İçinde PLA geçen kelimeler

İçinde PLA geçen kelimeler 1925 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde PLA geçen kelimeler

25 harfli

abomazumda kum toplanması, allojenik transplantasyon, bağırsak kaplamalı tablet, beş yıllık kalkınma planı, birikimli toplam sınaması, çikolata kaplamalı tablet, çocuk-ana baba saplantısı, desidual olmayan plasenta, Devlet Planlama Teşkilatı, düz endoplazmik retikulum, ekonomik büyüme kutupları, elektrikli kaplama çekici, elektrikli kaplanmış örtü, elektriksiz nikel kaplama, emeğin toplam verimliliği, endometriyum hiperplazisi, endoplazmik retikulum, ER, endotelyokoriyal plasenta, gruplandırılmamış veriler, hesaplanmış değer yöntemi, kaplamsal yorumlanmış dil, ...

24 harfli

ABO kan grupları sistemi, adventisyal plasentasyon, alttoplamsal küme işlevi, çinko kaplama çelik boru, çinko kaplama demir boru, dizey cebiri hesaplaması, emek dışı gelir grupları, endometriyum metaplazisi, glandula plani rostralis, Gongylonema neoplasticum, human plasental laktojen, ihtiyari toplama yöntemi, insan plasenta laktojeni, kapların marka ve sayısı, koltuk altı toplardamarı, kondrodisplaziya fetalis, koyun plasenta laktojeni, meme kanalı hiperplazisi, mutlak toplanabilen aile, nervus şiplanknikus imus, parsayı başkası toplamak, ...

23 harfli

akciğer toksoplasmozisi, akciğer toplardamarları, atların histoplazmozisi, avcı-toplayıcı topluluk, Baruch-lilienthal planı, beyin kabuğu displazisi, Bilderberg toplantıları, blastosit implantasyonu, cezaları toplama kuralı, çoklu epifiz displazisi, doğuştan toksoplasmozis, döl yatağı toplardamarı, döner sarmalı sestoplar, elektrikli tunç kaplama, epitelyokoryal plasenta, fetal-plasental dolaşım, gebelik toksoplasmozisi, hemoendotelyal plasenta, ısılsertleşmeli plastik, ısının toplanabilirliği, ısıtıcılı kaplama presi, ...

22 harfli

akondroplastik cücelik, Auswitch toplama kampı, ayakta terazi (planör), bireysel gelişme planı, böbrek toplardamarları, deri altı implantasyon, diskinetoplastik dönem, durgun teknede kaplama, eksizyon artroplastisi, Fokker-Planck eşitliği, fonksiyonların toplamı, Fourier—Laplace serisi, glandula plani nazalis, gruplar arası tahminci, hidrolik kaplama presi, ihtiyari toplama usulü, indirgeyici plâzmitler, kaplam belirlenimi imi, kaplama soyma makinesi, kareler biçimi toplamı, marjinal plâsentalanma, ...

21 harfli

alttoplamsal gönderim, asetabulum displazisi, bronş toplardamarları, dışıl dolaysız toplam, endoplazma retikulumu, Fokker-Plank denklemi, hesaplama eniyilemesi, hesaplamak kitaplamak, heterotransplantasyon, insan gücü planlaması, kas teli hiperplazisi, kısmi kalıntı toplamı, mavi ve al antiloplar, mesoderma splanknikum, millî gelir hesapları, oküler toksoplasmozis, ortalama toplam gelir, Periplaneta americana, pirinç kaplama yunağı, plasenta lüteotropini, Plasmodium falciparum, ...

20 harfli

Abel toplama yöntemi, akciğer toplardamarı, akciğer-toplardamarı, akli başuna toplamak, allogenetik plankton, alt ana toplardamarı, avcı ve toplayıcılar, basit fâiz hesapları, beyincik hipoplazisi, bıçak gibi saplanmak, Birinci Sanayi Planı, BM Bölgesel grupları, bozuk plak konuşması, çift yönlü sestoplar, düzenleyici hesaplar, epidermis displazisi, er bezi hiperplazisi, genel toplama kuralı, hata kareler toplamı, hemokoriyal plasenta, hopur hopur hoplamak, ...

19 harfli

1947 Kalkınma Planı, A-toplanabilir seri, abomazum deplasmanı, acil durum planları, allotransplantasyon, alt ana toplardamar, alt Darboux toplamı, Anaplasma marginale, art kafa displazisi, BM Çalışma grupları, boynuz toplardamarı, bütün çıplaklığıyla, C-toplanabİlir seri, cesaretini toplamak, Cesaro-toplanabilir, çıplak sazan balığı, çok kopyalı plâzmit, doku tromboplastini, elektriksel kaplama, elektriksiz kaplama, emeğin toplam ürünü, ...

18 harfli

adesidual plasenta, akımtoplarlı çekit, akli başa toplamak, altana-toplardamar, alttoplamsal işlev, Anaplasma centrale, Anas platyrhynchos, bakır-krom kaplama, bohçasını toplamak, boyun toplardamarı, böbrek hipoplazisi, çift nikel kaplama, çinko kaplama boru, çizgisel hesaplama, çok loplu plasenta, daldırmalı kaplama, dikkatini toplamak, diskoidal plasenta, ektoplâzmik yüz, E, elektrikli kaplama, genleşmeli saplama, ...

