İçinde ONA geçen kelimeler

İçinde ONA geçen kelimeler 1101 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ona aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ona anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ONA geçen kelimeler

25 harfli

antlaşmaların onaylanması, arterya koronarya dekstra, başlangıç faktör donanımı, damak tavan-yelken onarım, donanım yükleme sihirbazı, gonadosomatik indeks, GSİ, heksagonal kristal sistem, klonal seleksiyon teorisi, ligamenta kondrokoronalia, nükleer manyetik rezonans, onaltılı sayılama dizgesi, ostia venarum pulmonalium, Psödomonas enfeksiyonları, rotasyonal yetiştiricilik, sonaşamların kütüklenmesi, sülfonamid antagonistleri, Tetratrichomonas buccalis, Trichomonasenfeksiyonları

24 harfli

Brutonagamaglobulinemisi, dönemsel büyük onarımlar, iktisadi rasyonalizasyon, nandrolon fenilpropionat, ostium trunsi pulmonalis, Plesiomonas shigelloides, Pseudomonas chlororaphis, sülfonamid sinerjistleri

23 harfli

ağırlık özekli konaçlar, donanım kesme düzeyleri, eken biçer, konan göçer, ethernet donanım adresi, faktör donanımı teorisi, ikili çifteker sonaşımı, kartilago vomeronazalis, kondisyonal mutasyonlar, muskulus pronator teres, neonatal izoeritrolizis, Pseudomonas fluorescens, rami intergangliyonares, sinus trunsi pulmonalis, sülfonamit zehirlenmesi, valva trunsi pulmonalis, yakıt boşaltma donanımı, yiyecek içecek donatımı

22 harfli

arizona enfeksiyonları, donaltmak, (tonaltmak), donanım ayırma katmanı, elektron spin rezonans, faktör donanımı kuramı, gametoklonal varyasyon, gonadotropin almaçları, Histomonas meleagridis, intralezyonal uygulama, Mycobacterium chelonae, Pseudomonas aeruginosa, sodyum benzen sülfonat, sonaşam yönetmelikleri, taşıtlı konaklama yeri, tela subkutenea korona, Trichomonas gallinarum, veri iletişim donanımı, yakıt soğutma donanımı, yuvaksal konaç dizgesi

21 harfli

Aeromonas salmonicida, aksiyona dayanan oyun, amnesty international, bakım-onarım atölyesi, bazik kurşun karbonat, Birinci Enternasyonal, Bonaparte Hanedanlığı, Callicebus personatus, damga tanıma donanımı, dikdörtgenel konaçlar, ekstra nöronal uptake, Equus hemionus onager, gonadal stromal tümör, Himalaya Monal sülünü, hormonal kontraseptif, kalsiyum boroglukonat, koryonik gonadotropin, Notacanthus bonaparte, onaltılı sayı sistemi, poliklonal antikorlar, rejyonal metamorfizma, ...

20 harfli

Aeromonas hydrophila, Barselona bildirgesi, Barselona sözleşmesi, bilgisayar donanımlı, bir konakçılı asalak, çok konakçılı asalak, Dekart konaç dizgesi, dirimli onarımsallık, donanım atlatıcıları, donatımlık dizelgesi, ençok ağırlık tonajı, hayretten donakalmak, Helmholtz rezonatörü, hormonal yetersizlik, İkinci Enternasyonal, ikincil hipogonadizm, iktisadi rasyonalite, iktisadi rasyonalizm, kısrak gonadotropini, koca soluman onarımı, koryon gonadotropini, ...

19 harfli

alkil aril sülfonat, antitrikomonal ilaç, aydınlatma donatımı, bakım onarım gideri, bakım-onarım döneyi, Barbus meridionalis, bikarbonat sertliği, bilgisayar donanımı, damak yelken onarım, diskus embriyonalis, donatımlık korunağı, hormonal hipertrofi, hormonal kastrasyon, ikinci sona sığınık, ikiortogonal sistem, ilgin konaç dizgesi, internasyonal ünite, monoklonal gamopati, okkasiyonal parazit, ortogonal vektörler, plöroperitonal şant, ...

18 harfli

apozisyonal büyüme, aydınlatılmış onam, birinci arakonakçı, dışarı donatımcısı, diagonal ilişkiler, direksiyona geçmek, dramatis personale, düşey konaç ekseni, elektrik rezonansı, enternasyonalcilik, Fibonacci sayıları, gonadorelin almacı, gonadorelin asetat, gonat hiperplazisi, görünçlük donatımı, kınakına (sinkona), konakçı değiştirme, Labaria pulmonaria, magnezyum glukonat, magnezyum karbonat, meglumin antimonat, ...

17 harfli

Amazona amazonica, ateşleme donanımı, berilyum karbonat, Carbonari Derneği, çifteker sonaşamı, distal aksonapati, Distoma pulmonale, donanım anlaşması, donanım isterleri, donanım sihirbazı, donatım bakımcısı, donatımlık masası, donatmaya katılma, Fibonacci araması, genel-örtülü onam, gonadotrop hormon, gonat disgenezisi, gonat hipoplazisi, ikinci arakonakçı, kalsiyum glukonat, kalsiyum glükonat, ...

