İçinde PRE geçen kelimeler

İçinde PRE geçen kelimeler 511 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde PRE geçen kelimeler

25 harfli

keten tohumu pres küspesi, pamuk tohumu pres küspesi, tepretkisel söyleyemezlik

24 harfli

emprenye etmek, doyurmak, Hodrick Prescott süzgeci, Hodrick-Prescott süzgeci, kompresif optik nöropati

23 harfli

belirsiz deprem bölgesi, deprem sonrası sarsıntı, depremsel deniz dalgası, Frank-Starling prensibi, ısıtıcılı kaplama presi, limfonoduli prepusiales, metilprednizolon asetat, prenatal toksoplazmozis, prepusyum divertikülümü, prepusyum ürolitiyazisi, presistemik eliminasyon, prestij fiyatlandırması

22 harfli

anteriyor prezantasyon, büyük dünya depresyonu, Cooley-Prescott modeli, Cupressus sempervirens, dekompresyon hastalığı, deprem yeğinlik ölçeği, depreme dayanıklı yapı, dışlanamazlık prensibi, Esmarchkompresyon tüpü, eş zaman deprem eğrisi, fermantasyon pres keki, gıcıklanımcıl teprenim, hidrolik kaplama presi, kirleten öder prensibi, ödenek ayırma prensibi, presinaptik kesecikler, translasyonel represör, vazodepresör baygınlık

21 harfli

arterya genus suprema, ekspresyonist tiyatro, hidrolik pres yöntemi, lamina prevertebralis, prebetalipoproteinemi, son ürünün represyonu, uyargıcıl-tepretkicil

20 harfli

Chrysococcyx cupreus, devamlı pres yöntemi, empresyonist tiyatro, evrensel depremçizer, hızlandıran prensibi, Hofmann sodyum presi, impresyo retikularis, katabolit represyonu, prefinansman kredisi, preformasyon teorisi, prepusyum klitoridis, prerenal yetersizlik, Singer-Prebisch savı, Singer-Prebisch tezi, solunum teprek bilim, vidalı kaplama presi

19 harfli

ajans france presse, bankacılık prensibi, Capreolus capreolus, deprem ocak çemberi, dışsatım prelevmanı, eşdeprem, izoseist,, gıcıklayan-tepreten, immünosüpresif etki, impresyo duodenalis, kan tepreklik ölçer, kompresyo intestini, kompresyon atrofisi, lamina pretrakealis, nükleus pretektalis, preovulator folikül, ramus preskapularis, regio preskapularis, Singer-Prebish tezi, supresor T lenfosit, tinsel tepremsizlik, zeyrek pres küspesi

18 harfli

anulus prepusyalis, Atherina presbyter, Coendu prehensilis, depreşimli sarılık, derin deprem ocağı, dışalım prelevmanı, ekspresyon vektörü, fetal presentasyon, ihracat prelevmanı, iktisadi previzyon, impresyo abomazika, impresyo kardiyaka, ithalat prelevmanı, kloropren reçinesi, koordine represyon, Libellula depressa, lokomotif prensibi, prebetalipoprotein, prehepatik ikterus, Presbytis entellus, regio presternalis, ...

17 harfli

az depremli bölge, barış prensipleri, dentes premolares, deprem konteyneri, deprem özek alanı, dışlanma prensibi, duygu ve tepreşim, duyucul-tepretken, düşey depremyazar, eşdeprem eğrileri, genellik prensibi, impresyo gastrika, impresyo özofagea, istemsel teprenim, kensili tepreksel, kompresyon kırığı, kriyopreservasyon, mitokondrokuprein, ostium prepusyale, özgüsel tepreklik, prepusyum yangısı, ...

16 harfli

Associated Press, çok tablalı pres, deprem dalgaları, depresyon kırığı, depreştirebilmek, diliñi depretmek, dizgin depretmek, frenulum prepusi, impresyo omazika, impresyo renalis, impresyon kırığı, kan teprek ölçer, marazı depreşmek, metilprednizolon, nervus depressor, noise suppressor, os presfenoidale, özgülü tepreksel, preavili mevduat, predeterminasyon, prefrontal kemik, ...

