İçinde SABİ geçen kelimeler

İçinde SABİ geçen kelimeler 139 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sabi aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sabi anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SABİ geçen kelimeler

25 harfli

çözünürlük çarpımı sabiti, fiyat sabitleme anlaşması, sabit büyüme oranı modeli

24 harfli

ölçeğe göre sabit getiri, parametrik sabit etkiler, sabit döviz kuru sistemi, sabit etkiler tahmincisi

23 harfli

asit iyonlaşma sabitesi, baz iyonlaşma- sabitesi, Sabin-Feldman day testi

22 harfli

ortalama sabit maliyet, sabit sermaye yatırımı

21 harfli

disosiyasyon sabitesi, düzgünleştirme sabiti, sabit esneklik modeli, sabit ikame esnekliği, sabit sermaye malları

20 harfli

derişim denge sabiti, donma noktası sabiti, sabit etkiler modeli, sabit katsayı modeli, sabit nokta özelliği, sabit oranlar kanunu, sosyal sabit sermaye, toplam sabit maliyet, yerel sabit tahminci

19 harfli

asit ayrışma sabiti, çözünürlük sabitesi, sabit düğüm noktası, sabit faizli tahvil, sabit getiri önsavı, sabit toplamlı oyun

18 harfli

baz ayrışma sabiti, iyonlaşma sabitesi, sabit oranlı vergi, sabit yük tüketimi, sabitleştirebilmek, safî sabit yatırım

17 harfli

kararlılık sabiti, sabit bağlaştıran, sabit etki paneli, sabit kur sistemi, sabitleştirebilme

16 harfli

iyonlaşma sabiti, Juniperus sabina, Michaelis sabiti, regresyon sabiti, sabit değişirlik, sabit fikirlilik, sabit gelirliler, sabit kur rejimi, sabit maliyetler, sabitleştirilmek

15 harfli

affinité sabiti, dış sabitleyici, integral sabiti, Lebesgue sabiti, sabit varlıklar, sabitleşebilmek, sabitleştirilme

14 harfli

faraday sabiti, sabit aktifler, sabit değerler, sabit esneklik, sabit hücreler, sabit makrofaj, sabitleşebilme, sabitleştirmek

13 harfli

Planck sabiti, sabit etkiler, sabit fikirli, sabit indirim, sabit polinom, sabit sermaye, sabit tahmini, sabitleştirme

12 harfli

asabiyecilik, çekim sabiti, Euler sabiti, Gibbs sabiti, hücre sabiti, Sabin ardıcı, sabit çarpan, sabit dalyan, sabit yıldız, zaman sabiti

11 harfli

asabileşmek, Kerr sabiti, keyfi sabit, sabit fikir, sabit girdi, sabit kalem, sabit köprü, sabit kütle, sabit nokta, sabit olmak, sabit simge, sabit terim, sabitleşmek, sabiya kada, sarsabilmek

10 harfli

asabileşme, asli sabit, basabilmek, fikrisabit, kısabilmek, kusabilmek, sabit disk, sabit dizi, sabit evre, sabit hata, sabit stok, sabitkadem, sabitleşme, sarsabilme, susabilmek

9 harfli

asabilmek, asabiyeci, basabilme, kısabilme, kusabilme, sabit kur, susabilme

8 harfli

asabilik, asabilme, asabiyet, iktisâbî, sabitlik

7 harfli

asabiye

6 harfli

hesabi, Sabiha, Sabire, sabite, Sabiye

5 harfli

asabi, Sabih, sabir, sabit

4 harfli

sabi

Kelime Ara