İçinde NE Y geçen kelimeler

İçinde NE Y geçen kelimeler 108 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NE Y geçen kelimeler

25 harfli

aç ne yemez, tok ne demez, bir mum al da derdine yan, (bir şeyin) üstüne yatmak, (birinin) üstüne yıkılmak, iğne yapmak (veya vurmak), izzetinefsine yedirememek, nesne yönelimli çözümleme

24 harfli

(birinin) üstüne yürümek, eline yüzüne bulaştırmak, sağdan sola üstüne yazma

23 harfli

(birinin) üstüne yıkmak, erkekliğine yedirememek, nesne yönelimli tasarım, Tiemey-Kadane yaklaşımı

22 harfli

belgeler üzerine yargı, buz üstüne yazı yazmak, hamiline yazılı tahvil, kendi kendine yemlenme, kesine yakın yakınsama, nesne yönelimli sınama

21 harfli

eti kemiğine yapışmak, iğne yapraklı ağaçlar, ne yaptığını bilmemek, özne yüklem uygunluğu

20 harfli

çene yarışına girmek, Webb-Pomerene Yasası

19 harfli

ekmeğine yağ sürmek, karne yazım defteri, kendi üstüne yormak, kendine yedirememek, kibrine yedirememek

18 harfli

defne yaprağı yağı, eşiğine yüz sürmek, kendisine yollanan

17 harfli

üstüne yazma kipi, üzerine yaptırmak, üzerine yüklenmek

16 harfli

çene yarıştırmak, çene yetiştirmek, enlemesine yarık, gölgesine yatmak, gözüne yendirmek, iğne yapraklılar, kendine yeterlik, ne yer, (ne yir), sahne yer örtüsü, sahne yüksekliği, üstüne yaptırmak

15 harfli

çene yarıştırma, çingene yengeci, dinine yandığım, kendine yontmak, meresine yetmek, nesne yönelimli, sahne yetkilisi, üzerine yürümek

14 harfli

ateşine yanmak, çene yoğuncası, derdine yanmak, dönegine yavız, eñe yaña olmah, ergene yufkası, laline yaramak, mezeñe yaramak, ne yapıp yapıp, ne yeller esti, sahne yukarısı, üzerine yatmak, üzerine yıkmak

13 harfli

defne yaprağı, eline yıkamak, ne var ne yok, üstüne yatmak, üstüne yazmak, yüzüne yazmak, sahne yaygısı

12 harfli

iğne yastığı, iğne yurdamı, iğne yurdası, iğne yurdusu, sahne yazarı, sahne yokuşu, sahne yapıtı

11 harfli

çene yarışı, çene yormak, enine yanay, iğne yaprak, kene yıkmak, makine yağı, ne yazık ki, üzerine yok, reçine yağı

10 harfli

defne yağı, etine yarı, iğne yemek, iğne yurdu, inne yurdu, nane yemek, ne yapıyık, üstüne yok

9 harfli

çene yayı, kene yılı, nane yağı, yine yine

8 harfli

ne yazar, ne yüzle, tane yem

6 harfli

ne yir

Kelime Ara