İçinde SINI geçen kelimeler

İçinde SINI geçen kelimeler 616 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sını aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sını anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SINI geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) kafasını vurmak, (birinin) kapısını çalmak, (birinin) parasını çekmek, (birinin) yuvasını yapmak, anasının nikâhını istemek, bedensel yapı sınıflaması, bohçasını koltuğuna almak, bütçe sınırlaması doğrusu, Debye-Hückel sınır yasası, doğrusal sıralanmış sınıf, evrenin sınırlandırılması, filogenetik sınıflandırma, karısının üstüne evlenmek, Lancefieldsınıflandırması, monofiletik sınıflandırma, sınırlı olmayan fonksiyon, sınırsız eksersiz yöntemi, yapım iyeliğini sınırlama

24 harfli

(birinin) parasını yemek, ağzına vur, lokmasını al, ağzından lokmasını almak, Allah´ın binasını yıkmak, arkasını (birine) vermek, birinci sınıf iletkenler, Cutter sınıflama yöntemi, dua (veya duasını) almak, düzgün sınırlılık ilkesi, ısınım işleysel eşdeğeri, kolon sınıflama, yöntemi, olasılıksal sınır modeli, sınıflandırıcı gözlemler, sınıfsal ölçümlü veriler, sınır eşdeğer iletkenlik, sınırlı bağımlı değişken, sınırlı doğrusal dönüşüm, sınırlı eksersiz yöntemi, sınırlı olmayan operatör, sınırlı sorumlu ortaklık, sorumlu sınırlı ortaklık, ...

23 harfli

(birinin) acısını almak, (birinin) yasını tutmak, anasını eşek kovalasın!, arabasını düze çıkarmak, Bacon sınıflama yöntemi, biyolojik sınıflandırma, Cr sınıfından fonksiyon, ısının toplanabilirliği, ikinci sınıf iletkenler, kafasının dikine gitmek, kafasının kontağı atmak, klâdistik sınıflandırma, modülo m denklik sınıfı, özel sınır fiyatlı emir, serbest tüketici sınırı, sınıf çözümleme tablosu, sınırlayıcı varsayımlar, sınırlı değişimli işlev, sistem üst düzey sınıfı, tane sınırı birikintisi, uç sınırlar çözümlemesi, ...

22 harfli

arkasını sağlama almak, birinci sınıf elektrot, birinci sınır problemi, Bo fonksiyonlar sınıfı, Ea fonksiyonlar sınıfı, el arkasını yere komak, eşitsizlik sınırlaması, integralleme sınırları, işitilebilirlik sınırı, lümpen kentsoylu sınıf, mevsim sınır tarihleri, özel sınıflama yöntemi, sınıf dışı etkinlikler, sınıflı toprak vergisi, sınır molar iletkenlik, sınırlayıcı amino asit, sınırlı basım numarası, sınırlı olmayan aralık, sınırlı sayılar kümesi, sınırlı yakınsama savı, sınırsız sorumlu ortak, ...

21 harfli

Allah belasını versin, anasının körpe kuzusu, Cramer Rao alt sınırı, çift sınırlı ortaklık, dışalım sınırlamaları, elipsel sınır teoremi, ikinci sınıf elektrot, integralin alt-sınırı, integralin üst-sınırı, kafasının etini yemek, küçük kentsoylu sınıf, kümenin sınır noktası, noktasal sınırlı dizi, parasını sokağa atmak, sınıflayıcı akrabalık, sınır akımı yoğunluğu, sınırlayıcı faktörler, sınırlı bellek yitimi, sınırlı soğurgan küme, sınırlı sorumlu ortak, tane sınırı çatlaması, ...

20 harfli

alttan sınırlı işlev, arkasını getirememek, bağlantılı sınıflama, banka indirim sınırı, birinci sınıf tüccar, birleştirilmiş sınıf, Cramer Rao sınırları, daraltılmış sınırlar, foyasını belli etmek, göz koruma sınıfları, işin ortasını bulmak, kadir sınıfı,kadir.m, kafasını kaldırmamak, onaylanmazlık sınırı, operatörün sınırları, paçavrasını çıkarmak, sayısını Allah bilir, sınıf içi korelasyon, sınıf sürücü listesi, sınır değer problemi, sınırlandırıcı kuşak, ...

19 harfli

A Nevanlinna sınıfı, açıkçasını söylemek, akma sınırı uzaması, alttan sınırlı küme, ayrıntılı sınıflama, bilinçsizlik sınırı, Cauchy sınır koşulu, dermal sınır kuşağı, doğal sınıflandırma, faktör fiyat sınırı, fonksiyonlar sınıfı, geçerli ürem sınırı, Hp (|z| < 1) sınıfı, ikinci sınıf tüccar, ithal sınırlamaları, kafasını kurcalamak, kafasını tütsülemek, sınır fiyatlandırma, sınırdaki ekstremum, sınırlayıcı dağılım, sınırlı basım kaydı, ...

