İçinde PÜ geçen kelimeler

İçinde geçen kelimeler 983 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PÜ geçen kelimeler

25 harfli

Bir pürüzmanın ökül alanı, Stromboli örneği püskürme

24 harfli

elektrotsuz boşalma tüpü, kırmalı püskürtme deneyi, kirpikle harman süpürmek, Kogoj süngerimsi püstülü, parazit infrapopülasyonu, parazit suprapopülasyonu, püskürtmeli sertleştirme

23 harfli

benzin püskürtme basacı, Bitum püskürme makinesi, Plinius örneği püskürme, sabunköpüğü gibi sönmek, vulkano örneği püskürme

22 harfli

at papüler dermatitisi, bumbar çöpül eğrekleri, Esmarchkompresyon tüpü, irinleyensel pürtük ur, kan bombar çöpüllenimi, kızık dağnık köpürükçe, kızıl damar sölpüklüğü, pürtüklü derili yarasa, püskürteç denet aygıtı

21 harfli

aşırı et pürtüklenimi, bırakıntı pürüzlülüğü, dış püskürük kayaçlar, Havai örneği püskürme, Kum püskürme makinesi, parçalı pürüzsüz eğri, pültük pültük akıtmak, pürlenti azaltan (em), püskürtmeli betonlama, püskürtmeli temizleme, sinir küpüne çevirmek, sut köpüğü gibi inmek

20 harfli

halı altına süpürmek, kepür küpür konuşmak, ovulasyon püskülleri, Pele örneği püskürme, piyasa manipülasyonu, popülasyon ekolojisi, püskül solungaçlılar, püskürtmeli durulama, püsürcül dönek salgı, saçını süpürge etmek, stomatitis püstüloza, tuz püskürtme deneyi

19 harfli

asgari kupür değeri, eğe veya törpü sesi, köpüksel hırıltılar, metre küpün katları, öpücü tahtakuruları, popülarite kazanmak, popülasyon dinamiği, püskürterek kurutma, püskürtme çözeltisi, püskürtme tabancası, püskürtmeli suverme, pütrefaktif bakteri, pütrifaktif bozulma, sinir küpüne dönmek, yanardağ püskürmesi

18 harfli

apürinik asit, APA, bulgur püskürtmesi, cırcırlı pürüzalır, çobanpüskülügiller, çözcül pürtüklenim, egzama püstüllosum, eksicik püskürteci, elektrik süpürgesi, elektrikli süpürge, göz ağı sörpüklüğü, kaldırım süpürgesi, koca damar sörpümü, küpültü, (küpürdü), mısır püskülü gibi, öpüp başına koymak, pancar pürtletmesi, parmak ampütasyonu, pürdikkat kesilmek, pürüzalır tutamağı, püskül kuyruklular, püskürtme makinesi, ...

17 harfli

al-yassı pürtükçe, ampütasyon nöromu, bulgur püskürmesi, cıngıllı püngüllü, çiñgilli püngüllü, egzama papüllozum, enaz kupür değeri, güpürdeyip durmak, iskiyopübik çubuk, kapçık sölpüklüğü, kırmalı püskürtme, köpük önleyiciler, omurga yanpürlüğü, pür gövdeli gitar, pürtüklü çıkarmaç, püskülkuyruklular, püsküllü diri kıl, püskürteç gövdesi, püskürtme kan unu, püskürtme sistemi, püskürtmeli örtme, ...

16 harfli

ayakkabı törpüsü, cennet süpürgesi, erdenlik sölpümü, harman süpürgesi, kapanak pürtükçe, karadamar sölpüm, konjugasyon tüpü, köpük oluşturucu, köpüklü yüzdürme, Küpün ökül alanı, küpünü doldurmak, makineli süpürge, meme ampütasyonu, meydan süpürgesi, öpücük kondurmak, plazma püskürtme, püf desen uçacak, pürlenti azalımı, pürpürüm mantarı, pürtünük karşıdı, Pürüzmanın hacmi, ...

15 harfli

6-merkaptopürin, ağsal sörpüklük, depüke bırakmak, deri sölpüklüğü, ısıcıl pürtükçe, infrapopülasyon, kılcıl pürtükçe, köpüklü tükürük, Küçükkarapürçek, küpümsü (kemik), metal püskürtme, palan süpürgesi, piren süpürgesi, pürlenti artımı, pürüfiye rasyon, püsküllü koryon, püskürme bacası, püskürtme odası, sırçalak sölpüm, sokak süpürgesi, suprapopülasyon, ...

