İçinde POT geçen kelimeler

İçinde POT geçen kelimeler 369 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pot aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pot anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde POT geçen kelimeler

25 harfli

birim mitokondri hipotezi, hayat boyu gelir hipotezi, istirahat zar potansiyeli, potansiyel ekonomik artık, potansiyel iktisadi artık, potansiyel türlü integral, potansiyometrik titrasyon, sitoplâzma akımı hipotezi

24 harfli

Friedman-Savage hipotezi, idari fiyatlama hipotezi, imkânsız üçleme hipotezi, Potamogeton obtusifolius, Potamogeton panorminatus, teknoloji açığı hipotezi, üstlenme sorunu hipotezi, yetişkin işgücü hipotezi, yetişmiş işgücü hipotezi, yükseltgenme potansiyeli

23 harfli

doğal işsizlik hipotezi, hipotonik dehidratasyon, ikinci el ipotek pazarı, immünopotansiyalizasyon, ipotek karşılığı tahvil, kalabalıklaşma hipotezi, Potamogeton berchtoldii, sodyum potasyum pompası, taahhüt sorunu hipotezi, ürün dönemleri hipotezi, vasıflı işgücü hipotezi, yükseltgeme potansiyeli

22 harfli

doğuştan hipotiroidizm, etkin potansiyel farkı, hipotalamus hormonları, Hippopotamus amphibius, iç-aya budu, hipotenar, indirgenme potansiyeli, McKinnon-Shaw hipotezi, Potamobius fluviatilis, Potamogeton pectinatus, süre-potansiyel eğrisi, sürekli gelir hipotezi, üretim dönemi hipotezi, yarı dalga potansiyeli, yarı hücre potansiyeli, yükünleşme potansiyeli

21 harfli

aydınlanma despotizmi, doğuştan hipotrikozis, etkin piyasa hipotezi, geç gelenler hipotezi, hipotonik sulandırıcı, ipotek altında tutmak, iyonlaşma potansiyeli, mutlak gelir hipotezi, osteogenik potansiyel, yaşam süreci hipotezi

20 harfli

akım-potansiyelölçüm, asimetri potansiyeli, bağcıklı yarım potin, bir potalı kalaylama, elektrot potansiyeli, iki potalı kalaylama, ikili karar hipotezi, ipotek kredi sistemi, ipotekli borç senedi, kortikotrof-lipotrof, nispi gelir hipotezi, Potamochoerus porcus, potansiyel denetleci, potasyum hidrosülfat, potasyum permanganat, Potorous tridactylus, sulkus hipotalamikus, sürelpotansiyelölçüm

19 harfli

aksiyon potansiyeli, De Broglie hipotezi, doğal oran hipotezi, ek çalışan hipotezi, ekolojik potansiyel, hipotetik imperatif, Hippotragus equinus, kimyasal potansiyel, kronopotansiyometri, potamodrom balıklar, Potamogeton crispus, Potamon fluviatilis, potasyum bikarbonat, sellula pluripotens, üç potalı kalaylama

18 harfli

akıntı potansiyeli, aynı potada erimek, Bernoulli hipotezi, biyotik potansiyel, Hydropotes inermis, ilk günah hipotezi, koruma potansiyeli, Perodicticus potto, piyasa potansiyeli, Potamogeton densus, Potamogeton lucens, Potamogeton natans, potansiyel asitlik, potasyum hidroksit, redoks potansiyeli, selula pluripotens, yakınsama hipotezi

17 harfli

denge potansiyeli, durgun potansiyel, düşme potansiyeli, formal potansiyel, geçiş potansiyeli, hipotonik çözelti, kesiklik hipotezi, lipotropik hormon, pazar potansiyeli, potansiyalizasyon, potansiyel enerji, potansiyel piyasa, potansiyel satıcı, Pothenot problemi, potunaya düşürmek, sınır potansiyeli, sükûn potansiyeli, yakalama hipotezi, yenim potansiyeli

16 harfli

ayrışma hipotezi, Çingene ahtapotu, despotlaşabilmek, ek işçi hipotezi, histeri hipotezi, karma potansiyel, lipotropik madde, nilpotent matris, poligen hipotezi, Potamogale velox, Potamogetonaceae, potansiyel alıcı, potansiyel artık, potansiyel farkı, potansiyel firma, potansiyel istem, potansiyel pazar, potansiyel suçlu, potansiyel talep, potasyum tuzları, potomak at ateşi, ...

