İçinde OYNA geçen kelimeler

İçinde OYNA geçen kelimeler 343 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde OYNA geçen kelimeler

25 harfli

ağır taş yerinden oynamaz, aşık atmak (veya oynamak), kocalma oynak domalancası, ne dügün görmüş oynamışam, omuz oynak yerleştiririmi, vur patlasın, çal oynasın

24 harfli

oynaksal geyrek bozulumu

23 harfli

dama taşı gibi oynatmak, ikinci oynatım sineması, okullarda oynatım hakkı, oynarken çulunu yırtmak, yüreği yerinden oynamak

22 harfli

genel oynatım sineması, kayıksı-altızçıl oynak, mandık mandık oynatmak, mandır mandır oynatmak, mındır mındır oynatmak, oynakçıl kan toplanımı, oynaklık geçişli GARCH, yapışımcıl çeç oynakça, dayatkılı oynak yapımı

21 harfli

çapraz oynak bağlantı, el kuklası oynatıcısı, ipli kukla oynatıcısı, kayıksı-aşıkçıl oynak, oynak ve bağlam bilim, oynama belgeli oyuncu, yağrın oynak ak tomur

20 harfli

ilk oynatım sineması, kayıksı küpçül oynak, köşe kapmaca oynamak, olasılıksal oynaklık, oynakların yapışması, oynakta kan birikimi, tef çalsan oynayacak, toynak (tektırnaklı), yağrın-karucul oynak, yer yerinden oynamak, demin yümün oynatmak

19 harfli

bilek oynağı yalımı, dalap dalap oynamak, dünyada ilk oynanış, dünyada ilk oynatım, geçici oynak ağrısı, hopur hopur oynamak, kürek-pazıcıl oynak, manca manca oynamak, oynak kaynağı açımı, oynaklık öbeklemesi, oynaksal kara kezik, şıkır şıkır oynamak, yarı oynar eklemler

18 harfli

alt çenesi oynamak, baş u can oynatmak, bilek oynak yalımı, göz oynatma siniri, günlük oynak kezik, in cin top oynamak, kafası ile oynamak, kemik oynak yalımı, oynak bağlam yazım, oynak kambiyo kuru, oynak ölçü sistemi, oynaksal kızık yel, oynatım saptancası, öncelik (oynatımı), önoynatım sineması, tribünlere oynamak, uzatmaları oynamak, üç maymunu oynamak

17 harfli

alıcılara oynatma, bebenek oynaklığı, bileksel oynaklar, boynak (boyundan), dirsek oynağı iği, isyanları oynamak, kürek oynak ak ur, oynak kurak yalım, öcüm öcüm oynamak, pıtıraklı oynakça, yerinden oynatmak, zil takıp oynamak, oynaksal dilim ay

16 harfli

abartılı oynamak, balıkcın oynamak, canı ile oynamak, çalmadan oynamak, girişik oynakçıl, habersiz oynatım, işlemez oynakçıl, karagöz oynatmak, koşullu oynaklık, kukla oynatıcısı, oynak iği karımı, oynak irinlenimi, oynaklaştırımsal, oynamaz eklemler, önoynatım eşlemi, sinirsel oynakça, sürgünlü oynakça, tek kale oynamak, vızırdım oynamak, yalınlar oynamak, yarı oynar eklem, ...

15 harfli

aklını oynatmak, altınla oynamak, barutla oynamak, can baş oynamak, çeç oynak yalım, çivileşik oynak, deneme oynatımı, kop oynak yalım, milim oynamamak, oynak irinlenim, oynak kanartısı, oynak kaynaması, oynak kaynatımı, oynak sayrılığı, oynaksal köfeke, şefşeli oynamak, tük oynak yalım, yerinden oynama, yürek oynatması

14 harfli

aç ayı oynamaz, ateşle oynamak, baldız oynamak, balkız oynamak, belder oynakça, boğmuk oynakça, cümcük oynamak, çenesi oynamak, çirtim oynamah, dirsek oynakça, elini oynatmak, ganyan oynamak, içine oynatmak, kalem oynatmak, kamuya oynatım, kılıç oynatmak, nasır oynaması, oynak genilimi, oynak gölerimi, oynak kemikçin, oynak yapımsal, ...

13 harfli

büküklü oynak, büyük oynamak, caynal coynal, cıdır oynamak, cırıt oynamak, cirit oynamak, değiş oynamak, derya oynamak, dinek oynamak, film oynatmak, genel oynatım, girişik oynak, ikili oynamak, işlemez oynak, kâğıt oynamak, kemik-oynakça, kengi oynakça, kumar oynamak, kumda oynamak, küçük oynamak, oynadırlâımış, ...

12 harfli

ağzı oynamak, ayak oynakça, çarpık oynak, film oynamak, nakş oynamak, oynak ağrısı, oynak çıbanı, oynak çıkımı, oynak çözümü, oynak çukuru, oynak delimi, oynak kayımı, oynak kemiği, oynak kesimi, oynak kesiti, oynak sıvısı, oynak yalımı, oynak yapımı, oynak yumuru, oynaksal taş, oynaksal yel, ...

11 harfli

at oynatmak, aynak oynak, boyna etmek, dil oynatma, düzme oynak, ilk oynanım, ilk oynatım, mavi toynak, oynak açımı, oynak alımı, oynak barem, oynak bilik, oynak dilgi, oynak duruş, oynak eğimi, oynak kapak, oynak satak, oynak yatak, oynaklanmış, oynama payı, oynamdaşlık, ...

10 harfli

oluk oynak, oynadanlıh, oynak çiri, oynak suyu, oynak yeli, oynaklamak, oynargönye, oynaş dölü, oynatılmak, oynattırma, oynayanlar, ön oynayış, yeni oynak

9 harfli

at oynağı, Boynanlar, çoynaşmak, oynak iği, oynatılma, oynatımcı, oynayacak, önoynatım

8 harfli

çoynamak, oynakçıl, oynaklık, oynaksal, oynanmak, oynaşlık, oynaşmah, oynaşmak, oynatmak

7 harfli

koynara, oynadan, oynağan, oynakça, oynaklı, oynakma, oynamah, oynamak, oynanca, oynanış, oynanma, oynaşma, oynatım, oynatış, oynatkı, oynatma, oynayış

6 harfli

boynak, coynak, coynal, koynak, oynama, poynak, toynak, zoynak

5 harfli

boyna, oynah, oynak, oynaş

Kelime Ara