İçinde O geçen kelimeler

İçinde O geçen kelimeler 1006 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde O geçen kelimeler

25 harfli

(birine) açık bono vermek, Anderson-Hsiao tahmincisi, artikulasyo humeroulnaris, Berlin-Roma-Tokyo mihveri, boş gövdeli elektro gitar, Brachydanio nigrofasciata, çinko metiyonin kompleksi, çinko temelli kalıp döküm, ekskavasyo rektogenitalis, embriyo içi gövde boşluğu, intertrigo interdigitalis, kambiyo denkleştirme fonu, ketoplastik amino asitler, Lobatto kuadratür formülü, mutlak gerekli amino asit, noktanın pseudo karakteri, regio vertebralis torasis

24 harfli

ABO kan grupları sistemi, Blanco orejinegro sığırı, Brachydanio albolineatus, çinko kaplama çelik boru, çinko kaplama demir boru, Diebold-Mariano sınaması, ekskavasyo pubovesikalis, eventrasyo diyaframatika, fleksibl kambiyo kurları, glikojenik amino asitler, kambiyo istikrar fonları, kümenin pseudo karakteri, lizozomal depo hastalığı, regio mammariya torasika, Salmo trutta macrostigma, solo yapmak (veya atmak), temel amino asitler, EAA, tendo kalkaneus kommunis, tendo kılıfı genişlemesi

23 harfli

100 nolu ILO Sözleşmesi, 105 nolu ILO Sözleşmesi, 111 nolu ILO Sözleşmesi, 138 nolu ILO Sözleşmesi, 182 nolu ILO Sözleşmesi, altın kambiyo standardı, amino asit dengesizliği, apolipoprotein B, Apo B, artikulasyo radyokarpea, artikulasyo sakroilyaka, Barbus ticto stoliczkae, Berger-Bernardo yöntemi, bir o yana, bir bu yana, contradictio in adiecto, ekskavasyo pararektalis, gama-amino bütirik asit, glikojen depo hastalığı, jumbo (acoustic guitar), kalıtsal depo hastalığı, kambiyo denetim sistemi, kartilago vomeronazalis, ...

22 harfli

29 nolu ILO Sözleşmesi, 87 nolu ILO Sözleşmesi, 98 nolu ILO Sözleşmesi, alifatik amino asitler, aromatik amino asitler, artikulasyo elipsoidea, artikulasyo kondilaris, bakır-çinko alaşımları, Barro-Ricardo denkliği, Bo fonksiyonlar sınıfı, buğday embriyo küspesi, Cramer Rao eşitsizliği, Cramér-Rao eşitsizliği, homokodonik amino asit, in vitro fertilizasyon, indikasyo profilaktika, indikasyo simptomatika, inkarserasyo intestini, iskonto edilmiş tahvil, kükürtlü amino asitler, makro gözenekli reçine, ...

21 harfli

Algarve Churro koyunu, altın kambiyo dizgesi, Ansco Color, Anscolor, artikulasyo komposita, artikulasyo sferoidea, artikulasyo trokoidea, asbestli çimento boru, bilânço dışı işlemler, conditio sine qua non, Cramer Rao alt sınırı, elektro akustik gitar, Galago crassicaudatus, Homo neanderthalensis, Homo neanderthcdensis, ILO tavsiye kararları, invaginasyo intestini, kambiyo istikrar fonu, kartilago aritenoidea, kartilago epifizyalis, kartilago epiglottika, Kongo virüs hastalığı, ...

20 harfli

adezyo intertalamika, al benden de o kadar, altın kambiyo ölçünü, artikulasyo simpleks, asidik amino asitler, avro odaklı politika, bulbo üretral bezler, Chamaeleo basiliscus, Chamaeleo chamaeleon, Cramer Rao sınırları, çinko amonyum klorür, eko artışı artifaktı, esansiyel amino asit, flamenko kahvehanesi, formasyo retikularis, gliserin mono asetat, glukono delta lakton, Homo erectus erectus, Homo heidelbergensis, Ichthyobodo necatrix, Ihtiyobodo hastalığı, ...

19 harfli

ana dil ~ proto dil, Arles Merino koyunu, avro dolar piyasası, avro döviz piyasası, bazik amino asitler, Bieren-Guo sınaması, Bilardo Topu Modeli, Borodino Muharebesi, Box Tiao tahmincisi, Brachydanio frankei, Bucco macrorhynchus, buğday embriyo yağı, Campo Formio Barışı, dekstro laktik asit, demir-çinko çizgesi, demir-çinko dizgesi, eko kaybı artifaktı, euro dolar piyasası, Galago senegalensis, Gallinago gallinago, gimnosephalo serker, ...

