İçinde SIC geçen kelimeler

İçinde SIC geçen kelimeler 338 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SIC geçen kelimeler

25 harfli

bu sıcağa kar mı dayanır?, Celcius sıcaklık derecesi, düşük sıcaklık uygulayımı, ısıldirik sıcaklık ölçeği, sıcaklık aralığı denetimi, sıcaklık aralığı denetiri

24 harfli

basınçlı sıcak su deposu, gömlekli sıcak su deposu, günlük ortalama sıcaklık, kritik çözelti sıcaklığı, sıcak daldırılmış teneke, sıcak su maden yatakları, soğutma suyu sıcakölçeri, yıllık ortalama sıcaklık

23 harfli

aylık ortalama sıcaklık, harcama kısıcı politika, osmenevişleme sıcaklığı, sıcak bandırım sınaması, sıcaklık birbiçimliliği

22 harfli

günlük sıcaklık ayrımı, kızıl sıcaklık aralığı, sertleştirme sıcaklığı, sıcak daldırılmış örtü, sıcak daldırmalı örtme, sıcak işleme sıcaklığı, sıcak kanlı at ırkları, sıcak seven bakteriler, yandak besıcel sinirce, yüksek sıcaklık çeliği, yüksek sıcaklık yunağı

21 harfli

alt dönüşüm sıcaklığı, çiğ noktası sıcaklığı, düşük sıcaklık yunağı, etkin kritik sıcaklık, kara sıcaklık aralığı, menevişleme sıcaklığı, ostenitleme sıcaklığı, paranın yüzü sıcaktır, sıcak başlamalı lamba, sıcak daldırma süreci, sıcak kanlı hayvanlar, sıcak karkas ağırlığı, siyah cisim sıcaklığı, üst dönüşüm sıcaklığı, yaşlandırma sıcaklığı

20 harfli

düşük kızıl sıcaklık, filizlenme sıcaklığı, indirgenmiş sıcaklık, kara cisim sıcaklığı, karbonlama sıcaklığı, peritektoid sıcaklık, sıcak bozunmuş çelik, sıcak haddeli alaşım, sıcak işlemlik çelik, sıcak suverme yunağı, sıcak telli çözümleç, sıcakkanlı hayvanlar, sıcaklık değişmeleri, tüm ışınım sıcaklığı, yoğunlaşma sıcaklığı, sıcak işlenik alaşım

19 harfli

ak sıcaklık aralığı, duraksama sıcaklığı, katılaşma sıcaklığı, milletlerarasıcılık, parlaklık sıcaklığı, peritektik sıcaklık, renk sıcaklıkölçeri, sertleşme sıcaklığı, sıcak duvarlı fırın, sıcak haddeli çelik, sıcak havalı ısıtma, sıcak iklim bitkisi, sıcak işlenik çelik, sıcak katotlu lamba, sıcak yüz göstermek, sıcaklık göstergeci, sıcaklık terselmesi, yüzükçül-kovamsıcıl, içsıcaklık basamağı, kalkansı-kovamsıcıl

18 harfli

bağırsak asıcı bağ, eşitleme sıcaklığı, kalkansıcıl yengeç, osişleme sıcaklığı, sıcak-ağrıksızlama, sıcak-duyumsuzlama, sıcaklık denetleci, vurucular vurasıca

17 harfli

bozunma sıcaklığı, bunalgı sıcaklığı, canından yanasıca, değişmez sıcaklık, eşsıcaklık eğrisi, kalkansıcıl et ur, kaynama sıcaklığı, nuhut kancamsıcıl, ortalama sıcaklık, ötektoid sıcaklık, paklama sıcaklığı, pişirme sıcaklığı, sıcak buğu emlemi, sıcak hava emlemi, sıcak sulu ısıtma, sıcaklık dağılımı, sıcaklık değişimi, sıcaklık deneteci, sıcaklık seviyesi, sıcaklık terapisi, suverme sıcaklığı, ...

