İçinde ORŞİ geçen kelimeler

İçinde ORŞİ geçen kelimeler 27 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde ORŞİ geçen kelimeler

22 harfli

tek taraflı kriptorşit

20 harfli

interstisyel orşitis

17 harfli

epididimo-orşitis

16 harfli

nekrotik orşitis

13 harfli

klonorşiyozis

12 harfli

poliorşidizm

11 harfli

kriptorşizm, orşidektomi, periorşitis, sinorşidizm

10 harfli

anorşidizm, epiorşiyum, kriptorşit, mezorşiyum, poliorşidi, poliorşizm

9 harfli

monorşizm, sinorşidi, sinorşizm

8 harfli

anorşidi, anorşizm, monorşid

7 harfli

anorşit, orşitis

6 harfli

norşit, sorşin

5 harfli

orşis

Kelime Ara