İçinde OYN geçen kelimeler

İçinde OYN geçen kelimeler 552 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

oyn aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. oyn anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde OYN geçen kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, aşık atmak (veya oynamak), boynu armut sapına dönmek, kocalma oynak domalancası, ne dügün görmüş oynamışam, omuz oynak yerleştiririmi, Perçinboynu yuvarlaklığı, vur patlasın, çal oynasın

24 harfli

(birinin) koynuna girmek, burun boynuzcuk keseklem, İrlanda boynuzsuz sığırı, oynaksal geyrek bozulumu

23 harfli

ayı yavrusu ile oynuyor, boynu kıldan ince olmak, boynuzlu Mısır engereği, dama taşı gibi oynatmak, iki boynuzlu döl yatağı, ikinci oynatım sineması, Kırmızı boynuzsuz sığır, koynunda yılan beslemek, okullarda oynatım hakkı, oynarken çulunu yırtmak, spiral boynuzlu antilop, tek boynuzlu döl yatağı, yalancı boynuz kistleri, yüreği yerinden oynamak

22 harfli

(birini) koynuna almak, boynuzlu su sümbülleri, genel oynatım sineması, kayıksı-altızçıl oynak, koça boynuzu yük değil, mandık mandık oynatmak, mandır mandır oynatmak, mındır mındır oynatmak, oynakçıl kan toplanımı, oynaklık geçişli GARCH, yapışımcıl çeç oynakça, dayatkılı oynak yapımı

21 harfli

boynu altında kalsın!, boynuz çıkarma aygıtı, boynuzlu gagalıgiller, boynuzlu yaban keçisi, boynuzlu-gagaiigiller, çapraz oynak bağlantı, dört boynuzlu antilop, dört-boynuzlu antilop, el kuklası oynatıcısı, ipli kukla oynatıcısı, kayıksı-aşıkçıl oynak, kefeni boynunda olmak, oynak ve bağlam bilim, oynama belgeli oyuncu, yağrın oynak ak tomur, yakrıcıl kuru diz oyn

20 harfli

boynuna kol bırakmak, boynuz kulağı geçmek, boynuzlugagalıgiller, ilk oynatım sineması, kayıksı küpçül oynak, köşe kapmaca oynamak, olasılıksal oynaklık, oynakların yapışması, oynakta kan birikimi, paşa boynuzlu çapraz, tef çalsan oynayacak, toynak (tektırnaklı), yağrın-karucul oynak, yer yerinden oynamak, demin yümün oynatmak

19 harfli

bilek oynağı yalımı, boynuz toplardamarı, boynuzlu su sümbülü, dalap dalap oynamak, dünyada ilk oynanış, dünyada ilk oynatım, eli koynunda kalmak, elin koynuna salmak, geçici oynak ağrısı, hopur hopur oynamak, kürek-pazıcıl oynak, manca manca oynamak, oynak kaynağı açımı, oynaklık öbeklemesi, oynaksal kara kezik, şıkır şıkır oynamak, yarı oynar eklemler

18 harfli

alt çenesi oynamak, baş u can oynatmak, bilek oynak yalımı, boynuz dişligiller, boynuz-dişligiller, boynuzlu kuşgiller, döl yatağı boynuzu, göz oynatma siniri, günlük oynak kezik, iki boynuzlu yatın, in cin top oynamak, kafası ile oynamak, kemik oynak yalımı, kocaltı boynuz uru, oynak bağlam yazım, oynak kambiyo kuru, oynak ölçü sistemi, oynaksal kızık yel, oynatım saptancası, öncelik (oynatımı), önoynatım sineması, ...

17 harfli

alıcılara oynatma, aşık kemiği boynu, at boynuna düşmek, ayneş oyneş olmak, bebenek oynaklığı, bileksel oynaklar, boynak (boyundan), boynu halkalı kaz, boynu hilalli kaz, boynu-hilâlli kaz, boynuz atardamarı, boynuzdişligiller, boynuzlukuşgiller, boynuzumsu katman, dirsek oynağı iği, isyanları oynamak, kürek oynak ak ur, oynak kurak yalım, öcüm öcüm oynamak, pıtıraklı oynakça, yerinden oynatmak, ...

