İçinde NAFT geçen kelimeler

İçinde NAFT geçen kelimeler 41 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

naft aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. naft anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde NAFT geçen kelimeler

23 harfli

naftilamin kahverengisi

20 harfli

mangan (II) naftenat

17 harfli

hidroksi naftalin, kalsiyum naftenat, naftalinleştirmek

16 harfli

alfanaftiltioüre

15 harfli

1-kloronaftalin, naftiyonik asit, naftol boyaları, naftorezorsinol

14 harfli

nafta çözücüsü, naftalinlenmek, petrol naftası

13 harfli

etilenaftalin, naftalinlemek, naftalinlenme, naftil benzen, naftizodiazin, naftolbenzein, naftotetrazin

12 harfli

naftalinleme, naftoik asit

11 harfli

naftaldehit, naftenikler, naftolenler, naftonitril

10 harfli

naftilamin

9 harfli

asenaften, naftenler, tolnaftat

8 harfli

naftalen, naftalin, naftalol, naftasen, naftolat

7 harfli

naftoil

6 harfli

naftil, nafto-, naftol

5 harfli

nafta

4 harfli

naft

Kelime Ara