İçinde NA geçen kelimeler

İçinde NA geçen kelimeler 15622 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

na aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. na anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde NA geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) başına geçmek, (birini) ağzına baktırmak, (birini) şaşkına çevirmek, (birinin) ağzına tükürmek, (birinin) hesabına gelmek, (birinin) hışmına uğramak, (birinin) kılığına girmek, (birinin) postuna oturmak, (birinin) sakalına gülmek, (birinin) yatağına girmek, Acrocephalus arundinaceus, adam (âdem) tonuna girmek, ağır taş yerinden oynamaz, ağzına bir lokma koymamak, ağzına yüzüne bulaştırmak, alternating current, (AC), ana izlenimlerinin etkisi, anadingil gezinti yatağı, anahat tehlike fonksiyonu, analiz edici, analizliyen, anamal aktarma sözleşmesi, ...

24 harfli

(bir şey) kanına işlemek, (bir şeyi) aklına koymak, (birini) karşısına almak, (birinin) başına ekşimek, (birinin) kanına susamak, (birinin) koynuna girmek, (birinin) nabzına girmek, (birinin) ocağına düşmek, adam olana bir söz yeter, ağzına vur, lokmasını al, akımmıknatıssaI birimler, Allah tekrarına erdirsin, Allah´ın binasını yıkmak, alternatif yem maddeleri, ambulakral kanal sistemi, ana atardamar yırtılması, Anadolu Selçuklu Devleti, apertura nazomaksillaris, arı bey olan kovana üşer, arterya gastroduodenalis, arterya karotis eksterna, ...

23 harfli

(bir şeyi) ağzına atmak, (birini) kurşuna dizmek, (birinin) aklına koymak, (birinin) anası ağlamak, (birinin) başına çalmak, (birinin) başına geçmek, (birinin) başına gelmek, (birinin) başına kalmak, (birinin) hoşuna gitmek, (birinin) kanı kaynamak, (birinin) koluna girmek, (birinin) nazını çekmek, (birinin) omzuna binmek, (birinin) yoluna bakmak, (omega-üstiki) sınaması, (parayı) avucuna saymak, aç kurt aslana saldırır, ağırlık özekli konaçlar, ağzı kulaklarına varmak, akımmıknatıssal irkilim, aklına bir şey gelmesin, ...

22 harfli

(birine) kanı kaynamak, (birini) koynuna almak, (davayı) nakzen görmek, afin koordinat sistemi, ağlama duvarına dönmek, ağzına bir kemik atmak, ağzına geleni söylemek, akış başına doruk hızı, aklına geleni söylemek, alı alına, moru moruna, Amerikan istisnacılığı, Amphisbaena fuliginosa, anahtarı beline takmak, anal keselerin yangısı, anamala katılan kazanç, anamalcı üretim biçimi, Anastomus lamelligerus, antijen sunan hücreler, araç değişken sınaması, aralıklı dikiş kaynağı, Arellano-Bond sınaması, ...

21 harfli

(birine) analık etmek, (işi) tavına getirmek, abdominal ovaryektomi, aburga altına alınmak, ada bana, adayım sana, aditus nazosfenoideus, Aeromonas salmonicida, afana tufana çevirmek, ağır kazan geç kaynar, ak kanatlı tarla kuşu, ak yanaklı baştankara, ak-kanatlı tarla kuşu, aklı zıvanadan çıkmak, aklına bir şey gelmek, aklına mukayyet olmak, aksiyona dayanan oyun, akşam kız sanat okulu, alıcı kılığına girmek, amnesty international, ana atardamar darlığı, ana atardamar yangısı, ...

20 harfli

`göster bana` ölçeri, ... sevdasına düşmek, (birine) kanat açmak, (birine) nazı geçmek, abdominal radyografi, Achnaccary anlaşması, acquis communautaire, açıkfora kenarbıçağı, adını ağzına almamak, Aeromonas hydrophila, afyonu başına vurmak, akımmıknatıssal izge, aklı bokuna karışmak, aklına geleni yapmak, akli başuna toplamak, al sana bir ... daha, Alma ata beyannamesi, alt ana toplardamarı, ampulla tuba uterina, ana baba generasyonu, ana mıknatıslı kuşak, ...

19 harfli

... durumuna düşmek, (birini) fena etmek, (kemik) kaynaştırgı, A Nevanlinna sınıfı, A-toplanabilir seri, abdominal gerginlik, abdominal palpasyon, acısına dayanamamak, adam olana çok bile, ağzı kulağına yakın, ağzına ... koymamak, ağzına geldiği gibi, ağzına kira istemek, akkanatlı tarlakuşu, akla fenalık vermek, aklına turp sıkayım, aklına yelken etmek, akman altı kanarımı, alkil aril sülfonat, allgau tırnakkesişi, alt ana toplardamar, ...

18 harfli

abannaya debennéye, açıklanan değişken, açılı kötü kaynama, Addax nasomaculata, âdem tonuna girmek, Afanasyevo kültürü, affınıza sığınarak, ağzına deve tepmek, ağzına volta almak, aklı başına gelmek, aksoaksonik sinaps, alanin transaminaz, alın kaynağı yapma, Alkanna orientalis, alkol dehidrogenaz, alnına kara sürmek, Alphaherpesvirinae, alt çenesi oynamak, altana-toplardamar, alternatif maliyet, alternatifli cümle, ...

