İçinde OYA geçen kelimeler

İçinde OYA geçen kelimeler 570 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

oya aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. oya anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OYA geçen kelimeler

25 harfli

hematoksilen-eozin boyası, Mallory üçlü boya yöntemi, Mayer musihematein boyası, soya ekstraksiyon küspesi, soya proteini konsantresi, Sternheimer-Malbin boyası, tüberküloz boyama yöntemi

24 harfli

Castaneda boyama yöntemi, oya koymak (veya sunmak), Papenheim boyama yöntemi, Sudan siyah B yağ boyası, von Kossa boyama yöntemi, yerine koyarak örnekleme

23 harfli

Achucarroboyama yöntemi, Dieterle boyama yöntemi, flagella boyama yöntemi, floressein boyama testi, her boyaya girip çıkmak, May spor boyama yöntemi, sistemik biyoyararlanım, üstoluşumlu yarma koyak

22 harfli

akridin turuncu boyası, bozuk boyantılı (deri), Ehrlich triasit boyası, Gomori-Takamatsuboyası, karaboya, demir sülfat, komploya kurban gitmek, metenamin gümüş boyası, Perdrau boyama yöntemi, soya ekstraksiyon yemi, uyanlamak, (oyanlamak)

21 harfli

antesedan yarma koyak, depodan depoya koşulu, doyan istekler yasası, Ehrlich nötral boyası, ekstrüzyonlanmış soya, Fontana-Masson boyası, işlenmiş soya küspesi, oluşum çöküntü koyağı, siyanin boyar maddesi, Unna-Papenheim boyası, Wayson boyama yöntemi, yoğun boyacıl sarılık

20 harfli

AgNOR boyama yöntemi, boyamaddesi, pigment, depodan depoya şartı, foyasını belli etmek, Lorrain Smith boyası, Mayer hemalum boyası, nispi biyoyararlanım, şekerci-boyasıgiller, Ziehl-Neelsen boyama

19 harfli

(çocuk) boya çekmek, al kanlara boyanmak, asılı buzul koyağı,, bellircil kan boyar, bir boydan bir boya, Gomori boya yöntemi, Hansel boya yöntemi, hematoksilin boyası, karbolfuksin boyası, kuru kavrulmuş soya, May-Grunwald boyası, Nisslboyama yöntemi, soya fasülyesi yağı, şekerciboyasıgiller

18 harfli

asit fuksin boyası, Bestkırmızı boyası, boyacıl kurd eşini, boyu boyarhı olmak, demirsiz kan boyar, indantren boyaları, kan su boyartanımı, oyatlık, (uyatlık), püskürtmeli boyama, Rose Bengal boyası, Royal Palm hindisi, safra boyarmaddesi, soya oligosakkarit, soya unu yan ürünü

17 harfli

boyak kuru derice, boyalı kurd eşini, daldırmalı boyama, emay boyalı ampul, kadastroya geçmek, kan boyar eriyimi, kan boyar işemcil, kapatıcı suluboya, koyak boyu ormanı, Lugol iyot boyası, öncel yarma koyak, Romanovsky boyası, saçkırmızı boyası, soya pres küspesi, soyaklama çaprazı, Sudan boya deneyi, supravital boyama, tek kat boyaresim, yarı uyumlu koyak, yüz boyama uzmanı

16 harfli

akridin boyaları, Alzheimer boyası, bakışımsız koyak, boya incelticisi, boyacıl kurdeşen, boyayıcı boyalar, çeşit boyanırlık, daktiloya çekmek, Davenport boyası, duvar suluboyası, ftalein boyaları, Garibaldi boyası, Haledemir boyası, kızıl aşı boyası, koyarken ok atma, madensel boyaözü, örgensel boyaözü, tükrüğü goyalmak, türlü boyanırlık, yağlıboya macunu, yarı örtücü boya

15 harfli

boyalı kurdeşen, boyası meydanda, camboyama resim, canına boyanmak, iki evreli boya, indigo boyaları, intravital boya, kan boyar ölçüm, kökboyasıgiller, Leischmanboyası, mıknatıslı boya, Michaelisboyası, naftol boyaları, nitrozo boyalar, soya yaprakbiti, supravital boya, ters akan koyak, turnusol boyası, yabancı boyalar, yağlıboya resim

