İçinde OKL geçen kelimeler

İçinde OKL geçen kelimeler 484 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OKL geçen kelimeler

25 harfli

çoklu belirleme katsayısı, gül üstüne gül koklamamak, hidroklorik asid, tuzruhu, korpus kallozumun yokluğu, ligamentum spirale koklea, neoklasik bölüşüm teorisi, nervus vestibulokoklearis, organum vestibulokokleare, rosanilin monohidroklorür, zırnık (bile) koklatmamak

24 harfli

bulgu belgesinin yokluğu, çoklu belirtme katsayısı, çoklu doğrusal regresyon, çoklu doymamış yağ asidi, çoklu yeniden etkin olma, çokluk birinci şahıs eki, doğru orantılı çokluklar, fakoklastik uvea yangısı, neoklasik bölüşüm kuramı

23 harfli

çoklu epifiz displazisi, çoklu etken çözümlemesi, çoklu ortak doğrusallık, çoklu rejim STAR modeli, çoklu yüklemler mantığı, klofedianol hidroklorür, mekamilamin hidroklorür, neoklasik iktisat okulu, oklu ağaç kirpisigiller, oklu-ağaç-kirpisigiller, tampon stoklar programı, tek yöncül koklamsızlık, ters orantılı çokluklar, yetki belgesini yoklama

22 harfli

alfentanil hidroklorür, çoklu ilişki katsayısı, dışsal ekonomik şoklar, gametoklonal varyasyon, gümrük yoklama belgesi, hipokloremik alkalozis, klobutinol hidroklorür, koklama duyusu merkezi, nervus infratroklearis, nervus supratroklearis, yüz yokluğu “doğuştan”

21 harfli

azlık-çokluk zarfları, çoklu gama fonksiyonu, çoklu ölçünlü görüntü, foramen supratroklare, kuinakrin hidroklorür, rozanilin hidroklorit, tam çoklu doğrusallık, tolazolin hidroklorür, troklea ossis femoris, vergi yoklama belgesi

20 harfli

aşırı balık stoklama, çoklu çubuk çizeneği, çoklu dağıtım adresi, çoklu tarife sistemi, dayanırlık yoklaması, geçişsiz çoklu görev, güç katımı yoklaması, iki ucu boklu değnek, nalokson hidroklorür, nalorfin hidroklorür, ritodrin hidroklorür, vena supratroklearis, yoklamaya yetkililer

19 harfli

beyin-yulun yokluğu, çoklineer fonksiyon, çoklu disk programı, çoklu karşılaştırma, çoklu Markov süreci, her çiçek koklanmaz, ikinci çokluk şahıs, ketamin hidroklorür, monoklonal gamopati, sıfır stoklu üretim, yenilemenin yokluğu

18 harfli

ahretlik yoklaması, askerlik yoklaması, çoklu efekt pedalı, çoklu karar sorunu, çoklu ortam sunusu, çoklu yayın adresi, derinlik yoklaması, döl yatağı yokluğu, göz siniri yokluğu, kalsiyumhipoklorit, monoklonal antikor, oklava yutmuş gibi, orantılı çokluklar, resessus koklearis

17 harfli

bakteriyoklorofil, çevre toklaştırma, çoklu kur sistemi, çoklu menevişleme, çoklu nedensellik, çoklu programlama, hafızayı yoklamak, kamuoyu yoklaması, monoklinik kükürt, monoklinik sistem, nervus troklearis, sodyum hipoklorit

16 harfli

cıva protoklorür, çoklu kapı kartı, çoklu katmanlama, çoklu kullanımlı, duktus koklearis, eslemeçli yoklam, gümrük yoklaması, havadan stoklama, hidroklorik asit, hipokloröz asidi, işitkicil yoklam, kendini yoklamak, koklam artıklığı, koklam bozukluğu, mineral blokları, monokloro aseton, nabzını yoklamak, nervus koklearis, oklu kirpigiller, oklu kirpimsiler, oklu-kirpigiller, ...