17 harfli

adsorplanma ısısı, al-kaplama süreci, alın toplardamarı, anamalcı planlama, arka meme lopları, arka plana kaymak, artikulasyo plana, at üstünde kaplan, bağlantılı toplam, baldırı çıplaklık, Bayesçi hesaplama, bilimsel toplantı, böbrek displazisi, bölgesel planlama, coşkusal saplanım, çekirdek plasması, çekirdek plâzması, çıkarım kalıpları, çıplak sümüklüler, çıplak tohumlular, çimlenme plâzması, ...

16 harfli

alyuvar aplazisi, amniyon plakları, anaplastik hücre, annular plasenta, at nalı plasenta, atom barış planı, azınlık grupları, bağımsız gruplar, basın toplantısı, basmakalıplaşmak, batağa saplanmak, boyun sestopları, cevaplandırılmak, çırparak zıplama, çimlemsel plasma, daldırık kaplama, dikkat toplaşımı, dingil saplaması, doruk toplantısı, dudak sestopları, düzlük kaplaması, ...

15 harfli

ağzını toplamak, Ahtisaari planı, aile planlaması, aktif hesapları, ana toplardamar, Anaplasmataceae, anaplazmodastat, armutkaplanları, asıltıl kaplama, Asya kaplanları, ateromatoz plak, baba saplantısı, Bağlama plakası, basmakalıplaşma, başını toplamak, başşak toplamak, Bernstein Planı, beş yıllık plân, Beveridge planı, birleşik kaplar, borda kaplaması, ...

14 harfli

alaman çıplağı, alaşım kaplama, alazlı kaplama, alkış toplamak, Amerikan Planı, Anaplasma ovis, antineoplastik, aplastik anemi, ara-kaplar kat, aracı hesaplar, atlaya zıplaya, ayak hoplamaca, ayıplayabilmek, baldırı cıplak, baldırı çıplak, baskı grupları, başak toplamak, bileşik kaplar, buğulu kaplama, cevaplandırmak, cevaplayabilme, ...

13 harfli

Acheson planı, açılı kaplama, adezyon plağı, Akritas planı, altın kaplama, Araplaştırmak, astar kaplama, ayıplayabilme, Baire kaplamı, bakır kaplama, bakteri plağı, Baladur planı, baldırıçıplak, başak toplama, bıçak kaplama, blefaroplasti, buzla kaplama, camla kaplama, cevaplandırma, Clayton Planı, Colombo planı, ...

12 harfli

aeroplankton, ağaç kaplama, akondroplazi, alçak toplar, alloplankton, anaplazmozis, anjiyoplasti, Araplaştırma, armutkaplanı, asli ayıplar, ayrık toplam, Baruch Planı, baş toplamak, blefaroplast, bridge plate, col plâzmidi, çıplak gözle, çıplak maden, çıplak resim, çıplak sahne, çıplak sazan, ...

11 harfli

adsorplanma, anistreplaz, Annan Planı, arka planda, artroplasti, Baker planı, Beyen Planı, Brady Planı, cevaplanmak, çağa çıplak, çaplançanak, çıplak alev, çıplak fare, çıplak maaş, çıplak tane, çıplaklaşma, çırılçıplak, çöp toplama, Dawes Planı, deplazmoliz, dermoplasti, ...

10 harfli

akımtoplar, aksoplazma, alloplasti, alt toplam, amiloplast, anaplastik, antiloplar, apikoplast, aplanospor, Araplaşmak, ayıplanmak, bibplatmak, biyoplazma, cam kaplar, cevaplamak, cevaplanma, coplandere, çarplaşmak, çıplak kuş, Çıplaktepe, dalaplamak, ...

9 harfli

acaplamak, adisplazi, aksoplast, Anaplasma, aplamsıra, Araplaşma, arka plan, ayıplamak, ayıplanma, backplate, bi saplam, biplatmak, caplanlık, cenapları, cevaplama, cımcıplak, cıpcıplak, cırcıplak, cıscıplak, cısçıplak, coplanmak, ...

8 harfli

akşaplak, anaplazi, antiplak, aplangaç, aplangıç, aplastik, ayıplama, coplamak, coplanma, coplatma, çaplamak, Çıplaklı, çıplamak, çıplanma, diplarya, displazi, eksplant, gaplamak, haplamak, hıplamak, hoplamak, ...

7 harfli

Alıplar, aplamak, Araplar, caplama, coplama, çaplama, çıplaka, deplase, doplama, genapla, hoplama, implant, kaplama, kaplayı, Laplace, ooplazm, plâgula, Plajköy, plakacı, plakalı, plaklar, ...

6 harfli

aplaca, aplacı, aplazi, caplağ, caplak, caplan, cıplak, coplak, coplan, çaplak, çêplak, çıplak, çiplah, çiplak, çoplak, çoplan, daplak, kaplak, kaplam, kaplan, laplak, ...

5 harfli

aplah, aplak, aplan, çapla, plaka, plase, plast, plati, plato, plaza, pupla, saplâ, şapla, tapla, topla, urplâ

4 harfli

apla, opla, plaj, plak, plan

Kelime Ara