İçinde SAB geçen kelimeler

İçinde SAB geçen kelimeler 558 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sab aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sab anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAB geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) hesabına gelmek, çözünürlük çarpımı sabiti, fiyat sabitleme anlaşması, mükâfâtlı müsâbaka i`lânı, nerede akşam, orada sabah, sabit büyüme oranı modeli

24 harfli

akşam ahıra sabah çayıra, geliştirilmiş fon hesabı, hesabını kitabını bilmek, ölçeğe göre sabit getiri, parametrik sabit etkiler, sabit döviz kuru sistemi, sabit etkiler tahmincisi

23 harfli

(bir şeyi) hesaba almak, (biriyle) hesabı kesmek, Allah ecir sabır versin, asit iyonlaşma sabitesi, baz iyonlaşma- sabitesi, kendi hesabana çalışmak, Sabin-Feldman day testi, sabunköpüğü gibi sönmek

22 harfli

alınganlık sabuklaması, çin seher, (çin sabah), hesaba kitaba gelmemek, kasaba kümeleri tasarı, kısabaşlıkurbağagiller, ortalama sabit maliyet, resmi rezervler hesabı, sabit sermaye yatırımı, suya sabuna dokunmamak

21 harfli

bitkinlik sabuklaması, disosiyasyon sabitesi, düzgünleştirme sabiti, hizmet hesabı kurgusu, puan hesabıyla yenmek, sabahtan akşama kadar, sabit esneklik modeli, sabit ikame esnekliği, sabit sermaye malları

20 harfli

büyüklük sabuklaması, cari işlemler hesabı, derişim denge sabiti, dizin hizmeti hesabı, donma noktası sabiti, döviz tevdiat hesabı, etkileme sabuklaması, küçüklük sabuklaması, sabit etkiler modeli, sabit katsayı modeli, sabit nokta özelliği, sabit oranlar kanunu, sabore dekstroz agar, sabunlaşamayan madde, sabunlaşma eş değeri, sosyal sabit sermaye, toplam sabit maliyet, yerel sabit tahminci, yok olma sabuklaması

19 harfli

abuk sabuk konuşmak, asit ayrışma sabiti, çözünürlük sabitesi, fon akımları hesabı, ibranî tarih hesabı, Oenanthe isabellina, Ossabawadası domuzu, saban kemiği kanadı, sabit düğüm noktası, sabit faizli tahvil, sabit getiri önsavı, sabit toplamlı oyun

18 harfli

akşam sabah güzeli, baz ayrışma sabiti, ecir sabır dilemek, hicrî tarih hesabı, ihtimaliyet hesabı, iyonlaşma sabitesi, kalsiyum sabunları, sabah ola, hayrola, sabahı sabah etmek, sabit oranlı vergi, sabit yük tüketimi, sabitleştirebilmek, sabun operası (a.), sabun zehirlenmesi, safî sabit yatırım, titreşik sabuklama

17 harfli

adi emanet hesabı, akşamlık sabahlık, dizgeli sabuklama, hesaba katılmamak, hesabı temizlemek, ihtimaller hesabı, kararlılık sabiti, kasaba kurnazlığı, müsabakaya girmek, sabırsızlandırmak, sabit bağlaştıran, sabit etki paneli, sabit kur sistemi, sabitleştirebilme, sabunlaşma sayısı, selamsız sabahsız, uygulayıcı hesabı

16 harfli

asabına dokunmak, çatlankuç sabunu, haddi hesabı yok, iyonlaşma sabiti, Juniperus sabina, kâr-zarar hesabı, kullanıcı hesabı, Michaelis sabiti, regresyon sabiti, sabah cimnastiği, sabah kahvaltısı, sabahı zor etmek, sabırsızlandırma, sabit değişirlik, sabit fikirlilik, sabit gelirliler, sabit kur rejimi, sabit maliyetler, sabitleştirilmek, sehebsiz iktisâb, üzgü sabuklaması

15 harfli

affinité sabiti, akşamlı sabahlı, bankalar hesabı, dış sabitleyici, hesabı kapatmak, hesabını bilmek, hesabını görmek, integral sabiti, kısabacak kiraz, kısaboynuzlular, Lebesgue sabiti, mal olma hesabı, Musabeyliboğazı, olasılık hesabı, sabah kızıllığı, sabaha çıkmamak, sabahçı kahvesi, sabahın köründe, sabahlayabilmek, sabit varlıklar, sabitleşebilmek, ...