14 harfli

ateş püskürmek, beşgen pürüzma, çalı süpürgesi, çalu süpürgesi, çepürdeklenmek, çörezen sölpüm, çürümpüs olmak, gılgıl süpürge, kılıklı pürlem, köpük (Kauçuk), köpük giderici, kuru püskürtme, külküpür olmak, metapopülasyon, patates püresi, popüler kültür, püdüşlü akıntı, pür faiz oranı, pürdik karşıdı, pürlü yapraklı, pürmüz lambası, ...

13 harfli

acı köpük otu, ağzı köpürmek, bağak sölpümü, birleşme tüpü, bükü çöpürcan, cadısüpürgesi, cıvgınsüpürge, dikey pürüzma, göpük pencere, gün köpükçesi, hayat öpücüğü, karşıköpürücü, kaval sölpümü, kempür kümpür, Kjeldahl tüpü, köpük hücresi, köpüklü salya, kum püskürtme, löpüne balığı, mastitis tüpü, mısır püskülü, ...

12 harfli

bedürük çöpü, belik pürtük, bumbar çöpül, çobanpüskülü, darı püskülü, Demir köpüzü, deniz köpüğü, deri sölpümü, eften püften, Einhorn tüpü, elpük selpük, Hilbert küpü, hörpüldetmek, karşıköpürme, katranköpüğü, kemik sölpüm, köpük elması, köpük otları, köpükmaddesi, köpürebilmek, köpürgüleşim, ...

11 harfli

ağ pürçekli, ağaç köpüğü, ağsal çöpük, bok püsürük, boyacı küpü, Chaoul tüpü, cöpül cöpül, cöpür cöpür, çomak çöpük, çöpü çekmeğ, çöpü süzmeğ, çöpüllenmek, çöpür alaca, çöpürlenmek, dalgıç tüpü, denizköpüğü, depiş düpüş, depük urmak, deri sölpüm, diş törpüsü, durham tüpü, ...

10 harfli

ağzı püsür, akpürçekli, altın küpü, ampütasyon, bir pürtük, boçca çöpü, deney tüpü, düpürdemek, ekli püklü, ekti püktü, el öpümlük, entipüften, esgi püsgü, eski püskü, fitil çöpü, göz sölpüm, gupürdemek, güpürdemek, höpületmek, höpürdetme, hörpürtmek, ...

9 harfli

ağaç püsü, akıl küpü, ay köpüğü, balköpüğü, bi pürtük, bok püsür, dert küpü, elöpümlük, erik püsü, eyer küpü, güpüredek, gürpüdene, hömpülmek, höpürtmek, hörpülmek, hürpütmek, karaköpük, korpüskül, köpülemek, köpürgülü, köpürtken, ...

8 harfli

arı pürü, boyapürü, çam pürü, çipürduk, çipürdük, çöpürdük, çürümpüs, depünmek, depürcüm, dörpüsüz, dürpültü, hepücüğü, höpürdüm, hörpümek, hüppülüç, köpüksel, köpüksüz, köpüleme, köpürcek, köpürcük, köpürcün, ...

7 harfli

çölpüyh, çöpürlü, çöpürük, depüngü, dipüstü, düpürtü, güpürtü, höpücük, höpürtü, hüppülü, kapüşon, kelepür, kopümek, köpüklü, Köpüler, köpümek, köpürge, Köpürlü, köpürme, köpürük, köpürüş, ...

6 harfli

çirpük, çölpük, çöpüre, çöpüyh, gompül, gompür, gömpül, gumpür, gümpük, gümpür, gümpüş, gürpüz, hölpük, hörpüm, hörpüt, hürpüm, kampüs, köpüme, köpüyh, kumpür, kümpür, ...

5 harfli

ahpün, ampül, çapük, çepük, çöpük, çöpül, çöpün, çöpür, çüpür, depük, dörpü, dürpü, empül, göpül, güpür, hepük, höppü, hüpül, kepüç, kepür, kopük, ...

4 harfli

çöpü, çüpü, kepü, köpü, küpü, öpüş, püfü, pükü, pülü, püne, pürç, püre, pürü, pürz, püse, püsü, püşk, püyh, söpü, ülpü

3 harfli

püf, pük, püñ, pür, püs, püş, püt, püz

2 harfli

Kelime Ara