İçinde ORG geçen kelimeler

İçinde ORG geçen kelimeler 417 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

org aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. org anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde ORG geçen kelimeler

25 harfli

anamalın organik bileşimi, anorganik kalp üfürümleri, birincil lenfoid organlar, erkek dış üreme organları, kemosentetik organizmalar, organa genitalya feminina, organize sanayi bölgeleri, organum vestibulokokleare, yorgan gitti, kavga bitti

24 harfli

dişi dış üreme organları, endüstriyel organizasyon, erkek iç üreme organları, iç-organ sinir düğümleri, ikincil lenfoid organlar, kemoheterotrof organizma, metal-organik bileşikler, organometalik bileşikler

23 harfli

dişi iç üreme organları, inorganik fosfat, Pİ, P, organa okuli aksessorya, organik kalp üfürümleri, pire için yorgan yakmak, primer lenfoit organlar, termofil mikroorganizma, toplam inorganik fosfat, toplam inorganik karbon, yardımcı solunum organı, yatın-borga şavk yazımı

22 harfli

iç organ layşmanyozisi, iç organ şistosomozisi, inorganik pirofosfataz, kepekli sorgum glüteni, nükleolus organizatörü, Viborgüçgeni yaklaşımı, yalancı tutunma organı, yanıtsayıcı yorgunluğu

21 harfli

ad sorgu istek paketi, akıntı duygusu organı, bir hücreli organizma, kemoototrof organizma, Morgagniankürecikleri, organik olmayan tarım, tenis raketi organeli, toplam inorganik azot, toplam organik karbon, yalın sorgu sihirbazı, yorgunu yokuşa sürmek

20 harfli

borgu çekiçsel (kas), erkek eşeylik organı, organoleptik muayene, organum subfornikale, organum vomeronazale, politik organizasyon, reprodüksiyon organı, sorgulayıcı sorulama

19 harfli

brankiojen organlar, De Morgan kuralları, endofitik organizma, ezilmiş tane sorgum, Golgi tendon organı, iç organ larva göçü, indikatör organizma, kirpiksi organeller, Morganella morganii, organa urogenitalya, organoleptik analiz, sorguya çekme hakkı, sosyal organizasyon, stridülasyon organı, yatak yorgan yatmak, yorgan döşek yatmak, yorgunluk hoşgörüsü, yorgunluk sayrılığı

18 harfli

aşık aşık dorgamak, balık iç organ unu, belirteç organizma, boşaltım organları, DeMorgan kuralları, Gorgonzola peyniri, iç-organlar kesesi, inorganik peroksit, kemoreseptör organ, oksotrof organizma, respirasyon organı, ses çıkarma organı, sindirim organları, sirkülasyon organı, sorgu suale çekmek, telaffuz organları, yapısal sorgu dili, yorgunluğunu almak

17 harfli

akuatik organizma, anaerob organizma, anorganik asitler, burun borga yalım, dişi üreme organı, ekskresyon organı, erkek eşey organı, inorganik pigment, inorganik polimer, Morgagni keseciği, organum orobazale, reseptör organlar, sorgum glüten unu, termosensör organ, toprak yorgunluğu, yorgunluk kahvesi

16 harfli

Ackernechtorganı, cinsel yorgunluk, dişi eşey organı, efektör organlar, ekonomik amborgo, genital organlar, ışık veren organ, içorgan düz kası, kafes yorgunluğu, koku alma organı, morgagni cepleri, organ sistemleri, organum olfaktus, parapineal organ, savaş yorgunluğu, sorgu yargıçlığı, sorgum yan ürünü, sorgusuz sualsiz, viseral organlar, zihin yorgunluğu

15 harfli

aerob organizma, analog organlar, anorganik kimya, anorganik madde, borga irinlenim, boşaltım organı, cinsiyet organı, Claparedé organ, duygu organları, elektrik organı, erkeklik organı, ısı alıcı organ, iç-organ askısı, inorganik kimya, inorganik tarım, Jacobson organı, korti organları, mikro-organizma, morga kaldırmak, organa urinarya, organik asitler, ...

14 harfli

Bojanus organı, borga-yudakçıl, borgu, (burgu), borgu-yudakçıl, corgana çıkmak, dişilik organı, dolaşım organı, dorgu, (torgu), duyu organları, effektör organ, eşeylik organı, inci organları, inorganik asit, kas yorgunluğu, koklama organı, konuşma organı, körelmiş organ, lenfatik organ, Leyding organı, mikroorganizma, organ aktarımı, ...

13 harfli

ampulsü organ, Aşağıyorganlı, bağış yorgunu, eylem sorgusu, göğüs yorganı, Haller organı, inorganik öge, işitme organı, korgenerallik, Leydig organı, Morgan birimi, organ bilgisi, organ kültürü, organ mafyası, organa sensum, organik gübre, organik kimya, organik külte, organik kütle, organik madde, organik tarım, ...

12 harfli

apikal organ, Barba Yorgos, borgu-dilcik, Corti organı, çapraz sorgu, denge organı, duygu organı, görme organı, korti organı, kritik organ, organik asit, organik azot, organik ürün, organizasyon, organize suç, organoleptik, orgenerallik, otolit organ, rozet organı, sorgu hâkimi, sorgu kutusu, ...

11 harfli

aklid organ, barba yorgo, borga yalım, borgu yalım, Cortiorganı, erkek organ, eşey organı, hedef organ, Işık organı, iç organlar, iç-organlar, lenf organı, mina organı, norgestomet, org arabası, organ nakli, organik bağ, organik baz, organik öge, organik taş, organizatör, ...

10 harfli

dişi organ, doktorgözü, korgeneral, Morganella, organlaşma, organoloji, pit organı, por organı, siborgiyum, sorgu sual, sorgulamak, sorgulanış, sorgulanma, sorgulatma, tat organı, tostorguru, yorgalamak, yorgunluğu

9 harfli

anorganik, dorganmak, dorgıtmak, dorguçası, gorganmak, inorganik, organikçi, organisma, organizma, organoyit, orgeneral, sorguçlar, sorguçsuz, sorgulama, şorgözlük, yorgalama, yorgalmak, yorgunlıg, yorgunlug, yorgunluk

8 harfli

Aksorguç, dorgamak, dorgılıh, Georgizm, morgelen, organize, organtin, orgculuk, ôrgenmek, orgotein, Orgunalp, Orguntay, Orgünalp, sorguçlu, sorgusuz, uç organ, Y organı, yorgalık, yorgancı, organlık

7 harfli

dorgama, korgala, organel, organik, organon, organze, porgank, sorgucu, yorgaca, Yorgalı, yorgine, zorgulu

6 harfli

gorgor, gorgut, korgan, Korgun, Korgün, Morgül, organa, orgazm, sorgaç, sorgan, sorguç, sorgum, sorgun, şorgöz, torgay, yorgan, yorgın, yorgun

5 harfli

corga, dorgı, korge, korgi, organ, orgcu, orgen, orgun, Orgül, Orgün, sorgu, torga, torgu, yorga, yorgu, zorgu

4 harfli

corg, morg, orgi

3 harfli

org

Kelime Ara