14 harfli

akridin boyası, anilin boyalar, asidik boyalar, ayırıcı boyama, biyoyararlanım, boya değirmeni, boya kullanmak, boya tabancası, boyacı sandığı, boyar maddeler, boyatılabilmek, Ciaccio boyası, goya garanfili, haddeli boyama, ispirto boyası, kan boyar isem, ksanten boyası, negatif boyama, “oroya” keziği, öğütülmüş soya, sarı-aşıboyası, ...

13 harfli

alıkoyabilmek, alıkoyamazlık, boya çıkarıcı, boya tabakası, boyacı macunu, boyacıl benek, boyalı işıtaç, boyam şerbeti, boyama kazanı, boyama kitabı, boyanmış film, boyasal dabaz, boyatılabilme, boyu boyanmak, çiğdem boyası, daldırık boya, demirsel boya, Fındıklıkoyak, Gram boyaları, indigold boya, katran boyası, ...

12 harfli

açuk boyamak, alıkoyabilme, astar boyası, azo boyaları, Bowie boyası, boya fırçası, boya tablası, boya tahtası, boya tutması, boyalı basın, boyalı dabaz, boyalı dekor, boyalı lamba, boyalı perde, boyalı taban, boyanabilmek, boyanıvermek, boyası atmak, boyatabilmek, boyatıvermek, boyayabilmek, ...

11 harfli

anilin boya, asılı koyak, azo boyalar, Bahçekoyağı, batık koyak, boya gecesi, boya işliği, boya kalemi, boya kutusu, boya tutmak, Boya yetmek, boyacı küpü, boyahücresi, boyanabilme, boyandırmak, boyanıverme, boyar madde, boyatabilme, boyatıverme, boyattırmak, boyayabilme, ...

10 harfli

altın boya, aşı boyalı, aşı boyası, bazik boya, boya özçül, boyabıçağı, Boyacıoğlu, boyagözesi, boyaklanık, boyaklanım, boyalanmak, Boyalıtepe, boyan dibi, boyanasıca, boyarözdek, boyasaptar, boyasızlık, boyatılmak, boyattırma, Bulgunoyan, canlı boya, ...

9 harfli

aşıboyası, biyoyakıt, boya günü, boya kabı, boya kökü, boya yağı, Boyacılar, boyacılık, boyalamak, boyalanım, boyalanma, Boyalılar, boyaresim, boyatılış, boyatılma, Çivitboya, diye goya, doya doya, doyabilme, ezme boya, hamurboya, ...

8 harfli

Alangoya, anakoyak, boya otu, Boyabükü, Boyacılı, boyaçili, boyahane, boyahdan, boyakçıl, boyaksal, boyalama, Boyalıca, boyanacı, boyanmak, boyapürü, boyatmak, doyasıya, gök boya, koçkoyan, koyalmak, koyaşmak, ...

7 harfli

ak boya, boya öz, Boyabat, Boyacık, boyaçın, boyaklı, Boyalan, Boyaldı, boyalık, boyamak, boyanak, boyanık, boyanış, boyanma, boyantı, boyasız, boyatış, boyatma, boyayış, buoyans, doyalıh, ...

6 harfli

Boyaca, boyacı, boyaci, boyalı, boyama, boyana, boyatı, doyama, düzoya, goyama, İsboya, koyasa, oyacak, Oyacık, oyanıh, oyanta, sekoya, soyadı, Soyalp, toyaga, toyağa, ...

5 harfli

boyag, boyağ, boyah, boyak, boyam, boyan, boyar, boyat, goyah, goyak, hoyak, hoyan, koyah, koyak, koyam, koyan, koyar, Koyaş, Noyan, Oyaca, oyacı, ...

4 harfli

boya, foya, goya, koya, oyah, oyak, Oyal, oyan, oyat, oyaz, soya, toya, yoya

3 harfli

oya

Kelime Ara