İçinde NEGA geçen kelimeler

İçinde NEGA geçen kelimeler 111 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NEGA geçen kelimeler

25 harfli

bileşik çoğaltım negatifi, negatif dışsal ekonomiler, negatif içsel tasarruflar, negatif resmin saptanması, negatif tamsayılar kümesi, Streptopelia senegalensis

24 harfli

negatif alan ekonomileri, negatif gerilme refleksi, negatif içsel ekonomiler, negatif kitle dışsallığı, pozitif-negatif anahtarı

23 harfli

elektronegatiflik farkı, görüntü ve ses negatifi, Trichechus senegalensis

22 harfli

negatif batmotrop etki, negatif dağıtım eşlemi, negatif dışsal ekonomi, negatif dromotrop etki, negatif enerji dengesi, negatif ışığa doğrulum, negatif kontrast madde, negatif kronotrop etki, negatif trofotrop etki, negatif-pozitif işleme, özgün görüntü negatifi

21 harfli

negatif gelir vergisi, negatif iplikli virüs, negatif kooperativite, negatif yere doğrulum, Senegal balçık balığı

20 harfli

negatif azot dengesi, negatif inotrop etki, negatif olmayan sayı, Polypterus senegalus, Senegal balçıkbalığı, yapıt hakkı negatifi

19 harfli

ayırıcı ana negatif, Galago senegalensis, negatif açındırması, negatif anlamlı RNA, negatif nakit akışı, Pterodes senegallus, renkli negatif film

18 harfli

negatif aerotaksis, negatif başa tepki, negatif değiştirim, negatif faiz oranı, negatif korelasyon, negatif seleksiyon, negatif tamsayılar, özgün ses negatifi

17 harfli

çoğaltım negatifi, elektronegatiflik, negatif aykırılık, negatif ek mercek, negatif fonksiyon, negatif fototaksi, negatif kemotaksi, negatif logaritma, negatif modülatör, negatif ven nabzı, ses yollu negatif, üç kuşak negatifi

16 harfli

görüntü negatifi, negatif boş film, negatif büyüklük, negatif duyarkat, negatif tasarruf, Senegal galagosu

15 harfli

ayırıcı negatif, bileşik negatif, Mononegavirales, negatif görüntü, negatif karekök, negatif kurgusu, negatif tropizm, negatif yatırım, negatif yönelim

14 harfli

basım negatifi, elektronegatif, kurgu negatifi, negatif bombaj, negatif boyama, negatif deliği, negatif kesici, negatif kesimi

13 harfli

negatif çizik, negatif eşlem, negatif resim, negatif vergi, negatif yüklü

12 harfli

ara negatifi, Gram negatif, Gram-negatif, negatif film, negatif iyon, negatif sayı, ses negatifi

11 harfli

ana negatif, negatif yon, negatif yön

10 harfli

bezenegâşi, negatoskop

9 harfli

İnegazili, Senegalli, teknégaşi

8 harfli

Eynegazi, negâhtan, negatron

7 harfli

İnegazi, negatif

Kelime Ara