İçinde NAK geçen kelimeler

İçinde NAK geçen kelimeler 1679 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NAK geçen kelimeler

25 harfli

bitişik çanak yapraklılar, çanak tutmak (veya açmak), dişten tırnaktan artırmak, doğal kaynaklar ekonomisi, eş dağıtımlı nokta kaynak, insan kaynakları yönetimi, kocalma oynak domalancası, omuz oynak yerleştiririmi, sanak-beldem-eğe-karıncıl

24 harfli

bitişik çanakyapraklılar, bukanak boğun başalakçıl, doğal mineral kaynakları, kaime-i mutebere-i nakdi, karmaşık kaynaklı akarsu, kirpikçil kapanak yalımı, olanaklı durumlar kuralı, olanaklı düzenler kuralı, olanaklılık dağıtıcılığı, olanaklılık giriş kuralı, oynaksal geyrek bozulumu, ruhsal kaynaklı bozukluk, sanak-çüğre-eğe-karıncıl, tırnak kıkırdak dikişlem, üretim olanakları eğrisi, üretim olanakları sınırı, yaşarımlı kapanak yalımı

23 harfli

bindirmeli kaynak yapma, doz inaktivasyon eğrisi, elektrikli kaynak yapma, ergencil ağrılı bukanak, hızlı sağanak tez geçer, ışık kaynaklı gölgeleme, kapanak-yin zarı yalımı, nakit dengesi yaklaşımı, nokta kaynaklı kirlenme, olanaksızlık yöneticisi, optimum kaynak dağılımı, retinakulum ekstensorum, sert lehim kaynaklaması, takınaklı zorunlu tepki

22 harfli

(davayı) nakzen görmek, ayrı çanak yapraklılar, bitkisel kaynaklı ilaç, dayatkılı oynak yapımı, değişken boylu tutanak, devingen kaynak ayırma, dışsal dış kaynaklanma, etkinleştirilmiş yunak, gıda kaynaklı hastalık, gümrüklenmesi olanaklı, güvenli sığınak etkisi, itibarlı nakit kaimesi, kabartılı kaynak yapma, kabili nakil akreditif, kapanaksal beze yalımı, kayıksı-altızçıl oynak, kaynak ayırma görünümü, kaynak koda dönüştürme, kaynakçalar kaynakçası, kaynakta kesme yöntemi, nakdî olmayan krediler, ...

21 harfli

ak yanaklı baştankara, ayrı çanakyapraklılar, Bitişikçanak yapraklı, çapraz oynak bağlantı, dışkaynaklı enflasyon, dokunakdaşcıl emlemci, eniyi kaynak dağılımı, et tırnaktan ayrılmaz, geri dönüşlü kaynakça, içsel dış kaynaklanma, karşılıklı kınaklanım, kayıksı-aşıkçıl oynak, kaynak bekleme durumu, kaynaklanabilir çelik, kuinakrin hidroklorür, mavi yanaklı arı kuşu, nakit dönüşüm döngüsü, olanaklı ikili sayısı, olanaksız üçleme savı, olanaksızlık önermesi, oynak ve bağlam bilim, ...

20 harfli

bakanak-alt boğuncul, başvuru kaynakçaları, bir konakçılı asalak, birleşik çanakyaprak, Çanakkale Antlaşması, çok konakçılı asalak, evreden evreye nakil, faaliyet nakit akımı, hayretten donakalmak, kasnaküstü yalpalama, kayıksı küpçül oynak, kaynak yönlendirmesi, kaynakta kesme usulü, lekeli kasnak balığı, magnezyum kaynakları, nakde çevrilir değer, olasılıksal oynaklık, oynakların yapışması, oynakta kan birikimi, rastlantısal konakçı, sağrak ıdık-sanakçıl, ...

19 harfli

allgau tırnakkesişi, anakent tasarlaması, borç-özkaynak oranı, böbrek çanakçıkları, dengeleyici anakent, destekleyici kaynak, dokunakdaşcıl emlem, eleştirili kaynakça, gayrinakdî krediler, geçici oynak ağrısı, kalsiyum kaynakları, kapanak beze yalımı, kapanak yumgalanımı, kaynak dönüştürgeci, kaynakçasal denetim, kaynakçasal tanıtım, kene kaynaklı virüs, korunak yemişçiliği, korunaklık aktarımı, kürek-pazıcıl oynak, münakaşa götürmemek, ...

18 harfli

ayrılabilir kaynak, bilek oynak yalımı, birinci arakonakçı, çanaklı basınölçer, çanaklı kümeleyici, çanaksı solucanlar, dayanak fonksiyonu, endirekt kan nakli, günlük oynak kezik, kapanak irinlenimi, kaynak kapsayıcısı, kaynakçasal kimlik, kaynaklanabilirlik, kemik oynak yalımı, kene kaynaklı ateş, kınakına (sinkona), konakçı değiştirme, konserve kan nakli, konu kaynak dizimi, korunak üzümcülüğü, nakit akım tablosu, ...

