yana, -den yanı, aban aban, adıl n si, adın bata, afin küme, afin örtü, afin uzay, ağan evre, ahbun otu, akın akın, akman gör, akmın oku, akson ucu, alan çiti, alan hızı, alan topu, alın bağı, alın çatı, alın gaba, alın şakı, ...

8 harfli

ağban iv, altın iş, altun öz, anan içi, azdan az, ban yağı, ben baña, ben beni, ben gibi, biñ anca, biñ beği, bin kere, buñ yeri, can bezi, can cara, can cere, can deri, can dili, can feda, can gözü, can kuşu, ...

7 harfli

an yeri, anın mı, ban olu, ban otu, bin bin, bin kez, buñ gün, can aşı, can evi, can ipi, can otu, cen cen, çan çan, çın çın, dan dan, dan dun, den den, din din, dün gün, dün içi, eñ gücü, ...

6 harfli

an san, ban ev, ban iv, bun da, en iyi, eñ meñ, en son, hayn !, hn RNA, in cin, kan öd, n adar, n apar, n azer, ön açı, ön avı, ön gol, ön göp, ön gün, ön kol, ön kök, ...

5 harfli

en az, en ög, n ola, N ucu, on on, ön ad, ön ek, ön uç

Kelime Ara