14 harfli

(...) hesabına, çamaşır sabunu, faraday sabiti, hesabı kapamak, hesabını almak, sabahlayabilme, sabırsızlanmak, sabit aktifler, sabit değerler, sabit esneklik, sabit hücreler, sabit makrofaj, sabitleşebilme, sabitleştirmek, sabotaj yapmak, sabuncukargası, sabunla yürüme, sabunlaştırmak, sayı hesabıyla, sermaye hesabı, transabdominal, ...

13 harfli

abuk sabukluk, akşama sabaha, arabalı saban, barmak hesabı, çömlek hesabı, Hesâb-ı kat`î, hesaba çekmek, hesaba dökmek, hesaba gelmez, hesaba katmak, hisâb-ı kat`î, hizmet hesabı, karınca sabrı, kasaba tasarı, Kasabaörencik, matris hesabı, metalik sabun, parmak hesabı, Planck sabiti, Sabah Yıldızı, saban çizgisi, ...

12 harfli

asabiyecilik, banka hesabı, banyo sabunu, çekim sabiti, döviz hesabı, ebced hesabı, ebcet hesabı, Euler sabiti, Gibbs sabiti, Giemsaboyası, güven hesabı, hesâba katma, hücre sabiti, isabet almak, isabet etmek, isabetsizlik, kokulu sabun, kredi hesabı, saba maymunu, saba rüzgarı, sabah koşusu, ...

11 harfli

akşam sabah, arap sabunu, asaba hakkı, asabileşmek, beyaz sabun, depo hesabı, hesâb etmek, isabet oldu, isabetlilik, kargasabunu, kasa hesabı, Kerr sabiti, keyfi sabit, mesabesinde, sababuselik, sabah akşam, sabah ezanı, sabah keyfi, sabah sabah, sabah vakti, sabahlatmak, ...

10 harfli

abıh sabıh, abık sabık, abuh sabuh, abuk sabık, abuk sabuk, acel sabun, alar sabah, apur sabur, asabileşme, asli sabit, basabilmek, cârî hesâb, Demirsaban, fikrisabit, heksaboran, hesabı yok, kara saban, kısabilmek, kusabilmek, mis sabunu, sab çıhmak, ...

9 harfli

alasabbah, alessabah, asabilmek, asabiyeci, basabilme, batısabak, çin sabah, dağsabunu, dikesaban, el sabunu, isabetsiz, kaba saba, kasabacık, kasaburuk, kısabilme, Kocasaban, kusabilme, Musabeyli, sab olmak, sabağınan, sabahlaca, ...

8 harfli

asabalık, asabilik, asabilme, asabiyet, badısaba, çınsabah, gabasaba, gasabılı, Hasabdal, iktisâbî, isabetli, İsabeyli, kasabalı, kasabura, Musababa, müsabaka, Nursabah, sabağısi, sabahayn, sabahdan, sabahlen, ...

7 harfli

asabiye, asabkıl, basabas, hasabez, hasabır, iktisâb, İsabalı, mıhsabe, Musabey, müsabık, sabâcik, sabaçça, sabadaş, sabâden, Sabahat, sabahçı, sabahki, sabahsı, sabalan, sabâlen, sabalin, ...

6 harfli

asabet, evsabı, gasaba, gassab, hesabi, isabet, İsabey, kasaba, mesabe, sabaca, sabaha, sabala, sabâna, sabâsı, sabbah, sabban, Sabbar, sabıha, sabıka, sâbını, sabısı, ...

5 harfli

asaba, asabi, hisab, hosab, kasab, sâbab, sabah, sabak, saban, sabar, sabba, sabda, sabeh, sabık, sabın, sabır, Sabih, sabir, sabit, sâbon, Sabri, ...

4 harfli

asab, esab, saba, sabı, sabi, sabo, sabu

3 harfli

sab

Kelime Ara