16 harfli

dönüşül sıcaklık, enekçil-yaysıcıl, ergime sıcaklığı, eritme sıcaklığı, gaybana galasıca, ısıtma sıcaklığı, ıslak sıcakölçer, ışıksal sıcaklık, ışınım sıcaklığı, işleme sıcaklığı, milletlerarasıcı, ölçünlü sıcaklık, ötektik sıcaklık, sıcak kaynaklama, sıcak tel deneyi, sıcaklık aralığı, sıcaklık dairesi, sıcaklık noktası, sıcaksu akıntısı, yazan sıcakölçer, yükseksıcakölçer, ...

15 harfli

buka-kovamsıcıl, burun sıcaklığı, cehennem sıcağı, çevre sıcaklığı, denge sıcaklığı, donma sıcaklığı, ellere kalasıca, erime sıcaklığı, eş sıcak eğrisi, fırın sıcaklığı, giriş sıcaklığı, ısıcıl pürtükçe, kritik sıcaklık, kuru sıcakölçer, mutlak sıcaklık, saltık sıcaklık, sarsıcı yaşantı, sıcağı sıcağına, sıcak haddeleme, sıcak rendering, sıcak su döşemi, ...

14 harfli

alaz sıcaklığı, burun samsıcıl, davun çıkasıca, Dısm sıcaklığı, etkin sıcaklık, kızıl sıcaklık, renk sıcaklığı, sıcak başlatma, sıcak çarpması, sıcak elektrot, sıcak iklimler, sıcak noktalar, sıcak virüsler, sıcak-dağlamaç, sıcaklaştırmak, sıcaklık eğimi, sıcaklık farkı, uluslararasıcı, yanıkararasıca

13 harfli

baba çıhasıca, baba çıkasıca, baba tutasıca, baba yıhasıca, boba çıkasıca, canı çıkasıca, çiy sıcaklığı, Dı1 sıcaklığı, Dı2 sıcaklığı, Dı3 sıcaklığı, Ds1 sıcaklığı, Ds2 sıcaklığı, Ds3 sıcaklığı, gözü çıkasıca, ılın sıcaklık, kanı sıcaklık, kısıcılı meme, salt sıcaklık, salt-sıcaklık, sıcağa girmek, sıcağı geçmek, ...

12 harfli

adı batasıca, adı kalasıca, bobaçıkasıca, civek sıcağı, Dd sıcaklığı, eşsıcaklıklı, ısıcak kanlu, ilk sıcaklık, kızamıksıcıl, Mb sıcaklığı, Ms sıcaklığı, ses yansıcıl, sıcak bakmak, sıcak basmak, sıcak işleme, sıcak tezlik, sıcak toprak, sıcak tutkal, sıcak yastık, sıcancıkkuşu, son sıcaklık, ...

11 harfli

dil basıcak, göz kasıcıl, kalkansıcıl, kanı ısıcak, sıcak çekme, sıcak hücre, sıcak kuşak, sıcak olmak, sıcak savaş, sıcak sıcak, sıcak üfler, sıcaklaşmak, sıcankulağı, ün yansıcıl

10 harfli

boyanasıca, ısıcak dam, ısıcak yüz, kamamsıcıl, kanı sıcak, kılıçsıcıl, kuruyasıca, olasıcılık, saçısıcağı, sarı sıcak, sıcacıklık, sıcak alın, sıcak apse, sıcak harp, sıcak para, sıcakgeçme, sıcakiklim, sıcakkanlı, sıcaklamak, sıcaklaşma, sıcakölçer, ...

9 harfli

ara sıcak, basıcılık, eşsıcaklı, ısıcaklık, kulansıca, sıcak ses, sıcak ton, sıcak yel, sıcaklama, sıccırama

8 harfli

batasıca, eş sıcak, farısıca, ısıcacık, ısıcakla, sıcakçıl, sıcakdam, sıcakkan, sıcaklık, sıcancık, sımsıcak, sıpsıcak, yaysıcıl

7 harfli

arsıcıl, basıcak, eşsıcak, ınsıcak, ıssıcak, kısıcak, olasıcı, sıcacık, sıcakça, Sıcaksu, sıcamak, sıcanan, sıcavul, sıccıra, yansıca, yassıca

6 harfli

basıcı, ısıcah, ısıcak, ısıcam, ısıcıl

5 harfli

asıcı, BASIC, ısıca, sıcah, sıcak, sıcıl

Kelime Ara