16 harfli

abartılı oynamak, balıkcın oynamak, boynu eğri olmak, boynuna geçirmek, boynuzcuk kemiği, boynuzlayabilmek, boynuzlu engerek, boynuzsuz hayvan, canı ile oynamak, çalmadan oynamak, döl yatağı boynu, girişik oynakçıl, habersiz oynatım, iki boynuzlu kuş, iki-boynuzlu kuş, iplikboynuzlular, işlemez oynakçıl, karagöz oynatmak, keçiboynuzu gibi, koşullu oynaklık, kukla oynatıcısı, ...

15 harfli

aklını oynatmak, altınla oynamak, Aşağıboynuyoğun, barutla oynamak, bereket boynuzu, boynunda kalmak, boynunu uzatmak, boynuz dişliler, boynuz köreltme, boynuzlayabilme, boynuzlu kuşlar, can baş oynamak, çeç oynak yalım, çivileşik oynak, deneme oynatımı, kısaboynuzlular, kop oynak yalım, milim oynamamak, nöbetlik voynuk, oynak irinlenim, oynak kanartısı, ...

14 harfli

aç ayı oynamaz, Afrika boynuzu, ateşle oynamak, baldız oynamak, balkız oynamak, belder oynakça, boğmuk oynakça, boyni vurulmak, boynu burulmuş, boynuna salmak, boynuna sarmak, boynunu burmak, boynunu bükmek, boynunu kırmak, boynunu vurmak, boynuz çıkarma, boynuz maddesi, boynuzlu karga, boynuzlugiller, boynuzlukuşlar, cümcük oynamak, ...

13 harfli

boynuna almak, boynuz çekmek, boynuz dikmek, boynuz gümüşü, boynuz incisi, boynuz sineği, boynuzlu böce, boynuzlukarga, büküklü oynak, büyük oynamak, caynal coynal, cıdır oynamak, cırıt oynamak, cirit oynamak, değiş oynamak, derya oynamak, dinek oynamak, dorsal boynuz, film oynatmak, genel oynatım, girişik oynak, ...

12 harfli

ağzı oynamak, ayak oynakça, aynuz boynuz, basınç boynu, boynu burulu, boynun urmak, Boynuyoğunlu, boynuz eğmek, boynuzlanmak, boynuzlaşmak, boynuzlaşmış, boynuzlatmak, boynuzlu kuş, boynuzluteke, boynuzsuzluk, çarpık oynak, çif boynuzlu, deri boynuzu, eli koynunda, film oynamak, gazalboynuzu, ...

11 harfli

at oynatmak, aynak oynak, ballıboynuz, boyna etmek, boynu yoğun, boynuzlamak, boynuzlanma, boynuzlaşma, boynuzlatma, boynuzlayış, boynuzlukuş, boynuzluluk, çakı boynuz, çekiç boynu, dil oynatma, düzme oynak, elikoynunda, goç boynuzu, goynü alçak, ilk oynanım, ilk oynatım, ...

10 harfli

ayak boynu, boynu eğri, boynu uzun, boynuburuk, boynubükük, boynum pot, Boynuyoğun, boynuz otu, boynuz unu, boynuzgaga, boynuzlama, boynuztaşı, boynuzumsu, deliboynuz, hoynemseki, koçboynuzu, Muratboynu, oluk oynak, oynadanlıh, oynak çiri, oynak suyu, ...

9 harfli

at oynağı, Boynanlar, boynueğri, boynuuzak, boynuzcuk, boynuzçuk, boynuzsuz, çoynaşmak, Dereboynu, deveboynu, Kaleboynu, kuğuboynu, oynak iği, oynatılma, oynatımcı, oynayacak, önoynatım, Tekboynuz, yoynukmak

8 harfli

bitoynit, boynuzlu, boynuzsu, çoynamak, kökboynu, oynakçıl, oynaklık, oynaksal, oynanmak, oynaşlık, oynaşmah, oynaşmak, oynatmak

7 harfli

boynıra, goynümü, koynara, oynadan, oynağan, oynakça, oynaklı, oynakma, oynamah, oynamak, oynanca, oynanış, oynanma, oynaşma, oynatım, oynatış, oynatkı, oynatma, oynayış

6 harfli

boynak, boynek, boynik, boynuk, boynuz, coynak, coynal, goynek, goynük, hoynuk, koynak, koynek, koynuk, oynama, poynak, poynek, toynak, voynuk, zoynak

5 harfli

boyna, Boyno, goynü, hoynu, koynu, oynah, oynak, oynaş, oynuk

4 harfli

boyn, koyn, voyn

3 harfli

oyn

Kelime Ara