17 harfli

akıllı tırnak imi, al yanaklı maymun, al-yanaklı maymun, ayrımsal kaynakça, balık barınakları, barınak böcekleri, barınak yoğunluğu, bebenek oynaklığı, bileksel oynaklar, bindirmeli kaynak, boynak (boyundan), çalgılı çağanaklı, çanak yalayıcılık, derin kaynaklı su, diklofenak sodyum, eğeysi beş bannak, evrensel kaynakça, fırtınakuşugiller, fosfor kaynakları, gizlenmiş takınak, ıspanak mildiyösü, ...

16 harfli

akıllı tırnaklar, alyanaklı maymun, bağımsız barınak, bağlak-kapanakça, bakır kaynakları, Boşnak Soykırımı, bukanak keseklem, bukanak yamalamı, bukanak-tarakçıl, Büyükkonakgörmez, çanak çömlek otu, Çanakkale Boğazı, Çanakkale Savaşı, çanaklı durduraç, çanaksı hücreler, çevre kaynakları, çinko kaynakları, dayanaklık etmek, demir kaynakları, eksi nakit akışı, etle tırnak gibi, ...

15 harfli

ağnakçın otalak, anakent bölgesi, anakök (dizini), anormal konakçı, ardışık konakçı, ateş kaynaklamı, avanaklık etmek, besisel kınakça, birincil kaynak, biyolojik nakil, boğanak boğanak, boğmuk-sanakçıl, bunaklaşabilmek, çanak yapraklar, çeç oynak yalım, çeç tırnaklılık, çivileşik oynak, dayanak açınığı, dayanak noktası, dayanak yıldızı, dış kaynaklanma, ...

14 harfli

ak yanaklı kaz, akçalı yazanak, anakados etmek, anakız çorbası, ara konakçılık, askerî yığınak, avınak ıslatan, barınaklı kıyı, belder oynakça, bennâk vergisi, boğmuk oynakça, bukanak onarım, bunaklaşabilme, çanak çatlatan, çanak yalayıcı, Çanakkalelilik, dañak, (tañak), dınnak sürtmek, dirsek oynakça, dişli tırnaklı, dokunaklı sıra, ...

13 harfli

anakara üzümü, apınak apınak, ardışık konak, ayırıcı konak, aynalı kasnak, beşeri kaynak, bukanak çöküm, bukanak yalım, bukanak-tarak, büküklü oynak, cırnak çekmek, çalgı çağanak, çanak kurutan, çanak yalamak, danakıran otu, dayanak uzayı, dayanaksızlık, dırnak yarası, doğal barınak, doğal konakçı, embriyo nakli, ...

12 harfli

ağnak otalak, ağnak vermek, anakentleşme, apmak apınak, artık tırnak, Aşağıçanakçı, ayak oynakça, aylak kasnak, aynak gazzak, aynalı nakış, badem tırnak, bannak çörek, borcun nakli, boşnak eriği, Buğulukaynak, bukanak ağrı, Caberkonaklı, çanak ağızlı, çanak çömlek, çanak likeni, çanak üzengi, ...

11 harfli

absonlaınak, altı bannak, altı barnak, anakreontik, ara konakçı, ara yazanak, aynak gazak, aynak oynak, badi bannak, banaktabağı, bannaklamak, Batıçanakçı, bitki nakli, bunaklaşmak, Büyükburnak, cayırtdanak, cınnaklamak, cırnaklamak, cıynaklamah, cıynaklamak, cızırtdanak, ...

10 harfli

Akçakaynak, alnaklamak, altı banak, Altınçanak, anakronizm, anaksızlık, annaklamak, annakleyin, arakonakçı, arnaklamak, Aşağıçanak, Aşağıkonak, Aydınkonak, bacanaklık, Bahçekonak, banaklamak, basbanaklı, başkonakçı, Bölükkonak, bukanakçıl, bunaklaşma, ...

9 harfli

adıkaynak, Ağaçkonak, Akçakonak, Altıkonak, Altınakar, aminakrin, anaklamak, anakronik, ara konak, Asmakonak, Atlıkonak, avanaklık, Balkaynak, banak aşı, banakıran, barınakca, basınakçı, basınaklı, Başkaynak, Beşkaynak, Beykaynak, ...

8 harfli

acınaklı, ağ konak, Akkaynak, Alakonak, Alkasnak, Anakadın, anakodos, anakonda, anakoyak, arakonak, Arıkonak, atınaklı, avanakça, Bağkonak, bağlanak, barkanak, başdanak, Başkonak, Belkonak, Beşkonak, Beykonak, ...

7 harfli

agganak, ağnaksi, ahanaka, akganak, Akkonak, almanak, alyanak, anakart, anakaya, anakdar, anakder, anakent, anaksız, anaktar, anakuyu, aynakol, aznaklı, bacanak, bacınak, badanak, bağanak, ...

6 harfli

adanak, ağanak, ahanak, akanak, anakat, anakız, anakök, Anaköy, arınak, atanak, atınak, avanak, avınak, bağnak, bannak, barnak, baynak, bennâk, binakl, boğnak, bornak, ...

5 harfli

ağnak, ahnak, aknak, annak, arnak, asnak, aynak, banak, bonak, bunak, canak, cenak, cınak, cinak, conak, çanak, çenak, çınak, çinak, donak, dunak, ...

4 harfli

anak, enak, ınak, inak, naka, nakı, Naki, onak

3 harfli

NAK

Kelime Ara