İçinde RUK geçen kelimeler

İçinde RUK geçen kelimeler 910 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde RUK geçen kelimeler

25 harfli

heteroserk kuyruk yüzgeci, homoserkal kuyruk yüzgeci, ısılyoğruk renkli saptama, kuyruklu yıldız çekirdeği, toprak renkli kuyrukkakan, uzun kuyruklu balıkgiller, uzunkuyruklu-maymungiller, yazım kuyruklayıcı süreci, yele ve kuyruk distrofisi

24 harfli

ak kuyruk sokumlu ebabil, beyaz tepeli kuyrukkakan, boyunduruk altına girmek, durukyük birimleri (dyb), kara kulaklı kuyrukkakan, kara-kulaklı kuyrukkakan, kuyrukluyıldız çekirdeği, kuyruksuz iki yaşamlılar, sivri kuyruk kaya balığı, uzun kuyruklu baştankara, uzun-kuyruklu baştankara, uzunkuyruklu-balıkgiller, uzunkuyruklumaymungiller, vurukçul döndürek yalımı

23 harfli

buyruklusuna yazılı çek, difiserk kuyruk yüzgeci, düzensiz kuyruklugiller, düzensiz-kuyruklugiller, eğreti kuyruk tez kopar, frukto-oligosakkaritler, homoserk kuyruk yüzgeci, kavgada yumruk sayılmaz, kuyruk sokumu sinirleri, kuyruklu iki yaşamlılar, obstruktif kolelityazis, sivri kuyruklu makropod, uzunkuyruklu-baştankara, uzunkuyruklubalıkgiller, yelpaze kuyruklu bülbül

22 harfli

akbant kuyruklu kartal, akış başına doruk hızı, doruk-belen ısılölçeri, fruktoz 1,6 difosfataz, ipek kuyruk kuşugiller, ipek-kuyruk-kuşugiller, konstruktiv simbiyozis, kuyruk sokumu omurları, kuyrukluyıldız kuyruğu, larengeal obstruksiyon, oğulduruk (insan için), takırdayan kuyrukkakan, uyrukluk işlemi ilkesi, verrukoit endokarditis

21 harfli

ak sırtlı kuyrukkakan, arslan kuyruklu makak, boyundurukla bastırma, domuz kuyruklu maymun, domuz-kuyruklu maymun, gizli kuyruklu tinamu, gizli-kuyruklu tinamu, gözüne koruk vermemek, ipek-kuyrukkuşugiller, kara sırt kuyrukkakan, kısa kuyruk hastalığı, kuyruklanmış yazdırma, kuyruklu yarasagiller, kuyrukluyıldız aylası, obstruksiyon ikterusu, sıçan kuyruklu maggot, siyah kuyruklu çırçır, tek kuyruklu p değeri, uzun kuyruklu kolibri, uzun-kuyruklu kolibri, yazıcı kuyruk nesnesi, ...

20 harfli

ak kuyruklu kız kuşu, aslan kuyruklu makak, aslan-kuyruklu makak, dik kuyruklu ötleğen, diken kuyruklu agama, diken-kuyruklu agama, ısılyoğruk saptayıcı, kısa kuyruklu maymun, kısa-kuyruklu maymun, kuyruk alt sinir ağı, kuyruk sokumu kemiği, kuyruk üst sinir ağı, kuyruklu yıldız başı, kuyruklu yıldız saçı, kuyruksallayangiller, kuyruksallıyangiller, pilorik obstruksiyon, tül kuyruklu kavgacı, vınlayan kuyrukkakan, vınlıyan kuyrukkakan, yarı-doruk genişliği, ...

19 harfli

benekli kazıkkuyruk, bırakıcıl savrukluk, Buruk elektrik yükü, çok-doruklu dağılım, dağ kuyruksallayanı, doruk konsantrasyon, frukto-oligosakarit, ıssız eve it buyruk, iki-doruklu dağılım, kemer doruk çizgisi, kendözüne buyrukluk, kılkuyruk bağırtlak, kızılca kuyrukkakan, konstruktiv tiyatro, kuralsız obruklular, kuralsız-obruklular, kuyruklu kelebekler, kuyruklu kurbağagil, kuyrukluyıldız başı, kuyrukluyıldız saçı, kuyruksokumu kemiği, ...

18 harfli

ak kuyruk sallayan, ak kuyruklu kartal, ak kuyruklu soreks, ak-kuyruklu kartal, ak-kuyruklu soreks, boyunduruklu yılan, dikenkuyrukluagama, duruk halk kültürü, ısılyoğruk saptama, kırmızı lir kuyruk, kuyruk ucu nekrozu, kuyrukluyıldız, ky, Nijerya lir kuyruk, obstruktif ikterus, püskül kuyruklular, uzun kuyruklu kedi, uzun kuyruklu rina, uzun-kuyruklu kedi, yumrukçu kırıkları, yumruklaşma duruşu, zırhkuyruklugiller

17 harfli

ak kuyruksallayan, akkuyruk sallıyan, akkuyruklu kartal, alaca kuyrukkakan, boyunduruk çukuru, boyunduruk parası, buyruklar mantığı, çift doruklu hece, Doğrukkaracamurat, doruk üste gitmek, durukluk sarılığı, durukyük irkilimi, egzama verrukozum, geçici boyunduruk, güdük kuyruklular, ipek kuyrukgiller, kaya kuyrukkakanı, kuyruklu buyrultu, kuyruklu çamurluk, kuyruksu kabarcık, püskülkuyruklular, ...

