İçinde PEP geçen kelimeler

İçinde PEP geçen kelimeler 93 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde PEP geçen kelimeler

22 harfli

pepeğilik, (pepeyilik)

21 harfli

endojen opioit peptit

19 harfli

peptidil transferaz

18 harfli

hepepluğuna vermek, hiperpolipeptidemi, peptit hidrolazlar

16 harfli

karboksipeptidaz, muramil dipeptit, peplomer protein, peptit hormonlar, sinir peptitleri

15 harfli

peptik hücreler, peptit haritası, sinyal peptidaz

14 harfli

Cucurbita pepo, hiperpepsinemi, imidopeptidüri, sinyal peptidi

13 harfli

aminopeptidaz, Campephagidae, nöropeptitler, peplivanüzümü, peptidil tRNA, peptidil yeri, peptidoglikan, polipeptidemi, polipeptidler, yazı pepeliği

12 harfli

ekzopeptidaz, endopeptidaz, lider peptit, nöropeptit Y, pepeği etmek

11 harfli

glikopeptit, imidopeptit, makropeptit, oligopeptit, pepil pepil, pepil püpül, pepildeklik, peptidazlar, peptit bağı, peptitleşme, peptonlaşma, Tepepanayır

10 harfli

kopepodlar, nöropeptit, pepildemek, peponidyum, pepsinojen, peptolitik, pepüldemek, polipeptit

9 harfli

kopepodit, pepelemek, pepemelik, pepeyilik, pepsiniya, pepsinüri, peptitler, Tepepınar

8 harfli

Copepoda, dipeptit, dispepsi, pepeçura, pepeleme, peperoni, pepildek, peptidaz, peptoliz

7 harfli

kopepod, pepekuş, pepelik

6 harfli

apepsi, pepeği, pepeka, pepela, pepeme, pepene, pepere, pepeyi, peppig, pepsin, peptit, pepton

5 harfli

pepik, pepil, pepir, pepiy, pepük, pepül

4 harfli

pepe, pepi

Kelime Ara