İçinde PAR geçen kelimeler

İçinde PAR geçen kelimeler 2625 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

par aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. par anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PAR geçen kelimeler

25 harfli

(birini) on paralık etmek, (birinin) parasını çekmek, bal tutan parmağını yalar, beşparmaklı-karakurbağası, bir selam bin hatır yapar, Bulgaristan Köylü Partisi, Büyük Moğol İmparatorluğu, daraltıcı para politikası, elektrikli parlaklaştırma, gerçek para kasası etkisi, ip inceldiği yerden kopar, iri taneli zımpara kâğıdı, motorun durağan parçaları, nahoş parasalcı aritmetik, nükleus paraventrikularis, para peşin, kırmızı meşin, para ve pura, (para pura), Paracentropristis hepatus, parası alınacak belgitler, paraya çevrilmeyen tahvil, parayı veren düdüğü çalar, ...

24 harfli

(bir işte) parmağı olmak, (bir yere) parmak basmak, (birinin) parasını yemek, Batı Afrika Para Birliği, bilfiil dolaşımdaki para, Cengiz Han İmparatorluğu, Chrysanthemum parthenium, çapar ulak, (çapar (II)), çaparızlık, (paçarızlık), çayır makinesi (parmağı), Dermacentor parumapertus, dermatorajiya parazitika, ekonomik sipariş miktarı, glandula sinus paranalis, havalandırma parenkiması, iki ağızlı kan toparcığı, iş parçacığı zamanlaması, kısa parmaklı tarla kuşu, kısa-parmaklı tarla kuşu, koşut ağaç (paralel bar), muskuli papillares parvi, ...

23 harfli

(birini) paravan yapmak, (parayı) avucuna saymak, açıktan (para) kazanmak, Aftalion'un para kuramı, altın para basım ücreti, apparatus respiratoryus, Batı Roma İmparatorluğu, Bipartizan Dış Politika, Borçlu (para borçlusu ), boşalmış paries ungulae, Büyük Hun İmparatorluğu, çıbanın başını koparmak, dışa çarpıklık (parmak), Diphyllobothrium parvum, doğum sonrası parapleji, eğreti kuyruk tez kopar, ekskavasyo pararektalis, fertilite parametreleri, geniş anlamda para arzı, keratitis parenkimatoza, kısa-parmaklı tarlakuşu, ...

22 harfli

ağır yüklü parçacıklar, Ahameniş imparatorluğu, akıl para ile satılmaz, antijen bağlayan parça, apparatus urogenitalis, aşırı değerlenmiş para, Atina-Sparta savaşları, Avrupa Parasal Birliği, borsada paralel piyasa, Britanya İmparatorluğu, Cryptosporidium parvum, çekirdeksel parçalanım, demir kaparcıl ıldırık, denizde kum, onda para, Dictyocaulus viviparus, diheteroksenik parazit, dokuncalı para bolluğu, eksik değerlenmiş para, fizyolojik kompartıman, geniş marjlı pariteler, gevşek para politikası, ...

21 harfli

(bir yere) para akmak, apparatus digestoryus, aspartik asit, Asp, D, Avrupa Para Anlaşması, Avrupa Para Enstitüsü, ayak baş parmak olayı, bant zımpara makinesi, baş parmak göstergisi, beş parmaklı pangolin, beş-parmaklı pangolin, Bonaparte Hanedanlığı, borcun parasallaşması, “boucardat” saparnası, çekirdek parçalanması, çuvalla para kazanmak, damzık dirikçik yapar, dar anlamda para arzı, dirsekçecil-parmakçıl, doğuştan parmaksızlık, düzgünlük parametresi, el parmak ortak geren, ...

20 harfli

anatomia komparativa, antepartum parapleji, apeks partis petroza, apparatus lakrimalis, aspartat transaminaz, ayarlanabilir parite, beşparmaklı pangolin, bırakıntı parlaklığı, bir parametreli grup, birge parmak yaymacı, birimin parçalanması, Birinci İmparatorluk, Bizans İmparatorluğu, bulaştırıcı parçacık, bulgu belgesi parası, çekip koparma kırığı, değişen parametreler, diskzımpara makinesi, düzenli eğri parçası, eksternal parazitlik, elektriksel parlatma, ...

19 harfli

ailenin parametresi, Anomolopteryx parva, Avrupa Halk Partisi, Avrupa Para Birliği, Avrupa para sistemi, Avrupa Parlamentosu, azalıp çoğalan para, baş parmak buzülümü, baş parmak kasılımı, Chamaeleon pardalis, dizginleri koparmak, düzgün eğri parçası, elektrikli parlatma, eşkenar paralel yüz, fotoğraf parlaklığı, gecikme parametresi, geritepki parçacığı, gizli para piyasası, golından ne goparsa, Haemaphysalis parva, hartus partus etmek, ...

18 harfli

açıktan para almak, ağlamak para etmez, aksidental parazit, alev gibi parlamak, altın para sistemi, antiparaziter ilaç, antiparazitik ilaç, Avrupa para birimi, Avrupa para yılanı, bağlantı parçaları, başında paralansın, beş parasız kalmak, biparça bilgisayar, C değeri paradoksu, Chamaeleo pardalis, ciğeri parçalanmak, çekirdek parçacığı, çoğuz parçalanması, çok partili sistem, derin parametreler, dışsal para sunumu, ...

