İçinde SÜR geçen kelimeler

İçinde SÜR geçen kelimeler 1472 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sür aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sür anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SÜR geçen kelimeler

25 harfli

asit anyonik sürfektanlar, aygıt sürücüsü ara birimi, belirsiz süreyle erteleme, (bir şeye) elini sürmemek, çivi sokmak (veya sürmek), durağan olasılıksal süreç, durağan süreli yatırımlar, görsel-işitsel karşısürüm, görüşme süresi (en uygun), hareketli ortalama süreci, kendiyle bağlaşımlı süreç, kesikli olasılıksal süreç, kısa süreli güvence ödeği, nicelik veya süre vurgusu, Ornstein-Uhlenbeck süreci, önceki sürümlü bilgisayar, parçalı sürekli fonksiyon, sermayenin dolaşım süreci, süreğen sası burun yalımı, sürekli gösterim sineması, sürekli olasılık dağılımı, ...

24 harfli

akarsuyun sürükleme gücü, alttan yarısürekli işlev, bağışlanan hakkın süresi, birlikte değişken süreci, devingen ortalama süresi, dizisel sürekli gönderim, ekonomik kullanım süresi, FM birleştirici sürücüsü, gensel süreklilik kuramı, hataya dayanıklı sürücü, iki kızgınlık arası süre, kendiliğinden olan süreç, kısımsal sürekli tutarga, Mohoroviçiç süreksizliği, mutlak sürekli fonksiyon, pozitif süre bağımlılığı, sansürlü bağlaşım modeli, süreç teknolojik gelişme, süreğenlik ve durağanlık, sürekli açındırma aygıtı, sürekli rastsal değişken, ...

23 harfli

aktivasyon ileti süresi, beklenimli yaşam süresi, bildirim bekleme süresi, boy almak (veya sürmek), burnunu toprağa sürtmek, çokdeğişirlilikli süreç, dalgalı sürü ortalaması, disk sürücüsü bozulması, düzgün sürekli gönderim, iti öldürene sürütürler, kanlı sürgün sporluları, köpek barınağı öksürüğü, kuş benzeri sürüngenler, mıknatıslı kuşak sürücü, mıknatıslı teker sürücü, özdeş ve bağımsız süreç, plöral sürtünme sesleri, sansürleme uygulamaları, sürdürülebilir kalkınma, süreçler arası iletişim, sürekli devinim biçmesi, ...

22 harfli

Bengough-Stuart süreci, bir taraflı süreklilik, boş sürey etkinlikleri, boşinançsal süreklilik, budanmış beklenen süre, çalışma süresi sonrası, çekirdek süreç nesnesi, düzgün sürekli dönüşüm, half-vec MGARCH süreci, mekanik bozunum süreci, patlatma süreyleyicisi, süre-potansiyel eğrisi, sürekli eşleme teoremi, sürekli gelir hipotezi, sürekli örneklem uzayı, sürekli soğuma çizgesi, sürekli zaman serileri, sürey devim incelemesi, sürgün apikal meristem, tutuşturma süreylemesi, Walrasyan mezat süreci, ...

21 harfli

adreslenmiş sürücüler, arı olasılıksal süreç, arkasından sürüklemek, biri dışlanmış sürümü, Cantor köşegen süreci, çalışabilirlik süresi, ekolojik yaşam süresi, geçici ithal sürşarjı, geleneksel süreklilik, gerçek kip sürücüleri, göreneksel süreklilik, günlük çalışma süresi, ısıl yük-süren kuvvet, iğnesel kemik sürgünü, iyi süreklilik yasası, izinsiz çeviri süresi, karşısürtünme alaşımı, kesintisiz süreklilik, kısa süreli borçlanım, kusur bildirme süresi, Lipschitz sürekliliği, ...

20 harfli

bakışımlı sansürleme, bozundurma süreçleri, Brown devinim süreci, bulgu belgesi süresi, cezalarda süre aşımı, davranış süreğenliği, diline biber sürerim, düzgün sürekli işlev, eğilim durağan süreç, eğilim-durağan süreç, ekonomide süreklilik, genel doğrusal süreç, giriş sürücü ataması, iki değişkenli süreç, iterli sürekli fırın, karesel GARCH süreci, karıştırıcı sürücüsü, kötü yola sürüklemek, listelenmemiş sürücü, Lp-süreklilik modülü, Millî Reasürans A.Ş., ...

19 harfli

akıllı pil sürücüsü, alan boşluğu süresi, arı sürgünü asalağı, basit sürekli dikiş, belirlenimsel süreç, bir sürecin yetkisi, birincil sürgendoku, çoklu Markov süreci, ekmeğine yağ sürmek, eşikli GARCH süreci, geçici türdeş süreç, gerekli emek süresi, Gram-Schmidt süreci, güncellenmiş sürücü, Hoppegartenöksürüğü, ikisürekli gönderim, ikiyanlı süreklilik, it sürü, para kazan, karalaştırma süreci, keşiş hayatı sürmek, kısa süreli yatırım, ...

18 harfli

akışkan sürtünmesi, alnına kara sürmek, Bower-Barff süreci, bozuk kalma süresi, eşiğine yüz sürmek, eşsürekli işlevler, etkin satır süresi, fark durağan süreç, genel satağa sürme, haftalık iş süresi, halkbilimsel süreç, ikincil sürgendoku, (ilkbahar) sürmesi, katı durağan süreç, katman sürekliliği, kayıp paket süresi, kütük yazım süresi, menevişleme süresi, ostenitleme süresi, parçalı süreklilik, salt sürekli ölçüm, ...

