İçinde PERK geçen kelimeler

İçinde PERK geçen kelimeler 80 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

perk aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. perk anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PERK geçen kelimeler

25 harfli

digital-digital perküsyon, hiperkürenin alan formülü

24 harfli

akciğer perküsyon sahası, parmak-parmak perküsyonu

23 harfli

soluk borusu perküsyonu

21 harfli

kemik perkinti yalımı, perküsyon-öskültasyon, sığır hiperkeratozisi

19 harfli

süperkritik akışkan

18 harfli

hiperkolesterolemi, refleks perküsyonu

17 harfli

hiperkromik anemi, operkular fotofor, perkin reaksiyonu, yolakçıl perkitim

16 harfli

hiperkalsitonemi, hiperkatabolizma, hiperkortikalizm, hiperkortizolizm, kemik perkintisi, perküsyon çekici, trakel perküsyon

15 harfli

ağrı perküsyonu, bağır perkitimi, beli perk olmak, gütaperka ağacı, hiperkarotenemi, öperken ısırmak, seda perküsyonu, yatın perkitimi, yolak perkitimi

14 harfli

hiperkalsinemi, hiperkeratozis, hiperkoagulemi, hiperkortisizm, interoperkulum, perklorik asit

13 harfli

bağ perkitimi, hiperkalsiüri, hiperkupriüri

12 harfli

Dorperkoyunu, hiperkalsemi, hiperkloremi, hiperkupremi, interoperkül, perk ufalamı, perkiştirmek, preoperkulum

11 harfli

anoperkulat, hiperkalemi, hiperkinezi, perkincilik, perkolasyon

10 harfli

hiperkapni, perkinleme, perkutanöz

9 harfli

ağzı perk, gütaperka, operkulum, operküler, perkilmiş, perkişmek, perkitmek, perklorat, perküsyon, süperklas

8 harfli

perkinim, perkişim, perkitim, perkutan, perküsör, perküten

7 harfli

operkül, perkele, perklik, perkmek

6 harfli

perkem

5 harfli

perke, perki

4 harfli

perk

Kelime Ara