İçinde PIR geçen kelimeler

İçinde PIR geçen kelimeler 359 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pır aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pır anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PIR geçen kelimeler

23 harfli

yarım yöncül kıpırdakça

21 harfli

kıpırtısız (bağırsak), yarım yan kıpırdaklık

20 harfli

iki hırtı, bir pırtı, kıpırtısız-kıpırtılı, sapır sapır dökülmek, yarı yön kıpırdaklık

19 harfli

yalpır yalpır etmek

18 harfli

gelin pırlaklanmak

17 harfli

kılı kıpırdamamak, kıpır sapır etmek, pırıl pırıl olmak, şapırdaklı yağmur, tapır tapır itmek

16 harfli

hıpırhışı çıkmak, pırıldaklı göreç, tapıradak düşmek

15 harfli

apırcını çıkmak, ısıl kıpırdanma, kıpırdakçıl ses, kıpırdatabilmek, kıpırdayabilmek, pırangadıvermek, şıpırdaklı küpe, zıpırdak düşmek

14 harfli

çıpır makinesi, kıpırdatabilme, kıpırdayabilme, pırasa bıyıklı, pırıldamaölçer, pırnar kurutan, pırpırik etmek, pırpıtér olmak, pırpıterlenmek

13 harfli

apırcın etmek, çırtık pırtık, denizpırasası, kıpırtısızlık, pır pır etmek, pırlanta gibi, pırlanta neon, pırnal kömürü, pırnal meşesi, pırnam pırnam, pırtak vermek, pırtik çırtik, pırtik pırtik, yırtıh pırtıh, yırtık pırtık

12 harfli

apırcın gibi, cımpır olmak, kıpırtısızca, parça pırçik, pırlaklı mum, pırlandırmak, pırpırlanmak, pırtı bozmak, sıpır kesesi, şeytanvapırı, şıpırt olmak, yer pırasası

11 harfli

alat kıpırt, ataş papırı, ateş papırı, hapır hapır, hapır hupur, hırtı pırtı, kıpır kıpır, kıpırdaklık, kıpırdanmak, kıpırdaşmak, kıpırdatmak, kıpırdınmak, pırasa gibi, pırıl pırıl, pırım pırım, pırın pırın, pırlantasız, pırpılkavak, pırpırlamak, pırpırlanma, pırt gözüne, ...

10 harfli

apır sapır, apır zapır, apır zıpır, bir pırtık, bir pırtik, çalu çapır, gıpırdamak, hapırdamak, kılpıranga, kıpıratmak, kıpırdamak, kıpırdanma, kıpırdaşma, kıpırdatkı, kıpırdatma, kıpırtısız, pılı pırtı, pıli-pırti, pıranlamak, pırıldakçı, pırıldamak, ...

9 harfli

bi pırtik, hampırmak, kıpırdama, kıpırtılı, kıpırtmak, papıryolu, pırasamsı, pırazvana, pırıldama, pırıltılı, pırkıtmak, pırlangaç, pırlangıç, pırlanguç, pırlankaç, pırlankuç, pırlanmak, pırlaşmak, pırlatmak, pırnallık, pırsıkmak, ...

8 harfli

apırtmak, bipırtik, gapırcak, hanpırda, hapırcın, hıppırık, hırtpırt, kapırcah, kapırcak, kılpıran, kıpırdak, palaspır, papırlık, pımpırık, pırahmak, pırannık, pırçalık, pırçımak, pırçikli, pırdöndü, pırhılik, ...

7 harfli

apırcak, apırcın, apırçın, cınapır, çalpıra, çanpıra, çanpırı, çapırtı, çırpırt, hıpırlı, kıpırdı, kıpırız, kıpırtı, pır pır, pıraçal, pıranak, pıransa, pırasıt, pıresit, pırıdak, pırıltı, ...

6 harfli

apıroz, cıpırt, çampır, çanpır, çıpırt, hampır, kapıra, pampır, papıra, perpır, pımpır, pırasa, pırava, pıravo, pırcır, pırçik, pırınç, pırkıl, pırlak, pırlan, pırlık, ...

5 harfli

alpır, bapır, çapır, çıpır, hapır, ıspır, kıpır, papır, pıraç, pıraş, pırıç, pırık, Pırıl, pırız, pırik, pırla, pırna, pırpı, pırsa, pırtı, pırti, ...

4 harfli

pırç, pırk, pırt

3 harfli

pır

Kelime Ara