15 harfli

aşırı tepreklik, ayırma prensibi, büyük depresyon, çiğit teprenimi, çok vidalı pres, deprem bilimsel, depremsel dalga, depremsiz bölge, depresör kaslar, depreştirebilme, eşdeprem eğrisi, Fisher prensibi, Paskal prensibi, prefabrik konut, preimplantasyon, Prekoz Merinosu, prekürarizasyon, premolar dişler, presbiteryenlik, presinaptik zar, represibl enzim, ...

14 harfli

damar tepreten, deprem bilgisi, deprem bilimci, deprem bölgesi, deprem dalgası, deprem merkezi, ısı tepretkisi, ilaç preparatı, kensili teprek, oluşum depremi, Pauli prensibi, poliizoprenoit, predispozisyon, prefabrikasyon, prematür doğum, pressure wound, psödopregnansi, serebrokuprein, sinir tepreten, supremum normu, tepreksizletim, ...

13 harfli

çökme depremi, deniz depremi, deprem algıcı, deprem bilimi, deprem çizisi, deprem kuşağı, deprem ortası, deprenebilmek, depreşebilmek, depreşivermek, ekspresyonist, ekspresyonizm, emprenye etme, eritrokuprein, göz deprenmek, hepatokuprein, hidrolik pres, kan teprekçil, kaplama presi, mikropredatör, özgülü teprek, ...

12 harfli

apre maddesi, artçı deprem, at depretmek, Cupressaceae, dekompresyon, deprem ocağı, deprem odağı, deprem özeği, depremsizlik, deprendirmek, deprenebilme, depreşebilme, depreşiverme, depreştirmek, depreştürmek, ekspresivite, emprenyeleme, empresyonist, empresyonizm, geniş-deprem, göz tepreten, ...

11 harfli

asal deprem, çepreşiklik, deprembilim, depremçizer, depremgörür, depremöiçer, depremölçer, depremyazar, depreştirme, desmoprezin, diprenorfin, ekspres yol, entreprenör, havalı pres, hemokuprein, hipokupremi, izoprenalin, kapreomisin, korepressör, kuzuböpreği, oy-tepretki, ...

10 harfli

azopressin, compressed, compressor, çepreşikli, depremzede, ekspresyon, emprezaryo, espressivo, geprelemek, izoprenoit, kompressor, kompresyon, oda spreyi, preabdomen, prealbumin, prebiyotik, prebiyotik, predipping, pregenital, prehalluks, prekosiyal, ...

9 harfli

aprecilik, aprelemek, depremsel, depremsiz, deprenmek, depressor, depresyon, depreşmek, depretmek, diprenmek, eş deprem, kloropren, kompresör, predasyon, prednizon, prefabrik, prekordal, Prekürsor, prekürsör, prelevman, prematüre, ...

8 harfli

apreleme, çepreşik, çöpremek, deprelti, deprenil, depreniş, deprenme, depreşme, epretmek, espresso, eşteprem, impresyo, lopresor, predatör, prelarva, prematür, prenatal, prenslik, preparat, prerenal, presence, ...

7 harfli

apresiz, ekspres, izopren, kompres, kupremi, lampren, neopren, preanal, premiks, prenimf, prenses, prensip, preoral, prepupa, presbit, prespit, prestij, sapremi, suprema, üpremek

6 harfli

apreci, apreli, çeprez, deprem, Epreme, göpreç, keprem, körpre, küpren, preamp, prelüt, presçi, presto, supres, süpreş, şiprek, tepréş, yeprem

5 harfli

apreş, cipre, cüpre, çipre, çöpre, gepre, gupre, kepre, prens, prese, sprey

4 harfli

apre, pres

Kelime Ara