İçinde POS geçen kelimeler

İçinde POS geçen kelimeler 353 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pos aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pos anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde POS geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) postuna oturmak, kurutulmuş domates posası, posta koymak (veya atmak), postmortem ensefalomalasi

24 harfli

ampulla ossea posteriyör, bağdaşabilir postülatlar, basınçlı sıcak su deposu, coincidentia oppositorum, gömlekli sıcak su deposu, it derisinden post olmaz, postnatal toksoplasmozis, Rhinolophus hipposideros, yaş şeker pancarı posası

23 harfli

çalışma grubu postanesi, enzootik balanopostitis, ex-post reel faiz oranı, kamera posteriyör bulbi, kuru elma pektin posası, polus posteriyör lentis, postözofagal sinir teli, postuna saman doldurmak, ticari elektronik posta

22 harfli

Evrensel Posta Birliği, posta dosyası aktarımı, postmortem gaz oluşumu, postpuerperal metritis, postvaksinel hepatitis

21 harfli

artikulasyo komposita, duplikitas posteriyör, kuzu postuna bürünmek, Nippostrongylus muris, posta iletişim kuralı, posta kutusu parolası, postmortem değişimler, postrenal yetersizlik

20 harfli

arpa malt posası unu, arpa malt yaş posası, belgeçposta sunucusu, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos syriacus, keratitis posteriyör, malt kuru posası unu, posta gümrük yöntemi, posteriyor vena cava, postkoyital uygulama, şeker pancarı posası

19 harfli

Dünya Posta Birliği, hipostomatik yaprak, positif tam sayılar, posta gideri içinde, posteriyör stafilom, posthemorajik anemi, posthepatik ikterus, postmortem lividite, postpartum iyileşme, postravmatik sarkom, postunu yere sermek, postüral proteinüri, şerbetçi otu posası

18 harfli

Dendrocopos medius, dinlendirme deposu, “kaposi” sayrılığı, kuru pancar posası, post kın kanatlısı, posta ile gönderme, postkapiller venül, postmortem amfizem, postmortem muayene, postmortem timpani, postparyetal kemik, postsfenoyit kemik, postuna sığışmamak, şeftali kompostosu

17 harfli

aktif para deposu, apostomatöz yangı, basınçlama deposu, Dendrocopos major, Dendrocopos minor, enzootik postitis, fasyes posteriyör, hiposülfit süreci, hiposülfürik asit, kayısı kompostosu, post elden gitmek, posteriyör sineşi, postfrontal kemik, postöstral kanama, sınıf deposu yolu, sodyum hiposülfit, soğuk hava deposu

16 harfli

ameli posteriyör, armut kompostosu, çilek kompostosu, elektronik posta, ex-post tasarruf, gümrük antreposu, karposporangiyum, kuru elma posası, malt kuru posası, nucleus pulposus, polus posteriyör, Posadashastalığı, posmantarıgiller, posta etiketleri, posta yöneticisi, posthium dolaşım, postimplantasyon, postovulator yaş, postpartum dönem, postsinaptik zar, postüral bayılma, ...

15 harfli

antroposantrist, antroposantrizm, ayva kompostosu, e-posta iletisi, elma kompostosu, erik kompostosu, ex-post yatırım, genleşme deposu, kapsula adiposa, kartpostalcılık, mühimmat deposu, Nippostrongylus, Öklid postulası, portakal posası, posta gönderimi, postalayabilmek, postnatal dönem, postu deldirmek, postu kurtarmak, postundan olmak, postunu taramak, ...

14 harfli

balanopostitis, başpiskoposluk, besleme deposu, domates posası, e-posta adresi, ex-post öngörü, hiposalivasyon, hiposeksüelite, kartlık posası, meyve posaları, patates posası, postafı çıkmak, postalayabilme, postayı kesmek, Posthuma planı, postolitiyazis, ticari e-posta

13 harfli

gümrük deposu, karposporofit, lipostructure, önemsiz posta, posta başlığı, postbranşiyal, postgangliyon, Postkabasakal, postmodernist, postmodernizm, yıkama deposu

12 harfli

a posteriori, adiposelüloz, aygır deposu, hiposensitif, hipospadiyas, hipostat gen, kaplan postu, kartpostalcı, piskoposhane, post kavgası, posta adresi, posta gurmak, posta kurmak, posta kutusu, posta rejimi, posta yapmak, postoperatif, postözofagus, postprandial, postserebral, postsinaptik, ...

11 harfli

acele posta, aposteriori, arpa posası, başpiskopos, elma posası, hipostenüri, kompostoluk, liposuction, malt posası, para deposu, piskoposluk, pos bıyıklı, post vermek, posta etmek, posta kartı, posta posta, posta treni, postabdomen, postalanmak, postdipping, postembriyo, ...

10 harfli

Compositae, gaz deposu, hiposantır, Hiposerkal, hipostatik, hiposülfat, hiposülfit, kartpostal, keçi postu, kolposkopi, kompositus, liposarkom, mukokolpos, piyokolpos, posalanmak, posatlamak, post etmek, post olmak, posta çeki, posta emri, posta kodu, ...

9 harfli

dingilpos, hipostasi, karpospor, mandapost, pallampos, pallanpos, pos bıyık, posalamak, posalanma, posdetmek, postalama, postayolu, postfrons, postkolon, postlarva, postnatal, postnişin, postnotum, simpostan, su deposu, troposfer

8 harfli

adiposir, adiposit, antropos, aposepal, apostrof, hipostaz, hipostil, hipostom, hypostaz, kabapost, kolposel, komposta, komposto, piskopos, posalmak, posarmak, poslamak, posnumak, postağne, postalcı, postallı, ...

7 harfli

aposkal, boy pos, e-posta, kompost, liposit, opossum, piposuz, posalak, posarık, posaruk, posasız, posenki, postacı, postakı, postane, posteke, postili, postsuz, posurga, posuruk, raposke

6 harfli

hippos, kolpos, konpos, posada, posalı, posata, posdik, posmak, postal, postar, poster, postik, postiş, postlu, postür, posuda, posyon

5 harfli

popos, posak, posat, posda, Posof, posta, postu, posul

4 harfli

posa, post

3 harfli

pos

Kelime Ara