İçinde OVİ geçen kelimeler

İçinde OVİ geçen kelimeler 181 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OVİ geçen kelimeler

25 harfli

Adenovirüs enfeksiyonları, Chelidonichthys lastoviza, hematüria vezikalis bovis, Hemigrammus caudovittatus, parvovirüs enfeksiyonları, retrovirüs enfeksiyonları

24 harfli

amfotropik retrovirüsler, Astrovirusenfeksiyonları, Mohoroviçiç süreksizliği

23 harfli

ekotropik retrovirüsler, Kantorovich polinomları, reovirüs enfeksiyonları, Salmonella abortus ovis, Sarcocystis bovihominis

22 harfli

villonodüler sinovitis

21 harfli

Ainovirüs enfeksiyonu, ekzojen retrovirüsler, endojen retrovirüsler, metilergonovin maleat, ovidukt obstrüksiyonu, Saprovissana Merinosu

20 harfli

enfeksiyöz sinovitis, Loviband kolorimetre, piyelonefritis bovis, sitomegalovirüs, CMV

19 harfli

hipovitaminozis B12

18 harfli

Baudovin tepkimesi, hipovitaminozis B1, sinoviyal eklemler, tendinöz sinovitis

17 harfli

Cysticercus bovis, hipovitaminozis A, hipovitaminozis D, hipovitaminozis K, Mastadenovirüsler, Melophagus ovinus, ordovik katmanlar, Ortomiksovirüsler, Paramiksovirüsler, Schistosoma bovis

16 harfli

Avrovil piyasası, Cysticercus ovis, İlkoviç eşitliği, Orthomysoviridae, Orthomyxoviridae, Ovibos moschatus, Ovibus moschatus, ovidukt gebeliği, Ovis ammon aries, providansiyalist, providansiyalizm, vezikülovirüsler, Vipera kaznakovi

15 harfli

Avianadenovirüs, Chabertia ovina, dependovirüsler, hipovitaminozis, Hypoderma bovis, kardiyovirüsler, oviferöz kapsül, Ovis ammon poli, Ovis canadensis, Paramyxoviridae, sinoviyal hücre, Tabanus bovinus

14 harfli

Anaplasma ovis, enterovirüsler, Filebovirüsler, hepatovirüsler, lipovitellenin, nayroovirüsler, ovidukt tümörü, Psoroptes ovis, serebroviseral, sinoviyal sıvı, tendosinovitis, Theileria ovis

13 harfli

A provitamini, adenovirüsler, Astrovirüsler, Babesia bovis, Demodex bovis, densovirüsler, emprovizasyon, Fox Movietone, hipovitaminoz, improvisation, İridovirüsler, koryovitellin, oleovitamin A, oleovitamin D, ordovik dönem, Parvovirüsler, Pnömovirüsler, Rabdovirüsler, retrovirüsler, Rhabdoviridae, sinoviyal zar, ...

12 harfli

Adenoviridae, aftovirüsler, arbovirüsler, Ascaris ovis, Astroviridae, Babesia ovis, Circoviridea, Demodex ovis, Filovirüsler, Iridoviridae, lipovitellin, Oestrus ovis, onkovirüsler, Ovis musimon, ovoviviparus, Parvoviridae, plöroviseral, povidon-iyot, provizyonsuz, Retroviridae, Rinovirüsler, ...

11 harfli

ekovirüsler, Filoviridae, mikrovillüs, Mondovision, muskovişist, ovipozisyon, Ovis vignei, ovovitellin, pensiklovir, Phlebovirus, Providencia, Reovirüsler, spermoviyum, Taenia ovis, Toroviridae

10 harfli

Eurovision, iridovirüs, odyovizüel, ovipozitör, Ovis ammon, Ovis aries, ovovivipar, provitamin, Reoviridae, riboflovin

9 harfli

arbovirus, asiklovir, emprovize, Koviyello, Movietone, ovih ovih, provizyon, sinovitis

8 harfli

ekovirüs, govirmek, kokoviça, lavrovit, muskovit, ovijeröz, oviparus, provirüs, reovirüs, uvarovit

7 harfli

avrovil, Bovidae, Bovinae, dekovil, kovirüs, ovidukt, ovikapt

6 harfli

ovipar, ovisel

5 harfli

govik, govit

4 harfli

ovir, Ovis

Kelime Ara