17 harfli

abdominal gözenek, abdominal solunum, açıklanan değişim, açılışta özsınama, açınık kaynaşması, Adana Görüşmeleri, adenozin deaminaz, adrenal hormonlar, aglütinasyon test, ağzına gem vurmak, ağzına yakışmamak, ak kanatlı toygar, akıllı tırnak imi, akşam sanat okulu, aktifleme analizi, al yanaklı maymun, al-yanaklı maymun, Alentejana sığırı, alıcılara oynatma, alınabilir alacak, Alkanna tinctoria, ...

16 harfli

-den yana çıkmak, abağına çalışmak, abartılı oynamak, açıklanabilirlik, Adana Konferansı, Adana köşegöbeği, Adana Mutabakatı, ADF-GLS sınaması, adına ne düşerse, adrenal virilizm, Aedes canadensis, Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, ağzına taş almak, akarına bırakmak, akıllı tırnaklar, aklına sığdırmak, aklına tüküreyim, aksonal distrofı, Alcarrena koyunu, aletli jimnastik, ...

15 harfli

-den yana olmak, 1-kloronaftalin, Abadir sınaması, abdominal çukur, abdominal diken, Acarus gallinae, açıklanan sapma, açlık bunalgısı, Adana Protokolü, adrenal korteks, adrenal medulla, Afrika manatisi, ağnakçın otalak, ağzığerik nazlı, ağzına düşmemek, ağzına takılmak, akımmıknatıslık, aklına getirmek, aklına sığmamak, aklını oynatmak, alan cimnastiği, ...

14 harfli

(-den) bu yana, (...) hesabına, abdominal ağrı, Acerina cernua, acımasızcasına, acısına yutmak, aç ayı oynamaz, açık finansman, açıklanabilmek, Adatoprakpınar, adına davranma, adına imzalama, affolunabilmek, Agave sisalana, ağına düşürmek, ağırına gitmek, ağırlanabilmek, ağmannandırmak, ağzına okunmak, ağzına ökünmek, ahlaksızcasına, ...

13 harfli

1929 bunalımı, abdominal por, açıklanabilir, açıklanabilme, Adana burması, adrenalektomi, affolunabilme, Afrika manatı, ağaç gaganası, ağaçlı anayol, ağırlanabilme, ağırlıklarına, ağız kanaması, ağnam vergisi, ağzına çalmak, ağzına düşmek, ağzına sağlık, ağzına sıçmak, ağzına tıkmak, akçalı inanca, akıllanabilme, ...

12 harfli

ABD senatosu, abstre sanat, açık anahtar, açma makarna, adamına göre, Adana boblin, Adana kebabı, ADF sınaması, aglutinasyon, aglütinasyon, ağnadıvormak, ağnak otalak, ağnak vermek, ağzı oynamak, ağzına almak, ağzına etmek, ağzına kadar, ağzına layık, akıllıcasına, aklanabilmek, aklına esmek, ...

11 harfli

abanabilmek, abdominalis, Abdülmennan, absonlaınak, adam başına, Adanalıoğlu, adrenal bez, aerodinamik, afana etmek, aglutinatif, Ağaçlıpınar, ağır sanayi, ağız onarım, ağmannanmak, ağnam resmi, ağnaşdurmak, ağnaştırmak, ağzı boşuna, ağzına başa, ahır nadası, ahlaki ikna, ...

10 harfli

abanabilme, Abdülnasır, acak nacak, aç karnına, adamcasına, Adanalılık, adrenalizm, aglutinant, ağmannamak, ağnam bacı, ağnamaksız, ağnaşılmak, Ahmetpınar, akça kanat, Akçakaynak, aksonapati, alınabilme, alnaklamak, alternatif, alternator, alternatör, ...

9 harfli

-den yana, 5.8 S RNA, abannamak, abdashana, abdominal, acabakına, açık onam, açık onay, açıklanan, adıkaynak, adrenalin, Aeromonas, Ağaçkonak, Ağaçpınar, ağcakanat, ağlı ayna, ağnalamak, ahacığına, ak balina, ak kanama, Akçakonak, ...

8 harfli

16 S RNA, 18 S RNA, 23 S RNA, 28 S RNA, abuşanat, acınaklı, Acıpınar, Acunalan, aç açına, Adapınar, agnaşmak, agnatmak, ağ konak, Ağapınar, ağnanmak, ağnatmak, ahidnâme, ahitname, ak ganat, ak kanat, Akartuna, ...

7 harfli

5 S RNA, acabana, Acarina, Acunalp, açasına, Adanalı, agganak, agnamak, Agnatha, Ağırnas, ağırnaz, ağnağan, ağnağaz, ağnaksi, ağnamak, ağnamcı, ahacana, ahacına, ahanaka, ahnamak, akarina, ...

6 harfli

Acunal, ad nam, adanak, Adanan, adanat, afarna, agnati, agonat, ağanak, ağınar, ağnama, ahanak, ahanat, ahdana, ak ana, akanak, Akanay, akcana, Akınal, aksona, aksuna, ...

5 harfli

A DNA, abana, adana, adına, Adnan, afana, agena, ağnah, ağnak, ağnam, ağnaz, ahana, ahnak, ahnaz, akana, aknak, aknal, alnaç, Alnar, anaca, anacı, ...

4 harfli

adna, anac, anaç, anah, anak, anal, Anar, anaş, anat, anav, anay, anaz, anna, arna, aşna, ayna, bana, bena, bina, buna, cana, ...

3 harfli

ana, DNA, enâ, nâa, NAD, naf, nah, NAK, nal, nam, nan, nap, nar, nas, naş, nat, nav, nay, naz, ona, öna, ...

2 harfli

na

Kelime Ara