İçinde PL geçen kelimeler

İçinde PL geçen kelimeler 3859 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pl aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pl anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde PL geçen kelimeler

25 harfli

abomazumda kum toplanması, Afrika Ekonomik Topluluğu, allojenik transplantasyon, Asplenium adiantum-nigrum, Avrupa Ekonomik Topluluğu, bağırsak kaplamalı tablet, beş yıllık kalkınma planı, bir kutuplu sinir hücresi, birikimli toplam sınaması, çamurcul kaplumbağagiller, çikolata kaplamalı tablet, çinko metiyonin kompleksi, çocuk-ana baba saplantısı, çok kutuplu sinir hücresi, desidual olmayan plasenta, devingen bağımlı kitaplık, Devlet Planlama Teşkilatı, düz endoplazmik retikulum, ekonomik büyüme kutupları, elektrikli kaplama çekici, elektrikli kaplanmış örtü, ...

24 harfli

(birine) gariplik basmak, ABO kan grupları sistemi, adventisyal plasentasyon, alttoplamsal küme işlevi, Anoplocephala perfoliata, Avrupa Savunma Topluluğu, Avrupa Topluluğu bütçesi, Avrupa Topluluğu Konseyi, Avrupamerkezci diplomasi, bağırsak ipliciksi kurdu, bir iğne bir iplik olmak, bir-kutuplu sinir gözesi, çamurculkaplumbağagiller, çinko kaplama çelik boru, çinko kaplama demir boru, çok-kutuplu sinir gözesi, danışman kitaplıkbilimci, deniz kaplumbağasıgiller, deniz-kaplumbağasıgiller, dizey cebiri hesaplaması, dudaklı kaplumbağagiller, ...

23 harfli

(birine) muziplik etmek, akciğer toksoplasmozisi, akciğer toplardamarları, Akdeniz bitki topluluğu, atların histoplazmozisi, avcı-toplayıcı topluluk, Baruch-lilienthal planı, beyin kabuğu displazisi, Bilderberg toplantıları, blastosit implantasyonu, borç erteleme kulüpleri, cezaları toplama kuralı, çoklu epifiz displazisi, denizkaplumbağasıgiller, doğum sonrası parapleji, doğuştan toksoplasmozis, döl yatağı toplardamarı, döner sarmalı sestoplar, dudaklıkaplumbağagiller, elektrikli tunç kaplama, epitelyokoryal plasenta, ...

22 harfli

adî deniz kaplumbağası, akondroplastik cücelik, Auswitch toplama kampı, ayakta terazi (planör), B kompleks vitaminleri, bireysel gelişme planı, böbrek toplardamarları, deri altı implantasyon, dernekler toplumbilimi, dikey titreşim kipleri, diskinetoplastik dönem, durgun teknede kaplama, eksizyon artroplastisi, Eutrombicula splendens, Fokker-Planck eşitliği, fonksiyonların toplamı, Fourier—Laplace serisi, Galapagos kaplumbağası, gelişir anlamlı kipler, gezici kukla topluluğu, glandula plani nazalis, ...

21 harfli

açık toplum enstitüsü, alttoplamsal gönderim, anaplerotik reaksiyon, Apple iletişim kuralı, asetabulum displazisi, Avrupa toplumsal fonu, bağlayıcı kompleksler, bataklık kaplumbağası, bölgesel halk toplumu, bronş toplardamarları, çekirdek pleomorfizmi, çizgili iplikli balık, çok taraflı diplomasi, dışıl dolaysız toplam, diploit hücre kültürü, Doğu Afrika Topluluğu, dopler ultrasonografi, duplikitas posteriyör, durum toplulaştırması, endoplazma retikulumu, Fokker-Plank denklemi, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, akademik kitaplıklar, akciğer toplardamarı, akciğer-toplardamarı, akli başuna toplamak, aktiflenmiş kompleks, allogenetik plankton, alt ana toplardamarı, antepartum parapleji, appendises epiploika, artikulasyo simpleks, avcı ve toplayıcılar, Avrupa toplum modeli, basit fâiz hesapları, beyincik hipoplazisi, bıçak gibi saplanmak, Birinci Sanayi Planı, BM Bölgesel grupları, bozuk plak konuşması, cazipleştirilebilmek, çevresel komplekslik, ...

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, A-toplanabilir seri, abomazum deplasmanı, acil durum planları, adım adım diplomasi, akciğer kompliyansı, aktöre toplumbilimi, allotransplantasyon, alt ana toplardamar, alt Darboux toplamı, Anaplasma marginale, Anoplocephala magna, araştırma kitaplığı, art kafa displazisi, at cüce iplik kurdu, Avrupa Toplulukları, Bismark diplomasisi, BM Çalışma grupları, boynuz toplardamarı, bütün çıplaklığıyla, büyük çaplı kabarma, ...

18 harfli

açık kalıplı dövme, adesidual plasenta, akciğer iplikkurdu, akımtoplarlı çekit, akli başa toplamak, akromatik iğ iplik, altana-toplardamar, alttoplamsal işlev, amplifier modeling, Anaplasma centrale, Anas platyrhynchos, argirofil iplikler, aşağılık kompleksi, Atlantik topluluğu, bakır-krom kaplama, bilgi toplumbilimi, bohçasını toplamak, boyun toplardamarı, böbrek hipoplazisi, cazipleştirebilmek, Cenaze Diplomasisi, ...

