İçinde OLUM geçen kelimeler

İçinde OLUM geçen kelimeler 263 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

olum aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. olum anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OLUM geçen kelimeler

25 harfli

kılcal damar dolum zamanı, solumansal solunum ölçümü, tikel olumsuzluk yöneteni, tümel olumsuzluk yöneteni

24 harfli

Baylisascaris columnaris, karşıolumların örtüşmesi, kemirtlek-soluman yalımı, öyken-solumancıl burguca, soluman-öykesel çevgence, solumancık-sincik yalımı, tikel olumluluk yöneteni, tümel olumluluk yöneteni

23 harfli

genleyen soluman ergimi, ikil olumsuzlama yasası, solumansal yin akarcası

22 harfli

burun-solumaççıl yalım, ligamentum iliolumbale, Simulium columbaczense, solumansal şavk yazımı

21 harfli

Ağırlaştırıcı olumlar, Haemaproteus columbae, kılsal soluman yalımı, olumsallık yöneticisi, olumsuz yanıt damgası, solumansal kara kezik, tel solumansal üfürük

20 harfli

Cytophaga columnaris, kanlı soluman yalımı, koca soluman onarımı, kolumnaris hastalığı, olumsallık çizelgesi, olumsallık katsayısı, olumsuzlamasız terim, soluman köfekelenimi, tikel olumsuz önerme, tümel olumsuz önerme, üstikisel olumsallık, volumetrik yöntemler

19 harfli

bağlaçlı olumsuzluk, bülez dokut olumcul, çifte-solumlugiller, dizimsel olumsuzluk, eksternal hordeolum, geç. erim, geç olum, kefil kefil solumak, kehil kehil solumak, kolumna vertebralis, olumsuzlamalı terim, olumsuzluk kelimesi, solum pelvis osseum, solumansal çevgence, solumansal mantarca, solumansal tekeleme, tel solumansal esin, tikel olumlu önerme, tümel olumlu önerme, zona kolumnaris ani

18 harfli

bileşik olumsuzluk, internal hordeolum, karşıolum yasaları, kelime olumsuzluğu, olumlu pekiştirici, olumsuz alındılama, olumsuz başa tepki, olumsuz pekiştirme, önermenin olumsuzu, solumancıl burguca, solumansal daralım, tel soluman yalımı

17 harfli

burnundan solumak, bülez dokut olumu, cümle olumsuzluğu, dokut olum bilimi, hıçkırıklı soluma, olumlu başa tepki, olumlu uyuşmazlık, olumsuz tümevarım, olumsuzluk koşacı, soluman ğenişlemi, soluman taşlanımı, soluman-yan zarca, solumansal kanama, vena iliolumbalis, volumetrik analiz, yeşil benek olumu

16 harfli

Columba palumbus, ikil olumsuzlama, kılcıl solumanca, kılsal solumanca, olumlu kemotaksi, olumsuzlaştırmak, olumsuzluk edatı, öd olumsal işlev, özolumluk romanı, parçeden olumsal, sayrılık olumcul, soluman daralımı, soluman köfekesi, soluman yalımsal, soluman yaşmakça, solumansal şişik, tikel olumsallık, volumetrik pipet, yalın olumsuzluk, yeşil benek olum, zorlukla solumak

15 harfli

asıl olumsuzluk, aynaşık olumcul, goluma söylemek, kan yuvar olumu, kanlı solumanca, kolumna renales, olumsuz aktarım, olumsuz yatırım, olumsuzlama imi, olumsuzlaştırma, romansı olumluk, salt olumsuzluk, soluman keskisi, soluman yalımlı, solumlanmaz gaz, yarı olumsuzluk

14 harfli

dolumsuz yalım, erdenlik olumu, olumlu bağıntı, olumlu yayılım, olumsal önerme, olumsuz alacak, olumsuz kelime, olumsuz önerme, olumsuz yapmak, olumsuzluk eki, soluman bakısı, soluman inmesi, soluman kesimi, soluman öykece, soluman yalımı, soluman yarığı, solumansal ses, tansıklık olum

13 harfli

biçimsel olum, Columba livia, Columba oenas, Columbiformes, Columha oenas, çift yokolumu, dokut olumcul, olumlu alacak, olumlu önerme, olumsuz cümle, olumsuz dönem, olumsuz durum, olumsuz eylem, olumsuz geçiş, olumsuz istem, olumsuz talep, olumsuz tümce, parçeden olum, sayrılık olum, soluman-eğece, solumancıklar, ...

12 harfli

aynaşık olum, cücü olumcul, içercil olum, olumlu cümle, olumlu eylem, olumlu geçiş, olumlu tümce, olumsuz büyü, olumsuz etki, olumsuz fiil, olumsuz uyum, soluman çörü, soluman sesi, soluman taşı, sütmük olumu, volume level, volume pedal, yımırta olum

11 harfli

bol bolumad, çişmik olum, dalak dolum, damar olumu, damzık olum, dokut olumu, ısı olumcul, ısıdan olum, kıl yolumca, olumlu büyü, olumlu fiil, olumlu uyum, olumsuzlama, solum ölçer, solum yazar, solumancalı, solumlanmaz, solumsuzluk, sütmük olum, tansık olum, volume knob

10 harfli

ağır solum, artık olum, aşırı olum, Columbidae, columbudak, cücü olumu, ışnar olum, karşı olum, kemik olum, olumdaşçıl, olumdaşlık, olumsallık, olumsuzluk, sık soluma, siğit olum, solumanlar, solumansal, ur olumsal

9 harfli

doliyolum, hordeolum, irin olum, kan olumu, kolumella, olumluluk, özolumluk, taş olumu, yeni olum

8 harfli

bolumsuz, Columbae, diş olum, Doliolum, ısı olum, ışı olum, kan olum, kolumnar, olumlama, öd olumu, solumsuz, su olumu, yad olum

7 harfli

doluman, kolumba, kolumna, olumcul, olumluk, olumsal, olumsuz, öd olum, solumak, solumaz, ur olum

6 harfli

olumak, olumlu, olumun, soluma, volume

5 harfli

bolum, colum, çolum, dolum, solum

4 harfli

olum

Kelime Ara