18 harfli

Afanasyevo kültürü, artikulasyo humeri, artikulasyo kubiti, Avogadro değişmezi, buğday embriyo unu, by pass amino asit, Chamaeleo pardalis, Collado tahmincisi, Colombo devletleri, çinko kaplama boru, dislokasyo abomazi, eksenterasyo bulbi, ekzojen amino asit, esnek kambiyo kuru, euro bond piyasası, euro-bono piyasası, hiperamino asidemi, Hirudo medicinalis, IO ve LC modelleri, ikil Pareto eğrisi, impresyo abomazika, ...

17 harfli

a contrario yorum, afro amerikalılar, amino asit değeri, amino asit dizisi, Andronovo kültürü, Apollo uzay aracı, artikulasyo genus, artikulasyo karpi, artikulasyo koksa, artikulasyo plana, auto sacramentale, bosko (doğaçlama), Brachydanio kerri, Brachydanio rerio, Carlo algoritması, Chamaeleo montium, cıva proto iyodür, cidago yüksekliği, çinko fosfat örtü, Danio malabaricus, dilatasyo abomazi, ...

16 harfli

acyo faiz kuramı, ad absurdo yorum, agro endüstriler, azo belirteçleri, bakalyaro balığı, Bardo Antlaşması, bifurkasyo trake, Box-Tiao yöntemi, bradzo hastalığı, bufalo tatarcığı, Castro Komünizmi, çinko basitrasin, çinko kaynakları, çinko örtülü saç, daktilo makinesi, depo sertifikası, dilatasyo kordis, eviserasyo bulbi, Falco peregrinus, galvano bakımcıl, hapto adlandırma, ...

15 harfli

alniko mıknatıs, amino asit kolu, Anglo Saksonlar, antrepo belgesi, Avagadro sayısı, Avogadro sayısı, Avogadro yasası, banyo bataryası, büyük O simgesi, cogito ergo sum, çinko eksikliği, Dulbecco vasatı, embriyo kültürü, enüklasyo bulbi, foto bildirmeni, garo uygulaması, Hirundo daurica, Hirundo rustica, homo economicus, ILO tavsiyeleri, imido karbamide, ...

14 harfli

alnico alaşımı, ambargo koymak, antrepo rejimi, Aristo yöntemi, bilardo masası, bilardo salonu, bilardo sopası, bono kırdırmak, bordro vergisi, Burdizzo pensi, büro mobilyası, Ciaccio boyası, cidago bölgesi, cidago fistülü, Cunico alaşımı, çinko kaprilat, çinko karbonat, daktilo kâğıdı, daktilo masası, daktilo şeridi, depo hastalığı, ...

13 harfli

Alcedo atthis, alnico magnet, amino asidemi, amino asitler, Aristo feneri, Asio flammeus, banyo havlusu, banyo süngeri, banyo teknesi, Bufo calamita, Bufo vulgaris, Buteo lagopus, Buteo rufinus, Colombo planı, çinko alaşımı, çinko arsenat, çinko arsenit, çinko emdirme, çinko kaplama, çinko klorürü, çinko parmağı, ...

12 harfli

albino balık, Alcedo athis, anjiyo olmak, Armco demiri, Arundo donax, Avro Konseyi, azo boyaları, banko geçmek, banyo dolabı, banyo kabini, banyo kazanı, banyo küveti, banyo sabunu, banyo takımı, banyo yapmak, baro başkanı, bilânço kârı, bilardo topu, Bufo marinus, Bufo viridis, Çimento künk, ...

11 harfli

amido grubu, amino grubu, Avro Tahvil, azo boyalar, balo vermek, bir o kadar, bono vermek, Buteo buteo, Calvo Şartı, cello cillo, cello cüllo, ciro kâğıdı, ciro parası, çello cillo, çinko blend, çinko borat, çinko oksit, çinko örtme, depo hesabı, do anahtarı, elektro yay, ...

10 harfli

allo cillo, amino asit, aro etekli, avro alanı, avro dolar, avro döviz, avro kredi, banko sayı, biblo gibi, cabo verde, ciro etmek, çinko örtü, depo etmek, euro dolar, euro kredi, G o kümesi, homo faber, imino asit, kakao yağı, karo asidi, kemo osmos, ...

9 harfli

amino ucu, AO modeli, Asio otus, bijo bijo, bodo bodo, Bubo bubo, Bufo bufo, ciro eden, combo amp, Coo uzayı, folyo boy, Gulo gulo, hoho günü, Huso huso, koro başı, kuro kuro, mikro kod, mikro öge, O cetveli, orto asit, oto almaç, ...

8 harfli

aro mero, banko at, depo kök, fino fes, ISO 9000, lo ağacı, no oyunu, o açıdan, o aralık, o dakika, o saatte, o sırada, o vadaca, o yönden, o yüzden, Tao dini, To uzayı

7 harfli

alo alo, lo daşı, o denli, o hâlde, o kadar, ô ok yâ, o yolda

6 harfli

go ana, o deni, o saat, o vede

5 harfli

Apo B, elo !, o ana, o ara, o hal, o yıl

4 harfli

o bu, o ki

Kelime Ara