17 harfli

al-kaplama süreci, antrakinon sürgüt, anyonik sürfaktan, arı rasgele süreç, artık emek süresi, borsa sürümdeğeri, çalıştırma sürümü, denetlenmiş süreç, doğum-ölüm süreci, düzgün süreklilik, Efko-Vîrgo süreci, geri ödeme süresi, hiposülfit süreci, ısılmekanik süreç, ikilsürekli işlev, işi yokuşa sürmek, işletim dışı süre, jenerasyon süresi, kanıt ileri sürme, kararlı AR süreci, karbonlama süreci, ...

16 harfli

açındırma süresi, ana sağım süresi, artlarımı sürmek, Bachelier süreci, Barselona Süreci, benimseme süreci, birim kök süreci, çok-evreli süreç, eşsürey haritası, fiyat süredurumu, görüntü sürücüsü, heterotipik sürü, içsürtünme açısı, karantina süresi, kayma sürtünmesi, kısa süreli besi, kısa süreli borç, kısa süreli ödek, kıyı sürütme ağı, kütükleme süresi, Madsenell süreci, ...

15 harfli

ad bulma süreci, aksaklık süresi, alçak top sürme, alıkonma süresi, artların sürmek, bekletme süresi, bildirim süresi, boşaltma süresi, bulamaçlı süreç, çaprazda sürmek, çarpımsal süreç, çevrimsel süreç, daldırma süresi, dallanma süreci, devşirme sürüsü, duralama süresi, düzleme sürgüsü, endojen öksürük, Endurion süreci, eşitleme süresi, görme sürerliği, ...

14 harfli

absürt tiyatro, apansız sürgün, araba sürücüsü, ARCH(1) süreci, ARCH(p) süreci, aygıt sürücüsü, başadak sürmek, bekleme süresi, birim süreçler, Bologna Süreci, buğday sürmesi, buyuruk sürmek, çalışma süresi, çalışma sürümü, çavdar sürmesi, çekit sürücüsü, çevirim süresi, çömlek sürgünü, dağıtım süresi, dınnak sürtmek, dizisel sürücü, ...

13 harfli

al-dal süreci, anahat süresi, ardını sürmek, bacak sürümek, belgit süresi, boşluk süresi, buğdaysürmesi, büyük öksürük, büyüme süreci, cadlag süreci, çevrim süresi, deneme süresi, dip sürütmesi, dirlik sürmek, disk sürücüsü, disket sürücü, durağan süreç, Eckman süreci, EGARCH süreci, emzüyh sürmek, erişim süresi, ...

12 harfli

ağdık sürgün, ağız sürgünü, Alrak süreci, Alzac süreci, anız sürmesi, AR(1) süreci, AR(p) süreci, arddan sürme, ARIMA süreci, artık sürtük, ayak sürümek, Barff süreci, bitim süreci, bozma süresi, bütçe süreci, Büyüksürmeli, cezve sürmek, çiçek süresi, devir süresi, dil sürçmesi, dili sürçmek, ...

11 harfli

algı süresi, ARCH süreci, arı sürgünü, ARMA süreci, aşırı sürüş, başa sürmek, bere sürmek, bok püsürük, çeri sürücü, çift sürmek, dava süresi, derin sürme, dil sürgünü, disk sürücü, diş sürmesi, el sürmemek, emek süreci, emek süresi, Fink süreci, fösür fösür, gece süresi, ...

10 harfli

ağzı püsür, ana sürücü, asen sürat, beh sürmek, bere süren, çif sürmek, çivi süren, çüt sürmek, dal sürmek, dügensürük, düğensürük, geçen süre, gün sürmek, iç sürmesi, içi sürmek, karşısürüm, kesin süre, kösüretaşı, letal süre, öksürükçül, ölçek süre, ...

9 harfli

açık süre, AR süreci, ardısürme, bok püsür, cücesürme, dügensürü, düğensürü, iş sürmek, iş sürücü, iz sürmek, kan süren, kösürelik, müsürlüyh, müsürüfcü, otosansür, öğusürmek, öksürtmeç, öksürtmek, öksürüklü, ölümsürek, öne sürüm, ...

8 harfli

bir süre, bir sürü, bisürgeç, büsürgeç, düğensür, eşsüreli, iç sürme, Köksüren, müsürlük, müsürman, müsürmük, öksürmek, öksürten, öksürtme, önesürüş, öysürmek, püsürcül, püsürgeç, püsürlük, püsürmek, püsürsüz, ...

7 harfli

çisürük, disürik, ek süre, esürgün, hösürcü, kösürge, müsürli, müsürük, öğsürük, öksürme, öksürtü, öksürüç, öksürük, öksürüm, öksürüş, ölüsüre, öümsüre, püsürge, püsürlü, püsüröz, püsürük, ...

6 harfli

absürt, disüri, esürük, fissür, kosüre, Köksür, kösüre, küsüre, mössür, ôsürük, ösüren, ösürük, sansür, sürahi, sürayi, sürçek, sürçme, sürege, süreği, süreke, süreli, ...

5 harfli

fisür, hösür, hüsür, kösür, küsür, mösür, müsür, püsür, süraç, sürat, sürbe, süreç, sürek, sürem, süren, süreş, süret, sürey, sürfe, sürge, sürgü, ...

4 harfli

süre, süri, sürk, süro, sürü

3 harfli

sür

Kelime Ara