16 harfli

başına buyrukluk, borsa buyrukları, boyunduruk hakkı, buyuruk buyurmak, çatal kuyruk yem, çöl kuyrukkakanı, doruk toplantısı, durukmıknatıslık, durukyük bilgisi, durukyük merceği, durukyük üreteci, fosfofruktokinaz, güçsüz savrukluk, ısılyoğruk kuşak, ipek kuyruk kuşu, ipek-kuyruk kuşu, kara kızılkuyruk, kılıçkuyruklular, kılkuyruk balığı, kılkuyruk ördeği, kısa kuyruklular, ...

15 harfli

ameba verrukoza, boyunduruk bağı, boyunduruk yeke, boz kuyrukkakan, buyruk geçirmek, çift obruklular, çift-obruklular, çitimsel buyruk, dipsiz doruksuz, doruksal abanık, doruktan doruğa, duruk halkbilim, iki doruklu ton, ipek-kuyrukkuşu, kamçı kuyruklar, karavruk sakızı, koşulsuz buyruk, kuyruk miyazisi, kuyruk omurları, kuyruk sallamak, kuyruklu dirsek, ...

14 harfli

abrukaya almak, al kuyrukkakan, ayruktan ayruk, buyuruk sürmek, Cıvık yuğruklu, donduruk ölümü, kafkasçıl uruk, kamçı kuyrukça, kendüye buyruk, kırıklı tomruk, konstruktivizm, koşullu buyruk, kuyruk bezleri, kuyruk bulamak, kuyruk ışıtacı, kuyruk sapması, kuyruk yıldızı, kuyruk yöntemi, kuyruk yüzgeci, kuyruklu biber, kuyruklu yalan, ...

13 harfli

acı uyuşturuk, aruklandurmak, at kuyrukları, Başboyunduruk, başına buyruk, batman kuyruk, buyruk dutmak, buyruk geçmek, buyruk kurumu, buyruk sınmak, buyruk tutucu, buyuruk itmek, buyuruk sımak, curruk çıkmak, dipli doruklu, doruk çizgisi, doruk noktası, doruk sivrisi, duruk bilgisi, duturuk etmek, fruktofuranoz, ...

12 harfli

ağruk çekmek, Aşağıdoruklu, bozboruk otu, buyruk eyesi, buyruk kural, coruk koşmak, çatal kuyruk, çift doruklu, demir yumruk, destruksiyon, doruk çizeği, doruk değeri, doruk üretim, duruk basınç, duruk enerji, gavruklaşmak, gıruk gazmak, iç burukluğu, instruksiyon, kamçı kuyruk, kepçe kuyruk, ...

11 harfli

amrukturmak, ateş kuyruk, ayruksıtmak, buruk buruk, buruklaşmak, buyruk kulu, buyrukçuluk, büruklenmek, curruk suyu, çatalkuyruk, dikdurukluk, dişli doruk, doğruklamak, doruk nokta, duruk denge, duruk kütle, duruksunmak, durukturmak, fruktokinaz, iki obruklu, kama kuyruk, ...

10 harfli

acı kavruk, aruklanmak, aruklatmak, Aşağıobruk, ayruksamak, ayruksırak, ayruksumak, borukemesi, boynuburuk, boyunduruk, buruklaşma, Buruktekin, burunduruk, coruklamak, curukbakal, curuklamak, çukunduruk, dişi doruk, doruk yanı, dorukçuluk, Dorukkiriş, ...

9 harfli

acı koruk, agunduruk, ağındıruk, ağunduruk, ahındıruk, ahınduruk, ak kuyruk, akunduruk, alttomruk, aruklamak, Avunduruk, ayruksağu, başaruklu, bizkuyruk, Borukkuyu, Boruktolu, boyundruk, Buyrukalp, Buyrukata, Buyrukbay, Buyrukhan, ...

8 harfli

akguyruk, akkuyruk, alakoruk, amrukmak, basturuk, bonduruk, bondüruk, buğduruk, bunduruk, Burukbay, burukluk, buyrukçu, buyruklu, celavruk, cindoruk, cotturuk, cukcuruk, çotturuk, dimdoruk, dolduruk, donduruk, ...

7 harfli

Akdoruk, alduruk, ansuruk, ayrukca, ayruksa, ayruksı, ayruksu, Ayyaruk, baturuk, bödüruk, burukça, buruksu, busuruk, buyuruk, çipruka, çoturuk, çukuruk, çurukur, dabruka, dagaruk, dorukçu, ...

6 harfli

abaruk, acaruk, acuruk, açaruk, Arukan, Arukız, arukun, badruk, basruk, Bayruk, bobruk, bumruk, buyruk, corruk, curruk, çomruk, çotruk, dogruk, doğruk, domruk, donruk, ...

5 harfli

ağruk, avruk, ayruk, boruk, buruk, büruk, caruk, ceruk, coruk, curuk, çaruk, çoruk, çuruk, doruk, duruk, eyruk, Faruk, foruk, garuk, geruk, gıruk, ...

4 harfli

aruk, eruk, oruk, uruk

Kelime Ara