İçinde ORA geçen kelimeler

İçinde ORA geçen kelimeler 1552 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

ora aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. ora anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ORA geçen kelimeler

25 harfli

apertura torasis kaudalis, arterya torasika eksterna, Bayesçi olabilirlik oranı, cari sermaye-hasıla oranı, değişirlik oranı sınaması, emek gücüne katılım oranı, en küçük değişirlik oranı, foramen palatinum kaudale, gastrointestinal hemoraji, korunma oranı çözümlemesi, limfosentrum iliofemorale, muskulus korakobrakiyalis, muskulus spinalis torasis, nerede akşam, orada sabah, nervi pektorales kaudales, nervi temporalis profundi, nervus aurikulotemporalis, olabilirlik oran sınaması, olabilirlik oranı endeksi, oral eozinofilik granülom, Phalacrocorax aristotelis, ...

24 harfli

arıtım (katsayısı) oranı, arterya torasika interna, aş tuz ile, tuz oran ile, beklenen enflasyon oranı, boranbulut, kümülonimbüs, büyük oranlı aşınma payı, Cinepanoramic, Franscope, dağ dorası (çom beldeği), dermatorajiya parazitika, doğru orantılı çokluklar, eşit orantılı fedakârlık, foramen mentale mediyale, foramina palatina minora, görünüm oranı düzeltmesi, gözerecil yakrı orantısı, kentcil (sayrılık) oranı, lamina perforata nazalis, marjinal iç getiri oranı, muskulus gluteofemoralis, nervi kardiyasi torasisi, net sermaye-hasıla oranı, ...

23 harfli

ayağının çorabı olmamak, Cochliomyia hominivorax, ex-ante reel faiz oranı, ex-post reel faiz oranı, foramen palatinum mayus, foramen stilomastoideum, geometrik serinin oranı, gerçek sıkıştırma oranı, hemorajik enterotoksemi, hidrojen-subuğusu oranı, iş gücüne katılma oranı, kapasite kullanım oranı, kârlılık oranında düşme, kredi faiz oranı tavanı, ligamentum iliofemorale, ligamentum işiofemorale, ligamentum pubofemorale, Macroramphosus scolopax, miyeloid/eritroit oranı, muskuli membri torasisi, muskulus brakioradialis, ...

22 harfli

Anguillula stercoralis, belirli oranlar yasası, Çevreler arasında oran, değîşke-oranı dağılımı, dönermıknatıslık oranı, düz artan oranlı vergi, Echinophora tenuifolia, ekstrafloral nektaryum, foramen alare rostrale, foramen suprakondilare, foramen transversaryum, hemorajik lenfadenitis, interkostal torakotomi, işgücüne katılım oranı, işgücüne katılma oranı, kâr payı dağıtım oranı, katlı orantılar yasası, kesin orantılar yasası, kırmızı bantlı rasbora, motorartçısı çiftekeri, motorartçısı yarışları, ...

21 harfli

antihemorajik vitamin, antipirinkloralhidrat, beklenen getiri oranı, besin maddeleri oranı, borç ödeme gücü oranı, boyuna bantlı rasbora, Corydoras melanistius, değişke-oran sınaması, denge enflasyon oranı, dermatitis eskoratika, dış borç servis oranı, dışa bağımlılık oranı, etkin vergileme oranı, foramen alare kaudale, foramen infraorbitale, foramen supraorbitale, foramen supratroklare, gizli artan oranlılık, humoral bağışık cevap, hümoral bağışık yanıt, ikil oranlı kestirici, ...

20 harfli

açıkfora kenarbıçağı, aktif kârlılık oranı, antihemorajik faktör, azotsal işem (oranı), biyolojik faiz oranı, borç-özsermaye oranı, Calliphora vomitaria, Calliphora vomitoria, diyatezis hemorajika, doğal işsizlik oranı, efektif himaye oranı, efektif koruma oranı, faiz karşılama oranı, fiyat kâr payı oranı, fonksiyonların oranı, foramen alare parvum, guanin sitozin oranı, Gymnothorax unicolor, hidrojen-metan oranı, interbank faiz oranı, kan yağsarcıl orantı, ...

19 harfli

aç elini kora sokar, azalan oranlı vergi, borç-özkaynak oranı, camadanı fora etmek, Cystophora cristata, değişken faiz oranı, disponibilite oranı, doğal oran hipotezi, en düşük faiz oranı, enuygun vergi oranı, fiyat temettü oranı, flüoboratlı kaplama, foramina lakrimalya, foramina papillarya, gangliyoradikulitis, halka açıklık oranı, hassas getiri oranı, hemorajik diyatezis, hemorajik enteritis, infratemporal delik, işten ayrılma oranı, ...

18 harfli

artan oranlı vergi, asgari ödeme oranı, başabaş faiz oranı, başına çorap örmek, borazan kuşugiller, Calothorax lucifer, Corydoras hastatus, Corydoras paleatus, çoraklaştırabilmek, dalgalı faiz oranı, damarsal moramıklı, dışa açıklık oranı, doğal büyüme oranı, Elektoral Merinosu, etken koruma oranı, faiz kazanma oranı, fasya endotorasika, fiyat kazanç oranı, foramen epiploikum, foramen maksillare, foramen vertebrale, ...

