İçinde PERD geçen kelimeler

İçinde PERD geçen kelimeler 150 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde PERD geçen kelimeler

24 harfli

yüksek perdeden konuşmak

22 harfli

hayâ perdesi yırtılmak, Perdrau boyama yöntemi, Trypanosoma equiperdum

21 harfli

alt perdeden konuşmak, pes perdeden konuşmak, sis perdesi aralanmak, üst perdeden konuşmak

20 harfli

katlanır tahta perde, ortanca perde demiri

19 harfli

perdelerini kapamak, Taşlı Perdekoruncak, üstüne perde çekmek

18 harfli

geniş perde demiri, gök perdesi çukuru, işitme perdelemesi, küçük perde demiri, perde bölümlü oyun, ses geçirmez perde

17 harfli

Çeperde eteneleme, ince sıva perdahı, perde küsat etmek, perdelerini açmak, perdesi yırtılmak

16 harfli

gök perdesi rayı, güvenlik perdesi, iner-çıkar perde, iri perde demiri, perde arkasından, soğutmaç perdesi

15 harfli

Fransız perdesi, iki perdeli ses, İtalyan perdesi, perde arkasında, perde ayaklılar, perdeleyebilmek, siperyo perdesi

14 harfli

konser perdesi, koruma perdesi, perdah rendesi, perdeleyebilme, perdeli pisuar, perdesi sıyrık, perdesi yırtık, sinema perdesi, yangın perdesi

13 harfli

Alman perdesi, bölme perdesi, bölüm perdesi, burun perdesi, cümle perdesi, esrar perdesi, hayal perdesi, Kama perdelik, kesel perdesi, perdah çekici, perdah çekmek, Perdekoruncak, perdeli pilav, perdesizleşme, Perdix perdix, segâh perdesi, tavan perdesi

12 harfli

alan perdesi, ayak perdesi, boyalı perde, geri perdesi, Grek perdesi, kapı perdesi, oyun perdesi, perdahlanmak, perde arkası, perde çavuşu, perde çekmek, perde demiri, perde dutmak, perde gazeli, perde kurmak, saydam perde, üst perdeden

11 harfli

ayakperdesi, beyaz perde, demir perde, dip perdesi, gök perdesi, göz perdesi, hiperdiürez, hiperdüzlem, kaba perdah, Kazık perde, kıssaperdaz, kum perdahı, perdahçılık, perdahlamak, perdahlanma, perde açmak, perde dekor, perde duvar, perde inmek, perde perde, perdelenmek, ...

10 harfli

arka perde, ayak perde, beyazperde, Demirperde, perdahlama, perdahtlık, perde teli, perde yolu, perdecilik, perdelemek, perdelenme, su perdesi

9 harfli

ana perde, dış perde, karaperde, perdahsız, perdavşan, perde önü, perdedari, perdeleme, pes perde, tül perde, yan perde

8 harfli

belperde, iç perde, perdahçı, perdahlı, perdeben, perdedar, perdelik, perdesiz, perdüçen

7 harfli

önperde, perdeci, perdede, perdeli

6 harfli

perdah, perdeh, perdiç, perdüç

5 harfli

perde, perdi

Kelime Ara