17 harfli

adsorplanma ısısı, ağzı teneke kaplı, aile toplumbilimi, al-kaplama süreci, alın toplardamarı, anamalcı planlama, arka meme lopları, arka plana kaymak, artikulasyo plana, at üstünde kaplan, Auerbach pleksusu, bağlantılı toplam, bakteri topluluğu, baldırı çıplaklık, barış prensipleri, Bayesçi hesaplama, bilimsel toplantı, birincil kompleks, böbrek displazisi, bölgesel planlama, cazipleştirebilme, ...

16 harfli

aboneli kitaplık, acayipleşebilmek, acayipleşivermek, aksiyal iplikçik, alyuvar aplazisi, amipli dizanteri, amniyon plakları, anaplastik hücre, Anisakis simplex, annular plasenta, Anoplocephalidae, arterya poplitea, askerî diplomasi, at nalı plasenta, atom barış planı, Avrupa Topluluğu, azınlık grupları, bağımsız gruplar, bağışık kompleks, balta güplengisi, basın toplantısı, ...

15 harfli

acayipleşebilme, acayipleşiverme, acayipleştirmek, ağzını toplamak, Ahtisaari planı, aile planlaması, aktif hesapları, aktin iplikçiği, amplifier model, ana toplardamar, anamalcı toplum, Anaplasmataceae, anaplazmodastat, anoplosefalozis, apikal kompleks, Aplodontia rufa, apoplektik ölüm, applikat ekseni, ara iplikçikler, argirofil iplik, armutkaplanları, ...

14 harfli

acayipleştirme, açık diplomasi, açık kalplilik, ahbaplık etmek, alaman çıplağı, alaşım kaplama, alazlı kaplama, alkış toplamak, allotetraploit, Amerikan Planı, Anaplasma ovis, antikomplement, antineoplastik, aplastik anemi, apoplektik şok, ara-kaplar kat, aracı hesaplar, atlaya zıplaya, ayak hoplamaca, ayıplayabilmek, baldırı cıplak, ...

13 harfli

Acheson planı, açılı kaplama, adezyon plağı, adli tabiplik, Akritas planı, Alaplıbölücek, Alaplıkocaali, Alaplısofular, allopoliploit, altın kaplama, amplification, amplifikasyon, Anoplocephala, anopluridozis, apikompleksan, Aplodontiidae, Araplaştırmak, astar kaplama, ayıplayabilme, Baire kaplamı, bakır kaplama, ...

12 harfli

acayipleşmek, açıktopluluk, aeroplankton, ağaç kaplama, Akçahatipler, akondroplazi, Alaplıortacı, Alaplıömerli, alçak toplar, alloplankton, alplık etmek, amplifikatör, anaplazmozis, anjiyoplasti, ara iplikler, Araplaştırma, armutkaplanı, asli ayıplar, aster ipliği, ayrık toplam, Baruch Planı, ...

11 harfli

acayipleşme, açık kalpli, açık toplum, adsorplanma, alicenaplık, amfidiploit, ampleksikol, anistreplaz, Annan Planı, Apicomplexa, arka planda, artroplasti, Aşağıazaplı, Baker planı, bakır kaplı, başkâtiplik, başrahiplik, baştabiplik, Beyen Planı, Brady Planı, cazipleşmek, ...

10 harfli

ak çöpleme, akımtoplar, aksoplazma, alloplasti, alt toplam, amiloplast, amipleşmek, anaplastik, antiloplar, apikoplast, aplanospor, aplikasyon, apoplektik, Araplaşmak, Aşağıçöplü, atkı iplik, ayıplanmak, ayıplı mal, ayipleşmek, bibplatmak, biyoplazma, ...

9 harfli

acaplamak, acayiplik, aceplemek, adisplazi, ağ ipliği, akçöpleme, aksoplast, alloploit, Alpli ırk, amipleşme, amplifier, Anaplasma, anöploidi, aplamsıra, apopleksi, Araplaşma, arka plan, ayıplamak, ayıplanma, backplate, bi saplam, ...

8 harfli

ahbaplık, akrepler, akşaplak, amplikon, amplitak, amplitut, anaplazi, Anoplura, anöploit, antiplak, aplangaç, aplangıç, aplastik, asbaplıh, ayıplama, caziplik, Celepler, celeplik, ceplemek, Ceyüpler, coplamak, ...

7 harfli

Alıplar, amipler, Antaplı, aplamak, Aplysia, Araplar, Araplık, asbapli, ayıplık, caplama, capliga, caplike, Cenuplu, cepleme, cevaplı, coplama, Çalaplı, çaplama, çıplaka, Çoğuplu, çöpleme, ...

6 harfli

Alaplı, alplık, amipli, aplaca, aplacı, aplazi, aplike, Araplı, ayıplı, azaplı, bopluk, caplağ, caplak, caplan, cerpli, cıplak, coplak, coplan, coplun, çaplak, çaplık, ...

5 harfli

aplah, aplak, aplan, aplik, aplit, ceple, cipli, coplu, çapla, çaplı, çepli, çipli, çöplü, deple, diple, dipli, diplö, ğıple, hoplu, iplik, kaplı, ...

4 harfli

apla, apli, epli, FPLS, HPLC, opla, PL/l, plaj, plak, plan, plim, PPLO

3 harfli

LPL, plm, PLT

2 harfli

pl

Kelime Ara