İçinde POTA geçen kelimeler

İçinde POTA geçen kelimeler 138 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

pota aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. pota anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde POTA geçen kelimeler

25 harfli

istirahat zar potansiyeli, potansiyel ekonomik artık, potansiyel iktisadi artık, potansiyel türlü integral, potansiyometrik titrasyon

24 harfli

Potamogeton obtusifolius, Potamogeton panorminatus, yükseltgenme potansiyeli

23 harfli

immünopotansiyalizasyon, Potamogeton berchtoldii, sodyum potasyum pompası, yükseltgeme potansiyeli

22 harfli

etkin potansiyel farkı, hipotalamus hormonları, Hippopotamus amphibius, indirgenme potansiyeli, Potamobius fluviatilis, Potamogeton pectinatus, süre-potansiyel eğrisi, yarı dalga potansiyeli, yarı hücre potansiyeli, yükünleşme potansiyeli

21 harfli

iyonlaşma potansiyeli, osteogenik potansiyel

20 harfli

akım-potansiyelölçüm, asimetri potansiyeli, bir potalı kalaylama, elektrot potansiyeli, iki potalı kalaylama, Potamochoerus porcus, potansiyel denetleci, potasyum hidrosülfat, potasyum permanganat, sulkus hipotalamikus, sürelpotansiyelölçüm

19 harfli

aksiyon potansiyeli, ekolojik potansiyel, kimyasal potansiyel, kronopotansiyometri, potamodrom balıklar, Potamogeton crispus, Potamon fluviatilis, potasyum bikarbonat, üç potalı kalaylama

18 harfli

akıntı potansiyeli, aynı potada erimek, biyotik potansiyel, koruma potansiyeli, piyasa potansiyeli, Potamogeton densus, Potamogeton lucens, Potamogeton natans, potansiyel asitlik, potasyum hidroksit, redoks potansiyeli

17 harfli

denge potansiyeli, durgun potansiyel, düşme potansiyeli, formal potansiyel, geçiş potansiyeli, potansiyalizasyon, potansiyel enerji, potansiyel piyasa, potansiyel satıcı, sınır potansiyeli, sükûn potansiyeli, yenim potansiyeli, pazar potansiyeli

16 harfli

karma potansiyel, Potamogale velox, Potamogetonaceae, potansiyel alıcı, potansiyel artık, potansiyel farkı, potansiyel istem, potansiyel pazar, potansiyel suçlu, potansiyel talep, potasyum tuzları, potansiyel firma

15 harfli

hipopotamgiller, potansiyel açık, potansiyelölçer, potansiyelölçüm, potasyum fosfat, potasyum iyodür, potasyum klorat, potasyum klorür, potasyum nitrat, potasyum sülfat, potasyum sülfür, zar potansiyeli

14 harfli

çi potansiyeli, Hippopotamidae, potada suverme, potamoplankton, potansiyometre, potansiyometri

13 harfli

eritme potası, hiperpotasemi, kırmızı potas, porselen pota, Potamogalidae, Potamsı kırık, potansiyostat

12 harfli

döküm potası, hipotansiyon, kalay potası, kostik potas, potas kostik, yakıcı potas

11 harfli

Haematopota, hipotalamik, hipotalamus, Pota fırını, potalı atış, potamal zon, Potamogeton

10 harfli

kal potası, otopotamik, potamodrom, potamoloji, potansiyel, sarı potas, tuz potası

9 harfli

hipopotam

8 harfli

impotans, potasemi, potasyum

7 harfli

potamak, potamon

6 harfli

potalı, potaşe

5 harfli

potak, potar, potas, potat

4 harfli

pota

Kelime Ara