17 harfli

aktif para deposu, aktif para kasası, alfa parçacıkları, altın para kuralı, antiparazit ilacı, asparajin, Asn, N, Avrupa Para Alanı, Avrupa tek parası, azınlık partileri, beş paralık etmek, beş paralık olmak, beta parçacıkları, bir paralık etmek, boyunduruk parası, cıngıbet goparmak, çobansırık parası, çok katlı otopark, damar parçalanımı, darphane paritesi, demirkapar emlemi, duktus parotideus, ...

16 harfli

ağır para cezası, altı parmaklılık, altlık (parçası), Arap Para Birimi, Asya para birimi, atıl para talebi, Avrupa Para Fonu, ayakbastı parası, beş para almamak, beta parametresi, beta parçalanımı, bitişik parmaklı, bolluk paradoksu, cayırtı koparmak, cebi para görmek, corpus separatum, çalparası çıkmak, çırparak zıplama, çift parmaklılar, çift-parmaklılar, çok paralı kredi, ...

15 harfli

antiparalel DNA, Aphanius dispar, başarat parmağı, beş parmaklılar, beş-parmaklılar, bini bir paraya, ceteris paribus, Citrus paradisi, Claparedé organ, çaşka çaparaşka, çıplak parçacık, çiftparmaklılar, çizgili isparoz, çok parmaklılık, değer paradoksu, dermis paryetis, dini imanı para, durdurulan para, eğerimsi parmak, ektoparazitisit, eli para görmek, ...

14 harfli

ağız parçaları, alfa parçacığı, alt üst parası, altı parmakçıl, altın paritesi, Arap para fonu, beş para etmez, beş parasızlık, beş parmak otu, beta parçacığı, bitki paraziti, cırtlık parmak, çampara çalmak, çevrilgen para, çok partililik, damar yaparcıl, damıtma toparı, dayire parçası, deneme parçası, depara kalkmak, dış parazitlik, ...

13 harfli

ağıt goparmak, ağıt koparmak, altı parmaklı, altın paraşüt, anti-partikül, antiparalitik, antiparaziter, antiparazitik, APARCH modeli, basara parmak, başala parmak, başara parmak, başlık parası, beşparmak otu, birincil para, Bonapartçılık, botanik parkı, Carex riparia, cıddik parmak, cılbır parası, cilbir parası, ...

12 harfli

adsız parmak, anahtar para, antrparantez, apar yavşanı, ardıç parası, ateş parçası, atsız parmak, ayak parmağı, Baas Partisi, bacak parası, badem parmak, banka parası, bant zımpara, baş koparmak, bohça parası, çerez parası, çıtık parmak, çinko parmak, çok parmaklı, demirkoparan, disk zımpara, ...

11 harfli

ahu parçası, alınan para, altı parmak, antiparazit, at koparmak, bade parmak, badı parmak, badi parmak, beş paralık, beş parasız, bez zımpara, biparazitik, bir paralık, cansiparane, Capparaceae, ciro parası, çalıkoparan, çapar çavış, çapar gapar, çıta parmak, çili parmak, ...

10 harfli

ağaç parkı, alapartıcı, altın para, altıparmak, apar topar, apart otel, artı parça, ay parçası, aylak para, bac parası, bağlı para, baramparça, barparalel, baş parası, baş parmak, beh parası, bek parası, bey parası, bipartitus, bir parmak, bloke para, ...

9 harfli

Alparslan, anaparacı, aparatçik, apargınen, aparmaduh, apartheid, apartıman, apartuman, apartüman, apparatus, arparmıdı, artı para, asli para, asparagas, ateş pare, atıl para, avoparsin, başparmak, beşparmak, bir parça, borç para, ...

8 harfli

Alpartun, aparatif, apargıcı, aparkuru, apartmah, apartmak, apartman, apartuna, aspartam, aspartaz, ateşpare, başparah, baz para, beş para, bozpardı, çaparkır, çılçapar, çilçapar, dış para, goparmak, halapart, ...

7 harfli

alapara, anapara, aparare, aparıcı, aparkat, aparmah, aparmak, apartma, canpara, çağpara, çalpara, çampara, çanpara, çaparaz, çaparıs, çaparız, çaparoz, çaparuz, çulpara, eparven, hampara, ...

6 harfli

aparat, aparca, aparey, apargı, aparlô, aparma, apartu, aspara, Aypare, Aypars, cappar, çapara, çapari, gopart, hampar, İlpars, ispari, kapara, kapari, kaparo, kaspar, ...

5 harfli

Alpar, apari, apart, Aypar, capar, çapar, çıpar, çipar, çopar, depar, hapar, hepar, impar, Kapar, paraf, parağ, parah, parak, param, paran, parça, ...

4 harfli

apar, ipar, para, parç, pare, parı, pari, park, pars, part, spar

3 harfli

par

Kelime Ara