İçinde NİY geçen kelimeler

İçinde NİY geçen kelimeler 417 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NİY geçen kelimeler

25 harfli

eniyi imâlat uygulamaları

24 harfli

bütçenin aleniyet ilkesi, İstanbul Emniyet Sandığı

23 harfli

eskiyi yeniye geçtirmek, Kaliforniya denizaslanı, kanatlı trikomoniyazisi, saniyede resim (sayısı), saniyede satır (sayısı), sübjektif hüsn-i niyyet, Süleymaniye medreseleri

22 harfli

eniyi cevap fonksiyonu, eniyi tepki fonksiyonu, Kaliforniya Bıldırcını, saniyede alan (sayısı)

21 harfli

amniyon sıvı embolisi, eniyi faktör bileşimi, eniyi kaynak dağılımı, hesaplama eniyilemesi, Kaliforniya hastalığı, niyasin tamamlayıcısı, yazarın izniyle basım

20 harfli

birinci eniyi kuramı, emniyet altına almak, eniyi çaba aracılığı, eniyi çaba güvencesi, eniyi çaba yüklenimi, eniyileyici tahminci, kendi kaniyle emleme, niyasin yetersizliği, uyarlamalı eniyileme

19 harfli

eniyi çaba teminatı, eniyileme yaklaşımı, ikinci eniyi kuramı, kanuniyet kesbetmek, müşteri memnuniyeti, namazında niyazında, otuz saniye lambası

18 harfli

devingen eniyileme, emniyeti suistimal, eniyi cevap eğrisi, Hamzalısüleymaniye, koryoamniyotik zar, noniyonik deterjan, otuz saniye hakemi, saniye başına ikil, tekalif-i divaniye, zaman saniyesi, sn

17 harfli

amniyotik yumurta, beş saniye deneyi, Bonferroniyöntemi, eniyi çaba ilkesi, eniyicilik ilkesi, kısıtlı eniyileme, Kızıldağyeniyapan, Kurtbeliyeniyapan, saniyede 16 resim, saniyede 18 resim, saniyede 24 resim, Siirt battaniyesi

16 harfli

amniyon hidropsu, amniyon plakları, branşiyokraniyum, cırğaniye çekmek, eniyi faiz oranı, eniyi para alanı, gerdaniyebuselik, goniyodisgenezis, insaniyet namına, koryoamniyonitis, memnuniyetsizlik, teşrii masuniyet, Tilkisüleymaniye, verniyeli cetvel

15 harfli

Arpalıkihsaniye, Balıklıihsaniye, Çubukluosmaniye, emniyet dengesi, emniyet düğmesi, Emniyet Sandığı, hafniyum karbür, hafniyum nitrür, insaniyetsizlik, medeniyetsizlik, neyki, (niyeki), niyeti bozukluk, Sultaniye üzümü, teniyi ısladmak, Yeniyapançarşak, Yeniyapanşeyhli

14 harfli

allantoamniyon, amniyon kesesi, amniyon sıvısı, art niyetlilik, Aşağıyeniyapan, Bünyanosmaniye, Büyükburhaniye, Cerityeniyapan, emniyet durağı, emniyet kemeri, emniyet kilidi, emniyet koşulu, emniyet supabı, emniyet şeridi, emniyet vermek, iyi niyetlilik, Küçükburhaniye, medeniyetçilik, niyasin türevi, niyaz dağılmak, niyet fiilleri, ...

13 harfli

Alcıyeniyapan, amniyonsuzlar, Aşağıihsaniye, emniyet amiri, emniyet etmek, emniyet stoku, emniyet şartı, emniyetsizlik, goniyoimplant, hüsn-i niyyet, maalmemnuniye, memnuniyetsiz, niyasin testi, niyet mektubu, Osmaniyeçatak, Osmaniyelilik, ramazaniyelik, saniyelik açı, Saprolegniyaz, Susuzosmaniye, şakga şenniyh, ...

12 harfli

amniyon zarı, amniyonlular, amniyoreksis, amniyosentez, battaniyesiz, dominiyonizm, emniyet pimi, hidroamniyoz, hipolimniyon, hüsnüniyetle, insaniyetsiz, kaliforniyum, Karaosmaniye, kiniya almak, koloniyalizm, kraniyektomi, kraniyolojik, lümen saniye, medeniyetsiz, memnuniyetle, metalimniyon, ...

11 harfli

amniyonitis, art niyetli, battaniyeli, eniyi fiyat, epilimniyon, goniyoskopi, hidramniyon, ikil saniye, insaniyetli, iyi niyetli, kraniyoloji, kuaterniyon, lüks-saniye, medeniyetçi, muayyeniyet, namaz niyaz, niyasinamit, niyet etiği, niyet etmek, niyetlenmek, niyetsizlik, ...

10 harfli

arkenniyin, emniyetsiz, eniyhlemek, erkenniyin, evlenniyin, garsoniyer, goniyoskop, hakkaniyet, hayvaniyet, hüsnüniyet, intaniyeci, meftuniyet, memnuniyet, nefsaniyet, niyetçilik, niyetleniş, niyetlenme, niyetlilik, nohsaniyet, oniyektomi, Osmaniyeli, ...

9 harfli

ağniyemon, aleniyyet, art niyet, batdaniya, battaniye, betoniyer, Burhaniye, çetinniyh, çibinniyh, devoniyen, ehveniyet, emniyetli, eniyileme, feniyhmek, Ferdaniye, fermaniye, finiyerli, gelinniyh, gerdaniye, hervaniye, inceniyar, ...

8 harfli

aleniyet, ayniyyet, bataniya, Bâtıniye, beniynel, caniyane, Çiniyeri, dubniyum, enaniyet, eniyilik, erniyhli, hafniyum, hahniyum, Hakaniye, Haruniye, İhsaniye, intaniye, İrfaniye, İskaniye, karniyöl, kolaniya, ...

7 harfli

ahaniya, amniyon, amniyos, ayniyat, ayniyet, biniyed, biniyet, binniyh, çayniyh, çeşniye, dırniyh, emniyet, Fenniye, finiyer, geñiyle, gıniyan, haniydi, hırniyh, Hüsniye, imaniye, kefniyh, ...

6 harfli

Adniye, Avniye, Ayniye, biniye, çiniyh, enniyh, erniyh, éşniyh, eyniyh, ezniyh, Ganiye, haniye, hıniyh, Kaniye, kiniya, küniye, maniya, maniye, niyani, Niyazi, niyeki, ...

5 harfli

aniya, aniyh, eniyh, niniy, niyar, niyaz, niydi, niyet

4 harfli

aniy, niya, niye

Kelime Ara