16 harfli

Aeromonas caviae, Aeromonas sobria, aksonal distrofı, amonyum karbonat, anayasal monarşi, ardarda onaylama, Barbus tetrazona, Barselona Süreci, Büyükkonakgörmez, deadweight tonaj, Dekart konaçları, donanım denetimi, donanım uyarlığı, donatım korunağı, donatımlık odası, donatma iştiraki, eğrisel konaçlar, enstitüsyonalizm, enternasyonalist, enternasyonalizm, eperitrozoonazis, ...

15 harfli

1-kloronaftalin, anormal konakçı, ardışık konakçı, baryum karbonat, Betonarme kazık, bizmut karbonat, dirimsel onarım, donanma şenliği, düş konak olmak, enternasyonalci, faktör donanımı, faktör donatımı, ferros glukonat, gerdirgi onarım, gonadal steroit, gonadotropinler, güveyi donatmak, hareketli donam, iş onay belgesi, kapanak onarımı, karbonat hatası, ...

14 harfli

aksonal iletim, alıcı donatısı, ara konakçılık, Barzona sığırı, bukanak onarım, Chrysomonadida, çevre donanımı, çinko karbonat, deney donanımı, didona sakallı, donanım kilidi, donanma gecesi, donatı çantası, donatım dökümü, Enteromonadina, fonksiyonalizm, giyim donatımı, gogona çorbası, hatalı konakçı, hükûmet konağı, konaç dönüşümü, ...

13 harfli

Ankona tavuğu, ardışık konak, arma donatmak, ayırıcı konak, bağak onarımı, baş donatımcı, bikarbonatlar, Bison bonasus, Bonapartçılık, Coronaviridae, Çıkrık donamı, Diplomonadida, Diplomonadina, doğal konakçı, donam aralığı, donam faktörü, donargözleyim, dudak onarımı, eksponansiyel, enternasyonal, fiksiyonalizm, ...

12 harfli

appassionato, Arunda donax, Arundo donax, burun onarım, burun soñağı, bülbülkonağı, Caberkonaklı, Devecikonağı, devlet onayı, donanabilmek, donatabilmek, donatım yeri, Eskikaradona, gonadostatin, gonadotropik, gonadotropin, gonah gonmak, Gölgelikonak, Herpetomonas, hipogonadizm, i-inci konaç, ...

11 harfli

ağız onarım, ara konakçı, Arabakonağı, baş donanma, baştan sona, Bayırkonağı, bonalgunluk, butakonazol, bük onarımı, dona çekmek, donanabilme, donatabilme, donattırmak, düşey konaç, Enteromonas, Eskikonacık, ev donadmak, geçici onam, gemi tonajı, gonadektomi, gonaklanmak, ...

10 harfli

aksonapati, arakonakçı, Aşağıkonak, Aydınkonak, Babakonağı, Bahçekonak, başkonakçı, bikarbonat, Bölükkonak, Büyükkonak, conalağarı, Çamlıkonak, Çukurkonak, Demirkonak, Denizkonak, diplomonad, Dipneumona, Doğankonak, Dokuzkonak, donabilmek, donakalmak, ...

9 harfli

açık onam, açık onay, Aeromonas, Ağaçkonak, Akçakonak, Altıkonak, antitonal, ara konak, Asmakonak, Atlıkonak, betonarme, Beykonağı, bona fide, Büyükdona, diyagonal, donabilme, donak evi, donakalma, donamamak, donangılı, donatılma, ...

8 harfli

ağ konak, Alakonak, arakonak, Arıkonak, Bağkonak, Başkonak, Belkonak, Beşkonak, Beykonak, bonadura, boñalmak, bonarsak, Çamkonak, Dağkonak, Dikkonak, donakotu, donalete, donalmak, donanmak, donanmış, donatıcı, ...

7 harfli

Akkonak, aksonal, asonans, Aydonat, bonamak, donağaç, donaklı, Donalar, donamah, donamak, Donandı, donangı, donanım, donanma, donantı, donaray, donatım, donatış, donatma, gonacak, gonadal, ...

6 harfli

agonat, aksona, angona, ankona, atonal, azonal, Cronar, çapona, çırona, çirona, çoçona, çonata, didona, donama, donata, donatı, donati, Eronat, gogona, hoñarı, honasa, ...

5 harfli

arona, bonak, ciona, conak, çonay, donaç, donah, donak, donam, donan, donar, donat, gonad, gonah, gonak, gonan, gonat, gonaz, honay, honaz, konaç, ...

4 harfli

çona, dona, hona, kona, Onaç, onak, onal, onam, Onan, onar, onat, onay, sona, zona

3 harfli

ona

Kelime Ara