17 harfli

abecesizlik oranı, anafora kaptırmak, ardıl bahis oranı, arterya femoralis, artık değer oranı, aşınma payı oranı, bebek ölümü oranı, borazankuşugiller, borç servis oranı, buzağı ölüm oranı, Coracias garrulus, corpora cavernosa, Corydoras rabauti, çoraklaştırabilme, doğal artış oranı, doğal oran önsavı, doğal ücret oranı, doğurganlık oranı, ekşilenmece oranı, emek-hasıla oranı, evrik Mills oranı, ...

16 harfli

anlık ölüm oranı, anulus femoralis, aritmetik orantı, arterya torasika, azalan kâr oranı, bakteriyel flora, boşanma oranları, Coragyps atralus, Coragyps atratus, Corallium rubrum, corpora cardiaca, Corydoras aeneus, Çeçen diasporası, çoraklaştırılmak, demoralize etmek, demoralize olmak, denge faiz oranı, dil laboratuvarı, docta ignorantia, doğal faiz oranı, doktora görünmek, ...

15 harfli

Alanların oranı, asit test oranı, benzerlik oranı, borazan hayvanı, borazan mantarı, cari faiz oranı, cıva (I) klorat, Corydoras julii, Corydoras metae, çoraklaşabilmek, çoraklaştırılma, Dallanlım oranı, dördüncü orantı, eksi faiz oranı, elektroporasyon, eş oranlı vergi, fanya-tor oranı, foramen laserum, foramen mentale, harmonik orantı, harmonisiz oran, ...

14 harfli

aboral membran, açıkfora çarkı, angora tavşanı, aorta torasika, Aşağıborandere, Basommatophora, benzeşim oranı, beslenme oranı, cinsiyet oranı, coravı gözemek, corpora allata, Cylindrothorax, Çin diasporası, çoraklaşabilme, çoraklaştırmak, çoraz bağlamak, dallanma oranı, demoralizasyon, doğru orantılı, doktora yapmak, ekspektorasyon, ...

13 harfli

A+T/G+S oranı, açıklık oranı, alabora olmak, anevrizmorafi, antihemorajik, asefalotorasi, avlanma oranı, baryum klorat, besinsel oran, besleme oranı, birikme oranı, boran yağmuru, boranı elması, borazancıbaşı, Coraciiformes, Cystoisospora, Ç.sö/Ç oranı, çerçeve oranı, çorak toygarı, çoraklaştırma, Çorakmıtırlar, ...

12 harfli

arıtım oranı, Aspius vorax, başarı oranı, beklem oranı, Boraginaceae, Boran sığırı, borasik asit, borazan kuşu, borazancılık, boş iş oranı, Boşluk oranı, bütil kloral, Büyüktoraman, büyüme oranı, Corvus corax, cüce rasbora, çorap çivisi, çorap kaçmak, dekoratörlük, doğru orantı, eksplorasyon, ...

11 harfli

Amblyospora, Ascetospora, asefaloraşi, AT/GC oranı, bahis oranı, beyin orağı, blefarorafi, boram boram, borazankuşu, cam rasbora, civit çorap, çalgı orağı, çapraz oran, çarıkçorabı, çekme oranı, çinko borat, çoraklaşmak, çorallanmak, değiş oranı, diaforaz II, doğum oranı, ...

10 harfli

aboral zar, adoral sil, alaca şôra, alma oranı, altın oran, arpa orağı, beyinorağı, borañlamak, borç oranı, Ciliophora, Circlorama, Cladophora, Coraciidae, coralaşmak, corazlamak, Ctenophora, Cyclospora, Çifte oran, çorakçılık, çoraklaşma, çoralanmak, ...

9 harfli

adiaphora, agorafobi, amoralist, amoralizm, anulorafi, bora gibi, borazancı, cari oran, Carnivora, corab iği, çalkatora, Çorakdere, Çorakyüzü, çoralamak, dekoratif, dekoratör, deodorant, doktoralı, dorahilli, ekvatoral, el çorabı, ...

8 harfli

açıkfora, balaçora, banadora, borahane, Borakhan, boramboş, Boranalp, Boranbay, Coraciae, çorağlan, Çoraklar, çoraklık, dalçorap, dalorağı, diaspora, dorağotu, dorakotu, dromoran, elçorabı, foşforan, goranlık, ...

7 harfli

alabora, alafora, Baybora, Boraboy, borağan, Borahan, Borakan, borakıs, boramut, boranlı, borannı, Boransü, borantı, borasit, Borataş, Boratav, Boratay, borazan, Bozbora, cingora, coramak, ...

6 harfli

aboral, adoral, ahorak, Akbora, Akçora, Akdora, Albora, amfora, angora, anorak, Aybora, ayoray, boraca, borada, boraks, boralı, borana, boranı, borani, borano, borata, ...

5 harfli

agora, boraç, borak, boran, borat, Boray, boraz, corap, coraz, çorah, çorak, çoral, çoran, çorap, çorar, çoraş, dorak, doran, elora, flora, foraz, ...

4 harfli

bora, cora, çora, dora, fora, gora, hora, kora, mora, nora, orag, orah, orak, oral, oram, oran, orat, oray, sora, tora, yora, ...

3 harfli

ora

Kelime Ara