15 harfli

(iş) pot gelmek, ahtapot çömleği, Asya despotizmi, despotlaşabilme, despotluk etmek, ekolojik potenz, hipopotamgiller, hipotetik yargı, hipotiyaminozis, ipotekli tahvil, lipotropin, LPH, potansiyel açık, potansiyelölçer, potansiyelölçüm, potasyum fosfat, potasyum iyodür, potasyum klorat, potasyum klorür, potasyum nitrat, potasyum sülfat, potasyum sülfür, ...

14 harfli

çekim hipotezi, çi potansiyeli, hipotimpanikum, Hippopotamidae, ipotek kredisi, potada suverme, potamoplankton, potansiyometre, potansiyometri, potuk bastırma, potur oğulları, spot dezmozomu, vibroterapotik

13 harfli

domuzpotulağı, eritme potası, hiperpotasemi, hipotez testi, hipotiroidizm, Hippotraginae, ipotek senedi, kemoterapotik, kırmızı potas, paraterapotik, porselen pota, pot sayrılığı, Potamogalidae, Potamsı kırık, potansiyostat, potentiometer, vazohipotonik

12 harfli

ahtapot gibi, Avşarpotuklu, bentopotomoz, Büyükpotuklu, despotlaşmak, döküm potası, hipotansiyon, hipotrikozis, ipotek etmek, kalay potası, kostik potas, Küçükpotuklu, Opoterodonta, potas kostik, Potos flavus, Prepotenslik, sağım poturu, spot lambası, yakıcı potas

11 harfli

antropotomi, despotlaşma, Haematopota, hipotalamik, hipotalamus, ipoteklemek, lipotropizm, monopotents, multipotens, multipotent, pluripotens, plüripotent, Pota fırını, potalı atış, potamal zon, Potamogeton, potur satır, potur yüzlü, sapot ağacı, sapotgiller, spot mağaza, ...

10 harfli

boynum pot, düz ipotek, hipotiyroz, ipotekleme, kal potası, otopotamik, pereyiopot, pot kırmak, pot yapmak, potamodrom, potamoloji, potansiyel, sarı potas, spot fiyat, spot satım, tuz potası, vapoterapi

9 harfli

apotesyum, despotizm, despotluk, hipopotam, hipotenar, hipotenüs, hipotermi, hipotetik, hipotonik, hipotriki, hipotrofi, hippotomi, pot atmak, pot etmek, potisiyet, potlanmak, potturmak, poturamak, spot alım, spotçuluk, unipotent, ...

8 harfli

despotça, despotik, hipotoni, hipotrof, impotans, ipotekli, nepotist, nepotizm, pot yeri, potasemi, potasyum, potkabaç, potlamak, potlanma, potturma, Potuklar, poturdak, potutotu, psödopot, sürenpot

7 harfli

ahtapot, aksopot, antipot, apotesi, halapot, hipotez, hipotip, oktopot, parapot, potamak, potamon, potdiyh, potikli, potirik, potlacı, potpuri, potukal, potunna, poturlu, poturna, topotip, ...

6 harfli

apotek, apotip, despot, ipotek, potalı, potaşe, potcuk, potera, potkal, potlaç, potlak, potluk, potmak, potnak, potpot, potruk, potura, spotçu, topotu

5 harfli

apotı, apotr, kapot, potak, potar, potas, potat, potce, potça, potga, potik, potin, potok, potor, potot, potto, potuç, potuk, potur

4 harfli

pota, poto, spot

3 harfli

pot

Kelime Ara