İçinde NOMİ geçen kelimeler

İçinde NOMİ geçen kelimeler 319 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde NOMİ geçen kelimeler

25 harfli

Afrika Ekonomik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Benelüks Ekonomik Birliği, dengeli ekonomik kalkınma, doğal kaynaklar ekonomisi, ekonomik büyüme kutupları, ekonomik düzenleme örgütü, Ekonomik İşbirliği Örgütü, Ekonomik ve Sosyal Komite, makroekonomik değişkenler, negatif dışsal ekonomiler, ölçek ekonomileri teorisi, potansiyel ekonomik artık, pozitif dışsal ekonomiler, pozitif ölçek ekonomileri, toplumsal-ekonomik oluşum, tutumsal (ekonomik) savaş

24 harfli

dışsal ölçek ekonomileri, döl yatağı adenomiyozisi, ekonomik büyüme evreleri, ekonomik kullanım süresi, ekonomik sipariş miktarı, ekonominin genel dengesi, endüstrilerarası ekonomi, epididimis adenomiyozisi, markaların ekonomik gücü, negatif alan ekonomileri, negatif içsel ekonomiler, ölçek ekonomileri kuramı, ölçek ekonomileri önsavı, pozitif alan ekonomileri, pozitif içsel ekonomiler, serbest piyasa ekonomisi, tekno-ekonomik paradigma

23 harfli

ekonomik gelişme yasası, içsel ölçek ekonomileri

22 harfli

dışsal ekonomik şoklar, dışsal eksi ekonomiler, ekonomik dalgalanmalar, ekonomik denge vergisi, ekonomik milliyetçilik, kaba ekonomi yaklaşımı, karma piyasa ekonomisi, makroekonomik modeller, negatif dışsal ekonomi, nominal servet vergisi, polinominal adlandırma, serbest ekonomik bölge, trinominal nomenklatür, üretim alanı ekonomisi, yeni ekonomik coğrafya

21 harfli

aktinomikotik misetom, Avrupa Ekonomik Alanı, davranışsalcı ekonomi, ekonomide genel denge, ekonomik elverişlilik, ekonomik endikatörler, ekonomik gerekircilik, ekonomik taban kuramı, eksi alan ekonomileri, içsel eksi ekonomiler, kümelenme ekonomileri, makroekonomik veriler

20 harfli

balıkçılık ekonomisi, binomial nomenklatür, ekonomide süreklilik, ekonomik determinizm, ekonomik emperyalizm, ekonomik entegrasyon, ekonomik göstergeler, ekonomik müeyyideler, ekonomik seferberlik, iç ekonomik istikrar, kaba siyasal ekonomi, multinomiyal dağılım, nominal grup tekniği, nominal koruma oranı, nominal tarife oranı, temel ekonomik sorun

19 harfli

dışsal eksi ekonomi, ekonomik bütünleşme, ekonomik eşitsizlik, ekonomik liberalizm, ekonomik özdekçilik, ekonomik yoğunlaşma, endüstriyel ekonomi, gayri resmi ekonomi, ikili ekonomik yapı, kentleşme ekonomisi, kolektivist ekonomi, kumanda ekonomileri, özel ekonomik bölge

18 harfli

ekonomi coğrafyası, ekonomi politikası, ekonomik davranmak, ekonomik durgunluk, ekonomik genişleme, ekonomik teşvikler, ekonomik ulusçuluk, ev ekonomisi okulu, gangliya otonomika, geleneksel ekonomi, kalkınma ekonomisi, kapitalist ekonomi, kapsam ekonomileri, kayıt dışı ekonomi, merkez ekonomileri, mübadele ekonomisi, splenomiyelomalasi, yerleşme ekonomisi

17 harfli

Caves ekonomileri, Coase ekonomileri, çalışma ekonomisi, çevre ekonomileri, değişim ekonomisi, dışsal ekonomiler, ekonomi biçimleri, ekonomi yeterliği, ekonomik canlanma, ekonomik coğrafya, ekonomik etkinlik, ekonomik eylemler, ekonomik kalkınma, ekonomik kararlar, ekonomik müeyyide, ekonomik olgunluk, ekonomik paradoks, ekonomik planlama, ekonomik rasyonel, ekonomik yaptırım, ekonomik yerbilim, ...

16 harfli

alan ekonomileri, anamalcı ekonomi, astronomik fiyat, astronomik rakam, binomiyal sistem, bölgesel ekonomi, düzensiz ekonomi, ekonomik ambargo, ekonomik amborgo, ekonomik daralma, ekonomik doktrin, ekonomik eşitlik, ekonomik gelişme, ekonomik sermaye, ekonomik yasalar, geçimlik ekonomi, görülmez ekonomi, homo oeconomicus, içsel ekonomiler, Keynes ekonomisi, komuta ekonomisi, ...

15 harfli

adenomiyofibrom, bölge ekonomisi, bütüncü ekonomi, çevre ekonomisi, dünya ekonomisi, ekonomi malları, ekonomi politik, ekonomik analiz, ekonomik birlik, ekonomik buhran, ekonomik büyüme, ekonomik öğreti, ekonomik reform, ekonomik sistem, ekonomik tahmin, geçim ekonomisi, güdümlü ekonomi, homo economicus, iç eksi-ekonomi, illegal ekonomi, liberal ekonomi, ...

14 harfli

aktinomisetler, alan ekonomisi, ekonomi yapmak, ekonomik artık, ekonomik baskı, ekonomik fayda, ekonomik insan, ekonomik kayıp, ekonomik kuram, ekonomik model, ekonomik rejim, ekonomik taban, ekonomik tablo, emek ekonomisi, harp ekonomisi, idiyotaksonomi, ikinci ekonomi, kamu ekonomisi, kapalı ekonomi, kent ekonomisi, kırsal ekonomi, ...

13 harfli

aktinomikotik, aktinomikozis, aktinomisetom, aktinomisin A, aktinomisin B, aktinomisin C, aktinomisin D, disekonomiler, doğal ekonomi, ekonomik ömür, ekonomik rant, ekonomik ufuk, ekonomik uzam, gizli ekonomi, gölge ekonomi, iç ekonomiler, ikili ekonomi, ilkel ekonomi, karma ekonomi, kayıp ekonomi, makroekonomik, ...

12 harfli

adenomiyozis, Chironomidae, daktinomisin, ekonomik kâr, ekonomik mal, ev ekonomisi, kaba ekonomi, kara ekonomi, makroekonomi, mikroekonomi, nominal çapa, nominal faiz, salt ekonomi, tenomiyotomi, açık ekonomi

11 harfli

Aktinomiçes, aktinomikom, aktinomisin, genomik DNA, monogenomik, nominal kur, rinomikozis, saf ekonomi, salinomisin, valinomisin

10 harfli

astronomik, disotonomi, gastronomi, heteronomi, nominalizm, patognomik

9 harfli

astronomi, binominal, ekonomist, ekonomizm, ergonomik, fizyonomi, nominatif, taksonomi, teleonomi

8 harfli

agronomi, antinomi, biyonomi, ekonomik, ergonomi

7 harfli

benomil, ekonomi, nominal, otonomi

Kelime Ara