İçinde PİL geçen kelimeler

İçinde PİL geçen kelimeler 479 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pil aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pil anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PİL geçen kelimeler

25 harfli

Capillaria philippinensis, GYGA denetim yöntemli pil, koryoit pleksus papillomu, muskulus sfinkter papilla, muskulus sfinkter pupilla, papaz her gün pilav yemez

24 harfli

lamina koroidokapillaris, muskuli papillares parvi, muskulus sfinkter pilori, pili taktiles zigomatisi, Setaria labiatopapillosa, Strongyloides papillosus

22 harfli

diizopropilflorofosfat, fibrovasküler papillom, pili taktiles mentales

21 harfli

ata arpa yiğide pilav, Muellerius capillaris, papilla duodeni mayor, papilla duodeni minor, persiste pupiller zar, sığır papillamatozisi, sinüzoit kapillerleri

20 harfli

ağız papillomatozisi, bireysel pil simgesi, meme papillomatozisi, pencereli kapilarlar, pilorik obstruksiyon, prosessus papillaris, Regulus ignicapillus

19 harfli

akıllı pil sürücüsü, bağıntısız serpilme, burnu yere depilmek, Capillaria contorta, Capillaria hepatica, elektrokimyasal pil, foramina papillarya, hendeksi papillalar, kapiler aktif madde, koryokapiler tabaka, mantarsı papillalar, membrana pupillaris, oral papillomatozis, papilla fungiformis, papilla lentiformes, papilla tonsillares, S-2-propilpiperidin, triizopropil fosfit, yapraksı papillalar

18 harfli

etlik piliç besisi, içine su serpilmek, ipliksi papillalar, kapiler yoğunlaşma, Mespilus germanica, papilla filiformis, papilla gustatorya, pilingirlik yapmah, postkapiller venül, Sardina pilchardus, sodyum-kükürt pili, Sylvia atricapilla, triizopropil borat

17 harfli

barbunya pilakisi, dermal papillalar, duktus papillaris, papilla koriyales, papilla parotidea, Papillomavirüsler, pilorus daralması, pilorus tıkanması, serilip serpilmek, termoelektrik pil

16 harfli

Aeolis papillosa, antrum pilorikum, Cimex pilosellus, elektroepilasyon, fasulye pilakisi, isotripropilamin, lenf kapilerleri, margo pupillaris, meme papillatomu, ostium papillare, ostium pilorikum, papilla dermales, papilla foliyata, papilla insisiva, papilla mekanika, Papillio machaon, papilloma virüsü, pilorik sfinkter, piloroduodenitis, refleks epilepsi, serpilme çizgesi, ...

15 harfli

bronş papillomu, çipil çipil II), dil papillaları, duvarlı papilla, flumina pilorum, follikulus pili, genital papilla, kapiller drenaj, mercimek pilavı, mikropil cihazı, papilla renalis, papilla vallata, pars papillaris, pilorus stenozu, propil grupları, propilen glikol, Python spilotes, şapildik çalmah, torus pilorikus, vorteks pilorum, yarmaçalı pilav

14 harfli

çepi çepilemek, deniz yapîlmek, dermal papilla, dipropil keton, gapamalı pilav, Ixodes pilosus, izopropilalkol, kapiller damar, kırtıpilleşmek, Leclanche pili, Mevlevi pilavı, meyhane pilavı, papilla konika, papilla vateri, papillamatozis, papillomatozis, Papillonköpeği, pila kranyalis, pilorik stenoz, piloromiyotomi, pilorostenozis, ...

13 harfli

alamangumpili, antiepileptik, biryan pilavı, bulgur pilavı, çipilden kuşu, diş papillası, fibropapillom, hamsili pilav, kapiler damar, kapillariozis, katıklı pilav, kırtıpilleşme, kirpileştirme, kuskus pilavı, papilla mamma, pars pilorika, perdeli pilav, pila kaudalis, pilas tahtası, pilavı karmak, pili taktiles, ...

12 harfli

anal papilla, aşlık pilavı, cücük pilâvı, derişim pili, düğün pilavı, epilitik alg, firik pilavı, galvanik pil, hamur pilavı, Kapillariyaz, kaptan pilot, kelpildetmek, kerpildetmek, matriks pili, öm (pilanda), örgülü pilav, özbek pilavı, papilla katı, papilla pili, papillomatoz, pilomatrikom, ...

11 harfli

Acem pilavı, baca pilâvu, bulbus pili, cipil cipil, cipildetmek, çahır pilav, çakır pilav, çepillenmek, çipil çipil, çipil gözlü, çipildetmek, çipillenmek, çipilleşmek, epilimniyon, etlik piliç, guguk pilav, helpildemek, kepildetmek, kompilasyon, Papilomatoz, pepil pepil, ...

10 harfli

akıllı pil, ana pilavı, apeks pili, aşenpilunç, Capillaria, çepildeyik, çipildemeg, çipildemek, çipillemek, çipilleşme, düğ pilavı, epileptoit, epilimnion, gökçepilav, güneş pili, kanlıpilav, kapilityum, kapillaris, kepildemek, kepilenmek, kepileşmek, ...

9 harfli

ala pilav, apil apil, çipilemek, depilatör, dipilemek, epilasyon, epileptik, hepilemek, ısgarpile, ıskarpile, ipil ipil, ipildemek, kalem pil, kalp pili, papilödem, Pilavtepe, pili pili, piloralji, sepilemek, sepilenme, Serpilköy, ...

8 harfli

cipilden, çepildek, çipildek, çipilden, çipildik, çipildim, çipilgen, çipillik, depildek, depilmek, epilepsi, epilitik, epilogos, gırtipil, hidropil, hippilik, ışık-pil, iç pilav, ipildeme, ipilemek, irpilmek, ...

7 harfli

aeropil, çapille, çapilya, çapilye, çipilgi, çipilli, çipilti, ısılpil, ipileme, kompile, lapilli, monopil, nöropil, papilla, pilaçka, piladan, pilanya, pileken, pilemit, piliman, pilisiz, ...

6 harfli

akpili, campil, compil, çapile, çapili, depili, epilek, epilog, gompil, gömpil, gumpil, gümpil, hıppil, ipilti, kapilç, kapili, kumpil, papila, perpil, pilaga, pilaki, ...

5 harfli

ampil, cepil, cipil, çepil, çipil, ipili, kopil, pepil, pilaç, pilav, pilek, piliç, pilik, pilin, pilit, piliz, pilli, pilmi, pilop, pilor, pilot, ...

4 harfli

ipil, pili, pilô

3 harfli

pil

Kelime Ara