İçinde RADY geçen kelimeler

İçinde RADY geçen kelimeler 195 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde RADY geçen kelimeler

25 harfli

elektromanyetik radyasyon, indüklenmiş radyoaktiflik, iyonize olmayan radyasyon

24 harfli

radyasyondan koruyucular, radyoaktif kontaminasyon, toplardamar radyografisi

23 harfli

artikulasyo radyokarpea, radyoaktif aerosolölçer, radyoizotop görüntüleme, radyonüklit görüntüleme, radyoprotektif maddeler

22 harfli

anitilasyon radyasyonu, radyo yankı gözlemleri, radyoaktif karbon, 14C, radyosensitif maddeler, ültraviyole radyasyonu

21 harfli

diyagnostik radyoloji, radyo ile yayım hakkı, radyo yayın markaları, radyoaktif parçalanma, radyoaktif zehirlenme, radyokarbon tarihleme, ultraviyole radyasyon

20 harfli

abdominal radyografi, açının radyan ölçüsü, Avrupa Özgür Radyosu, Bradypus tridactylus, mor ötesi radyasyonu, radyasyon biyolojisi, radyoaktif arındırma, radyoaktif izotoplar, radyoaktif yarı ömür, radyoaktivite birimi, radyografi pozisyonu, radyoimmünessey, RIA

19 harfli

doğal radyoaktiflik, frenleme radyasyonu, heterojen radyasyon, mor ötesi radyasyon, radyal segmentasyon, radyasyon detektörü, radyoaktif çekirdek, radyoaktif izleyici, radyoaktif kirlenme, radyoaktif mezarlık, radyoaktif serpinti, radyoaktif yoğunluk, radyokarbon yöntemi, yapay radyoaktiflik, yok olma radyasyonu

18 harfli

Bradypus torquatus, interradyal kaslar, radyoaktif bozunma, radyoaktif bulaşma, radyoaktif çıkarım, radyoaktif element, radyoaktif malzeme, radyoaktifleştirme, sekunder radyasyon, torakal radyografi

17 harfli

aktinik radyasyon, ikincil radyasyon, nükleer radyasyon, radyoaktif fosfor, radyoaktif izotop, radyoaktif kaynak, radyoaktif saflık, radyoiyodin, 131I, radyolojik koruma, radyomimetik ilaç, radyouyarıcı ilaç, yoğunluk gradyanı

16 harfli

arterya radyalis, elektroradyoloji, radyo ırakgörürü, radyo ile eğitim, radyo yinelenimi, radyoaktif altın, radyoaktif artık, radyoaktif denge, radyoaktif madde, radyodiyagnostik, radyoelektriksel, radyofarmakoloji, radyofonik piyes, radyofosfor, 32P, radyoimmünoassay, radyoimmünoessey, radyokromatograf, radyoproteksiyon, radyosensibilite, tanı radyolojisi

15 harfli

pnömoradyografi, radyo dalgaları, radyo etkinliği, radyo gökbilimi, radyo ile yayım, radyo iletişimi, radyo istasyonu, radyoaktif iyot, radyodermatitis, radyoelektronik, radyofarmasotik, radyolitik ürün, radyosteroskopi, radyum ışınları, tıbbî radyoloji

14 harfli

radyal simetri, radyan noktası, radyo gazetesi, radyo muhabiri, radyo vericisi, radyobiyolojik, radyofizyoloji, radyofonik ses, radyokartograf, radyorezistans, radyoteknoloji, sineradyografi

13 harfli

binit radyosu, otoradyografi, radyal vektör, radyatörcülük, radyo düğmesi, radyo ışınımı, radyo ışıtacı, radyoaktiflik, radyoaktivite, radyobiyoloji, radyoelektrik, radyoiyot 131, radyokontrast, radyootografi, radyoreseptör, radyosensitiv

12 harfli

Bradypodidae, otoradyograf, radyal kanal, radyasyonsuz, radyo almacı, radyo yayacı, radyo yayını, radyoekoloji, radyoelement, radyonükleid, radyotelefon, radyotelgraf, radyotoksemi

11 harfli

Alıcı radyo, Brady Planı, radyasyonlu, radyo oyunu, radyo taksi, radyodermit, radyoizotop, radyokarbon, radyometrik, radyonüklid, radyotedavi, radyoterapi, yerel radyo

10 harfli

Bradybaena, özel radyo, radyatörcü, radyoaktif, radyoculuk, radyodonti, radyofizik, radyofonik, radyografi, radyokimya, radyolojik, radyolusen, radyometre, radyometri, radyoskopi

9 harfli

osfradyum, radyasyon, radyofoni, radyofoto, radyograf, radyogram, radyolink, radyoloji, steradyan

8 harfli

radyatör, radyoevi, radyolog, radyolus, radyopak

7 harfli

radyocu

6 harfli

radyan, radyum, radyus

5 harfli

radyo

Kelime Ara