18 harfli

alt denetim sınırı, alt sınır denetimi, arkasını çıkartmak, bohçasını toplamak, dalgasını taşlamak, daniskasını yapmak, dığdısının dığdısı, doz eşdeğer sınırı, en büyük alt sınır, en küçük üst sınır, fiyat sınırlı emir, Hp (Öz > 0) sınıfı, iş sınıflandırması, k sınıf tahmincisi, kafasını kaldırmak, kafasını kullanmak, kopyasını çıkarmak, örtük sınıf modeli, özel eğitim sınıfı, sınıf içi testleri, sınır değer sorunu, ...

17 harfli

antikasını bilmek, arkasını bırakmak, babasının hayrına, bayındırım sınırı, denetim sınırları, dizin sınıfı kabı, düzgün sınırlılık, en az ceza sınırı, enbüyük alt sınır, enküçük üst sınır, gümrük dışı sınır, hoşgörü sınırları, kafasını işletmek, kafasını toplamak, köy sınır belgesi, kristal sınıfları, lakırtısını etmek, numarasını vermek, parasını çıkarmak, savunmasını almak, sınıf deposu yolu, ...

16 harfli

acısını çıkarmak, alan sınırlaması, alıştırma sınırı, anasını ağlatmak, anasını bellemek, arkasını dayamak, benimseme sınırı, bölüm alt sınırı, bölüm üst sınırı, buğdasını dutmak, damgasını vurmak, faydasını görmek, fizyolojik sınır, gümrük sınıfları, hırsını alamamak, iki sınıf düzeni, kafasını uçurmak, kelime sınıfları, kentsoylu sınıfı, kılağısını almak, Lipschitz sınırı, ...

15 harfli

belasını bulmak, bohçasını atmak, bölüm sınırları, cakasını bozmak, cezasını bulmak, cezasını çekmek, darasını düşmek, davasını gütmek, dikeç sınırları, esneklik sınırı, geometrik sınır, güven sınırları, havasını bulmak, hazırlık sınıfı, homotopi sınıfı, homotopik sınıf, horsasını almak, ısının yayılımı, istihkâm sınıfı, kafasını kırmak, kafasını sokmak, ...

14 harfli

acısını çekmek, acısını görmek, ağırlık sınırı, alt özel sınıf, alttan sınırlı, arkasını almak, asiller sınıfı, babasının kızı, babasının oğlu, bakar mısınız?, çökelti sınırı, darasını almak, dayanım sınırı, denklik sınıfı, geçirim sınırı, güvence sınırı, havasını almak, hazır mısınız!, HDEK sınıf adı, hırsını yenmek, iktisadi sınıf, ...

13 harfli

acısını almak, ağısını almak, alıntı sınırı, anasının gızı, anasının gözü, anasının kızı, anasının oğlu, arasını açmak, birinci sınıf, Çeri sınıkmak, çift k sınıfı, deneme sınıfı, dil sınıfları, emekçi sınıfı, Gevrey sınıfı, gümrük sınırı, işitme sınırı, kelime sınıfı, Orantı sınırı, ruhban sınıfı, sarsınımlayan, ...

12 harfli

açlık sınırı, adres sınıfı, bilgi sınırı, bölge sınırı, çekme sınırı, gelim sınırı, gidim sınırı, görüm sınırı, güven sınırı, ikame sınırı, ikinci sınıf, kömür sınıfı, köylü sınıfı, kredi sınırı, nesne sınıfı, nipatırsınız, sayca sınırı, sınıf birimi, sınıf deposu, sınıf modülü, sınıf ortamı, ...

11 harfli

Ağaç sınırı, akma sınırı, borç sınırı, doğal sınır, hece sınırı, ısınıvermek, işçi sınıfı, kısır sınıf, sarsınımcıl, sarsınımsal, sarsınırlık, sınıf geçme, sınıf ödevi, sınıflanmak, sınıflaşmak, sınıflayıcı, sınıkdırmak, sınır akımı, sınır fiyat, sınır ötesi, sınır-durum, ...

10 harfli

ana sınıfı, dil sınırı, Güneysınır, ısınır akı, ısınıverme, kısınımlık, nasılsınız, sarsınımlı, sınıf altı, sınıf dili, sınıf-sıra, sınıflamak, sınıflanış, sınıflanma, sınıflaşma, sınıhcılıh, sınıhlamak, sınık bağı, sınıkçılık, sınıklamak, sınır boyu, ...

9 harfli

alt sınıf, alt sınır, alt-sınıf, anasınıfı, ıñırsınız, ısını yér, ısınırlık, kırksınır, sınıf imi, sınıflama, sınır açı, sınıraşan, sınırlama, Sınırteke, Sınırtepe, üst sınıf, üst sınır, üst-sınıf

8 harfli

altsınıf, aynısını, kaçasını, sarsınık, sarsınım, sayasını, sınıfsal, sınıfsız, sınıhmağ, sınıhmah, sınıklık, sınıkmak, sınıkman, sınılmak, sınır II, sınırcık, sınırdaş, Sınırköy, sınırsız, sınışmak

7 harfli

ahasını, kısınık, kısınım, olasını, sınıflı, sınıhcı, sınıhci, sınıhçı, sınıhçi, sınıkçı, sınıklu, sınıksa, sınır I, sınırlı

6 harfli

asınım, ısınır, ısınış

5 harfli

sınıf, sınıh, sınık, sınır

4 harfli

sını

Kelime Ara