15 harfli

adam yokluğunda, ağzını koklamak, boğaz tokluğuna, cıva monoklorür, çoklu bölümleme, çoklu düzgüleme, çoklu ortam ağı, çoklu öznitelik, çokluk dağılımı, doğrusal çokluk, fenestra koklea, galvani yoklamı, havayı koklamak, hipokloroz asit, ısık el yoklamı, kâr ençoklaması, karın tokluğuna, kaynama yokluğu, koklam özgeliği, koklama bölgesi, monoklinal yapı, ...

14 harfli

ağ yoklayıcısı, amilen koklama, böbrek yokluğu, çentik tokluğu, çoklar yaşasın, çoklineer form, çoklu bağlamın, çoklu bağlantı, çoklu gösterim, çoklu kırıklar, esinti çokluğu, eşgüçlü çokluk, hakkın yokluğu, koklama duyusu, koklama organı, koklama siniri, kokleariformis, nabız yoklamak, oklağı yağmuru, oklav yöneltir, proklorperazin, ...

13 harfli

ağız koklamak, ağız yoklamak, anlam çokluğu, beyin yokluğu, çoklu bağıntı, çoklu çizelge, çoklu dağılım, çoklu görüntü, çoklu izgeler, çoklu miyelom, dölgü yoklamı, gönül tokluğu, göz yoklaması, istem çoklama, kalp blokları, karşıtyoklama, koklam artımı, koklatabilmek, koklayabilmek, loklok tiridi, metoklopramid, ...

12 harfli

aşırı tokluk, babıcı boklu, beyni yoklar, çoklu işleme, çoklu kültür, çoklu yüklem, dal blokları, duyu yokluğu, düzme koklam, elle yoklama, ezmi yokluğu, gönlü tokluk, karnı tokluk, koklak bilim, koklam artım, koklam ölçer, koklam ölçüm, koklamsızlık, koklaştırmak, koklatabilme, koklayabilme, ...

11 harfli

area koklea, baş yokluğu, boklu cırık, boklu şehit, çoklu allel, çoklu işlem, çoklu melez, çoklu ortam, çoklu tasım, çoklubuzsul, dil yokluğu, göz tokluğu, göz yokluğu, gözü tokluk, hipokloremi, kan çokluğu, koklaştırma, koklatılmak, kutupyoklar, malokluzyon, plajiyoklaz, ...

10 harfli

alt çokluk, Aşağıtoklu, birçokları, bloklaşmak, boklanböce, butenoklor, çoklarınca, çoklu alel, çoklu zekâ, çokluk eki, gametoklon, goklangoza, goklankızı, hipoklorit, kart toklu, koklangozu, koklankızı, koklatılma, mikroklima, miyoklonus, monoklâmit, ...

9 harfli

ala boklu, bloklaşma, boklangeç, boklanmak, boklaşmak, boklu mum, çoklayıcı, çoklu kur, doklaşmak, fizoklist, goklangız, goklangoz, Karatoklu, koklamcıl, koklangız, koklangoz, koklangöz, koklaşmak, koklatmak, koklearis, kokleitis, ...

8 harfli

Baştoklu, boklamak, boklanma, boklaşma, coklamah, çoklamak, çoklukla, Demokles, filoklât, hoklamak, koklagaz, koklamak, koklaşma, koklatma, koklayış, koklitis, loklamah, loklamak, monoklin, oklanmak, Oklavalı, ...

7 harfli

boklağa, boklağı, boklama, bokluca, çoklama, çokları, işokluk, koklama, lokloku, oklacık, oklageç, oklağaç, oklahaç, oklamak, oklangı, oklanık, oklanma, oklavaç, oklemek, okleyli, otoklav, ...

6 harfli

bloklu, bokluk, cokluk, çokluğ, çokluk, koklak, koklam, koklan, koklea, loklok, monokl, oklaaç, oklağa, oklağı, oklahi, Oklalı, oklama, oklava, oklavı, oklavi, oklavu, ...

5 harfli

bokla, boklo, boklu, çokla, çoklu, hokla, kokla, oklaa, oklaç, oklağ, oklâh, oklâı, oklan, oklav, okluk, tokla, toklu, yoklu

4 harfli

okla, oklô

Kelime Ara