İçinde OLU geçen kelimeler

İçinde OLU geçen kelimeler 2047 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

olu aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. olu anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OLU geçen kelimeler

25 harfli

(bir şeyin) yolunu tutmak, akciğer solucan hastalığı, atların soluğan hastalığı, binicinin sağı solu olmaz, çoluk çocuk elinde kalmak, dağsal oluşum devinimleri, elini veren kolunu alamaz, erenlerin sağı solu olmaz, evrensel dizisel veriyolu, gizli solungaçlı semender, gizli-solungaçlı semender, Güneydoğu Anadolu Projesi, havayolu gönderim belgesi, kalbin yolu mideden geçer, kanser oluşturan bitkiler, kılcal damar dolum zamanı, kıvırcık solungaçlı balık, kıvırcık solungaçlıgiller, kulak yolunun rezeksiyonu, mutlak solunum yetmezliği, nodüler solucan hastalığı, ...

24 harfli

(bir işin) yolunu yapmak, ağacın kurdu içinde olur, ağrısız baş mezarda olur, alıcı kuşun ömrü az olur, Anadolu Selçuklu Devleti, bayıltma yoluyla avcılık, Baylisascaris columnaris, benzeşim yoluyle çıkarım, cehenneme kadar yolu var, çoluk çocuk sahibi olmak, damlaya damlaya göl olur, devrolunabilen akreditif, göğüs-karın tipi solunum, hikmetinden sual olunmaz, karşıolumların örtüşmesi, kemirtlek-soluman yalımı, kıvırcık-solungaç balığı, kıvırcıksolungaçlıgiller, kontrollü solunum cihazı, köre renkten bahsolunmaz, ne pahasına olursa olsun, ...

23 harfli

(birinin) koluna girmek, (birinin) yoluna bakmak, 100 nolu ILO Sözleşmesi, 105 nolu ILO Sözleşmesi, 111 nolu ILO Sözleşmesi, 138 nolu ILO Sözleşmesi, 182 nolu ILO Sözleşmesi, ağzı dolu dolu konuşmak, Anadolu muhasebe kalemi, Anadolu Türk beylikleri, ancak olur, (ancak ola), Berlin-Bağdat Demiryolu, birleşmiş solungaçlılar, birleşmiş-solungaçlılar, embriyolu pirinç kepeği, Engraulis encrasicholus, eşeylik gözesi oluşması, eşoluşumlu maden yatağı, gelişme yolunda ülkeler, genleyen soluman ergimi, Gine solucanı hastalığı, ...

22 harfli

(bir yere) yolu düşmek, 29 nolu ILO Sözleşmesi, 87 nolu ILO Sözleşmesi, 98 nolu ILO Sözleşmesi, basım yoluyla çoğaltma, burun-solumaççıl yalım, Cheyne-Stokes solunumu, değerlemelerde maloluş, düş uykudan sonra olur, Engraulis encrasicolus, eşdağoluş magma evresi, gizli-solungaçlıgiller, görgül ölçek oluşturma, havayolu taşıma senedi, iyilik iki baştan olur, kaçan balık büyük olur, karayolu taşıma senedi, kedi bağırsak solucanı, koloni oluşturan birim, köpek bağırsaksolucanı, ligamentum iliolumbale, ...

21 harfli

adam adama gerek olur, Ağırlaştırıcı olumlar, arkadan solungaçlılar, ayakyolu akçal yalımı, birleşmiş solungaçlar, çifte solunumlu balık, çifte solunumlugiller, çifte-solunumlu balık, çifte-solunumlugiller, çoluk çocuğa karışmak, damarsal kan doluşumu, dış kulak yolu siniri, döl yolu genişletkisi, dört kablolu manyetik, Echinostoma revolutum, elektronik oluk seçme, eşey hücresi oluşması, faktör genişleme yolu, genişleme yolu eğrisi, Haemaproteus columbae, heksozmonofosfat yolu, ...

20 harfli

Anadolu çoban köpeği, Anadolu kertenkelesi, arttan solungaçlılar, Avrupa birleşik solu, ayaklı solungaçlılar, bağırsak solucanları, burlantılı (solunum), burundan soluk verme, bütil hidroksitoluen, cehennem olup gitmek, Cytophaga columnaris, çifte-solunumlubalık, diyaframatik solunum, dorsal solunum grubu, göğüs-karın solunumu, işi oluruna bırakmak, kanlı soluman yalımı, keyfi oluncaya kadar, koca soluman onarımı, kolu kanadı kırılmak, kolumnaris hastalığı, ...

19 harfli

ağızdan soluk verme, ana hava dönüş yolu, ana hava giriş yolu, Anadolu inci balığı, Anadolu sıvacı kuşu, Arttansolungaçlılar, bağlaçlı olumsuzluk, burundan soluk alma, bülez dokut olumcul, Capreolus capreolus, çatkı kolu uzunluğu, çığ oluğu, çığ yolu, çifte-solumlugiller, demiryolu çizelgesi, demiryolu işletmesi, demiryolunda teslim, dev böbrek solucanı, dizimsel olumsuzluk, eksternal hordeolum, Embden-Meyerhofyolu, eyerine tolu turmak, ...

18 harfli

abanıkta soluklama, açınıkta soluklama, ağızdan soluk alma, Anadolu beylerbeyi, Anadolu defterdarı, Anadolu kiraz kuşu, aydınlatılmış olur, bileşik olumsuzluk, çanaksı solucanlar, çöv-oluk-dilcikçil, deniz yolu ulaşımı, dolu doğrusal öbek, döl yolu yarkılığı, dört solungaçlılar, eşlemesiz ses yolu, göğüs solunum tipi, gövdeliksiz oluşum, halkalı solucanlar, her çok azdan olur, hıçkırıklı solunum, hücre içi solunumu, ...

