İçinde PARM geçen kelimeler

İçinde PARM geçen kelimeler 276 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde PARM geçen kelimeler

25 harfli

bal tutan parmağını yalar, beşparmaklı-karakurbağası, üç parmaklı tembel hayvan, üç-parmaklı tembel hayvan

24 harfli

(bir işte) parmağı olmak, (bir yere) parmak basmak, çayır makinesi (parmağı), kısa parmaklı tarla kuşu, kısa-parmaklı tarla kuşu, ön ayak parmak kemikleri, parmak-parmak perküsyonu, taraksal-parmaksal tepki

23 harfli

çıbanın başını koparmak, dışa çarpıklık (parmak), kısa-parmaklı tarlakuşu, kör kör parmağım gözüne, parmağını ağzında komak, parmaklık alıştırmaları, suikastta parmağı olmak, şeytana parmak ısırtmak, yaralı parmağa işememek

22 harfli

oniki-parmak bağırsağı, parmak kemiği kısalığı, parmaklar hafif kalkık

21 harfli

ayak baş parmak olayı, baş parmak göstergisi, beş parmaklı pangolin, beş-parmaklı pangolin, dirsekçecil-parmakçıl, doğuştan parmaksızlık, el parmak ortak geren, on iki parmak barsağı, on parmağında on kara, onikiparmak bağırsağı, onikiparmak bağırsağı, parmak arası granülom, yaprak parmaklı keler

20 harfli

beşparmaklı pangolin, birge parmak yaymacı, çekip koparma kırığı, geniş parmaklı keler, parmakla gösterilmek, uzun parmaklı hayvan, uzun-parmaklı hayvan

19 harfli

baş parmak buzülümü, baş parmak kasılımı, dizginleri koparmak, ince parmaklı keler, kıyametler koparmak, örümcek parmaklılık, parmak arası egzama, parmak arası fibrom, parmak ekzostozları, uzun parmaklıgiller, yassı parmaklı geko, yassı-parmaklı geko

18 harfli

kısa parmak atmaca, kokal parmak öncül, parmak ampütasyonu, parmak yapışıklığı, parmaklar (beliği), tuttuğunu koparmak, yassıparmaklı geko, yassıparmaklı-geko, parmak ucu dengesi

17 harfli

cıngıbet goparmak, ızgara parmaklığı, katlı parmaklılık, kaynaşık parmaklı, parmağına dolamak, parmak çarpıklığı, parmak ucu dönüşü, parmak ucu duruşu, parmak ucu evresi, parmakla sayılmak, yüreğini goparmak, yolu başa aparmak

16 harfli

altı parmaklılık, bitişik parmaklı, cayırtı koparmak, çift parmaklılar, çift-parmaklılar, gösterme parmağı, koca parmaklılık, parmak bodurluğu, parmak güdüklüğü, parmak kaldırmak, parmak kalınlığı, parmak kemikleri, parmak yapışması, parmakla muayene, Parmaksı damarlı, parmaksı gelişim, Parmesan peyniri, sahne parmaklığı, vaveyla koparmak, yapışık parmaklı, yarım parmak ucu, ...

15 harfli

başarat parmağı, beş parmaklılar, beş-parmaklılar, çiftparmaklılar, çok parmaklılık, eğerimsi parmak, feryat koparmak, incik-parmakçıl, lenger koparmak, papara koparmak, parmak alfabesi, parmak ayalaşım, parmak bırakmak, parmak dengliği, parmak eşitliği, parmak götürmek, parmak kaynaşım, parmak kısalığı, parmak yapışımı, parmak zarlanım, parmaklar arası, ...

14 harfli

altı parmakçıl, beş parmak otu, cırtlık parmak, DNA parmak izi, ipini koparmak, işaret parmağı, kalem parmaklı, kelle koparmak, parmak bitişim, parmak ısırmak, parmak peyniri, parmakla sağım, savaş koparmak, tekparmaklılar, yürek koparmak, parmak tatlısı

13 harfli

ağıt goparmak, ağıt koparmak, altı parmaklı, basara parmak, başala parmak, başara parmak, beşparmak otu, cıddik parmak, çinko parmağı, dört parmaklı, gelin parmağı, izin koparmak, kınalı parmak, kındıl parmak, kındil parmak, koşu koparmak, parmak balığı, parmak bozmak, parmak darısı, parmak hesabı, parmak kemiği, ...

12 harfli

adsız parmak, atsız parmak, ayak parmağı, badem parmak, baş koparmak, çıtık parmak, çinko parmak, çok parmaklı, esnek parmak, gelinparmağı, gıcıl parmak, gılle parmak, hanımparmağı, hatunparmağı, iki parmaklı, ipi koparmak, kadınparmağı, kınalıparmak, küçük parmak, parmak arası, parmak atmak, ...

11 harfli

altı parmak, at koparmak, badı parmak, badi parmak, çıta parmak, çili parmak, çite parmak, dilceparmak, gadınparmak, gıli parmak, kıdılparmak, koca parmak, orta parmak, öksüzparmak, parmak adam, parmak kını, parmak üşük, parmakbasar, parmakcılık, parmakkağnı, Parmakkurdu, ...

10 harfli

altıparmak, baş parmak, bir parmak, çıt parmak, çit parmak, karaparmak, kötüparmak, özürparmak, parmak izi, Parmakdere, Parmakkapı, Parmakkaya, parmaklama, sarıparmak, sok parmak, tek parmak

9 harfli

aparmaduh, arparmıdı, başparmak, beşparmak, ısparmaça, loparmudu, parmakçık, parmakçıl, parmaklık, parmaksız, sırparmak

8 harfli

goparmak, koparmak, parmaklı, parmaksı, parmıcan

7 harfli

aparmah, aparmak, koparma

6 harfli

aparma, parmah, parmak

Kelime Ara