17 harfli

abdala malum olur, abdominal solunum, absolut fekundite, aklın yolu birdir, alt solunum grubu, Anadolu alabalığı, Anadolu kazaskeri, anaerobik solunum, asimetrik solunum, atriyolu yanardağ, bağırsak solucanı, Bancroft solucanı, Bankroft solucanı, baylımcıl solunum, bir yolunu bulmak, birikeç veri yolu, bok yoluna gitmek, burnundan solumak, bülez dokut olumu, Coluber jugularis, cümle olumsuzluğu, ...

16 harfli

12 puntoluk harf, amonyak oluşması, Anadolu ihtilali, Anadolu karabaşı, at kılı solucanı, bağırsak oluşumu, bağırsaksolucanı, Benzetme yoluyla, beş oluklu işlik, bir çuval dolusu, burun ortak yolu, burun-yutak yolu, Columba palumbus, çok oluklu almaç, demiryolu çeliği, demiryolu vagonu, derin soluk alma, dinelme solunumu, döl yolu kavlıcı, döl yolu yangısı, düz oluklu delgi, ...

15 harfli

500 nolu broşür, 522 nolu broşür, adres veri yolu, aerobik solunum, amino asit kolu, asıl olumsuzluk, askı üçgen kolu, aynaşık olumcul, ayrık konoluşum, başta soluklama, birincil oluşum, birlikte oluşum, biyotik solunum, boğazı tolusuna, buğday solucanı, burun orta yolu, Coluber caspius, cuhud yolunması, çalıştırma kolu, çekimsel oluşum, çokdüzeyli oluk, ...

14 harfli

adapte olunmak, affolunabilmek, aminoasit kolu, ana çıkış yolu, anadingil kolu, Anadolu Ajansı, anamal oluşumu, aynı anda oluş, bayrak oluşumu, binici embolus, burun alt yolu, burun üst yolu, Cycas revoluta, çinkolu kurşun, dağoluş evresi, değirmen oluğu, dengeleme yolu, deniz yolu ile, dış kulak yolu, dolu börülcesi, dolumsuz yalım, ...

13 harfli

aerob solunum, affolunabilme, algış olunmak, Anadolufeneri, anüs solunumu, besleme oluğu, beyin oluşumu, biçimsel olum, bisiklet yolu, Colubriformia, Columba livia, Columba oenas, Columbiformes, Columha oenas, çamur oluşumu, çevrinme kolu, çift ses yolu, çift yokolumu, çok muçoluluk, damak olukçul, davet olunmak, ...

12 harfli

ağ oluşturma, ağır solunum, Alp dağoluşu, Anadolululuk, anahtar kolu, ateroembolus, Ayaklıcaoluk, ayaklık kolu, aynaşık olum, Baharat yolu, berk soluklu, bir solukluk, bolu yığması, boş ses yolu, cücü olumcul, çakal soluğu, çalışma kolu, çanağ (olur), çift oluşumu, Çifteoluklar, çimentolu ek, ...

11 harfli

ağız dolusu, akıntı yolu, alıcı oluğu, ambar oluğu, Aşağıdoluca, at solucanı, avuç dolusu, bahsolunmak, bir solukta, bol bolumad, boyun oluğu, bronşiyolus, cırcır kolu, Cygnus olur, çişmik olum, çoluğ olmak, çoluh çocuh, çoluk çocuk, çoluk çolpa, çoluk çomak, çoluk çotan, ...

10 harfli

absolutizm, addolunmak, affolunmak, ağır solum, Ahmetoluğu, altın oluk, ana yoluğu, arama yolu, artık olum, aşırı olum, atmık oluk, atsolucanı, azlolunmak, bahsolunma, birey oluş, boğazoluğu, bolus alba, Bostankolu, bronşiolus, Colubridae, Columbidae, ...

9 harfli

adam yolu, addolunma, affolunma, ağır dolu, ağzı dolu, Alacaoluk, altınoluk, Anadolulu, Ardıçoluk, Armutkolu, ayag yolu, ayağ yolu, ayah yolu, ayak kolu, azlolunma, Bakırtolu, bedoluşka, Belenoluk, biçimoluş, bir soluk, bireyoluş, ...

8 harfli

Abditolu, Ağaçyolu, Ağılyolu, Akınyolu, Alanyolu, Alınoluk, Altıoluk, alveolus, amigoluk, ana yolu, aşıkyolu, ayahyolu, ayakyolu, ayrabolu, azı dolu, bacıyolu, bilebolu, bir dolu, bolumsuz, boluşluk, boluşmak, ...

7 harfli

Abakolu, Akdolun, Aktolun, Anadolu, Atayolu, Aydolun, Aytolun, Bağyolu, Baloluk, ban olu, banyolu, Beşoluk, Beyoluk, bisoluh, bisoluk, bolurak, boluşçu, cinyolu, Çamoluk, Çayyolu, çokoluk, ...

6 harfli

Akoluk, argolu, Atyolu, Aydolu, azdolu, beyolu, bolulu, defolu, doluca, doluka, dolusu, él ôlu, Eryolu, Goçôlu, gooluk, hoholu, holucu, holusu, kilolu, koluba, kolunç, ...

5 harfli

boluk, bolum, bolus, bolut, coluk, colum, çoluğ, çoluk, çolum, çolun, çoluş, doluh, doluk, dolum, Dolun, doluş, foluk, folus, foluz, goluk, golut, ...

4 harfli

bolu, çolu, dolu, folu, holu, lolu, molu, nolu, oluh, oluk, olum, olur, olus, oluş, olut, oluz, polu, tolu

3 harfli

olu

Kelime Ara