İçinde SAK geçen kelimeler

İçinde SAK geçen kelimeler 1387 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sak aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sak anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAK geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) sakalına gülmek, alıntı hakkının saklılığı, arterya sakralis mediyana, badak sapıtım-barsak debe, bağırsak kaplamalı tablet, bağırsak lenfangiektazisi, çam sakızı çoban armağanı, doğrudan erişimli saklama, gölerimli bağırsak debesi, gölerimli bağrısak debesi, kanamalı bağırsak yangısı, kangalcıl-kör bağırsakçıl, kavukçul-bağırsakçıl debe, kırmızı bağırsak sendromu, krista sakralis lateralis, kümes hayvanları sakatatı, mide-bağırsak kılkurtları, nekrotik bağırsak yangısı, oldukça kesin yakınsaklık, ortalama kursak ayrıklığı, sağmaç-bağırsak ağızlatım, ...

24 harfli

(bir işin) sakalı bitmek, asit mukopolisakkaritler, bağırsak ipliciksi kurdu, bağırsak lipofuskinozisi, forniks saksi lakrimalis, kör bağırsak kırıştırımı, kör bağırsak takı yalımı, krista sakralis mediyana, ligamentum sakrotuberale, limfosentrum iliosakrale, sakınılan göze çöp batar, torbacıl bağırsak debesi, yakınsak boşinanç boyutu

23 harfli

ağır ve sakıncalı işler, akımsaklar bölme kapağı, akral sakatlık sendromu, aksaklığa dayanıklı DDS, aksaklık giderici bakım, Appenzellsakallı tavuğu, artikulasyo sakroilyaka, bağırsak adenokarsinomu, bağırsak askısı dönmesi, bağırsak askısı yırtığı, bağırsak bağlama deneyi, bağırsak-tutamak yalımı, bilgi saklama yoğunluğu, düz bağırsak prolapsusu, frukto-oligosakkaritler, her yerde yakınsak seri, integralin yakınsaklığı, kör bağırsak ağızlatımı, kör bağırsak takı alımı, kursak didimcil (damar), kursak-bağırsak sancısı, ...

22 harfli

Abel yakınsaklık testi, aksak rekabet piyasası, aşırı kursak sindirimi, bağırsak invaginasyonu, bağırsak kavuk kavlıcı, bağırsak kındık debesi, bağırsak sütsük bezesi, bağırsak şistosomozisi, bağırsak tepkiç kesimi, bağırsak-bumbar yalımı, bağırsak-siymik debesi, bağırsakçıl-tutamakçıl, bağırsaklarını deşerim, cüce bağırsak kelebeği, dışsatımı yasak mallar, dutsaklık, (tutsaklık), fossa saksi lakrimalis, kedi bağırsak solucanı, kısa bağırsak sendromu, koşulsuz yakınsak seri, köpek bağırsaksolucanı, ...

21 harfli

akımsaklarlı ateşleme, bağırsak askısı fıtkı, bağırsak bağır yalımı, bağırsak düğümlenmesi, bağırsak göbek debesi, bağırsak uyluk debesi, bağırsak-serpi debesi, bağırsakçıl ağızlatım, bağırsakları bozulmak, dev bağırsak kelebeği, dışalımı yasak mallar, dıştan alım yasakları, diline sirke sarımsak, dölembeçsel sarsaklık, heteropolisakkaritler, ihracatı yasak mallar, kara kişi kursak çiri, kıpırtısız (bağırsak), koşullu yakınsak seri, kör bağırsak ağızlamı, kör bağırsak irilenim, ...

20 harfli

aşırı kursak eritimi, bağırsak amebiyozisi, bağırsak dışı yalımı, bağırsak rezeksiyonu, bağırsak solucanları, bağırsak tıkanıklığı, bağırsak yoğunlaşımı, çalıştırma yasakları, çoğaltma hakkı saklı, düzgün yakınsak seri, ilk bağırsak boşluğu, ilk-bağırsak boşluğu, kara sakız sayrılığı, kızılsakallı karınca, kişisel yasaklamalar, kör bağırsak gevşemi, kör bağırsak yangısı, kursak siymik yalımı, kursak-bumbar yalımı, kursakçıl-kapudarcıl, kuvvetli yakınsaklık, ...

19 harfli

aksaklığa dayanıklı, bağırsak ağızlatımı, bağırsak kayıntıcıl, bağırsak kaynaşması, bağırsak punksiyonu, bağırsak sıyrıntısı, bırakıcıl sarsaklık, bırakısal sarsaklık, büyük sakız levreği, çıkan-kalınbağırsak, değer saklama aracı, dorsosakral vaziyet, dölenksel sarsaklık, ek bağırsak yangısı, frukto-oligosakarit, ğursakçıl-bumbarcıl, homopolisakkaritler, ilk bağırsak çatısı, ilk-bağırsak çatısı, ilkbağırsak boşluğu, işbırakım yasakları, ...

18 harfli

Aksakallar meclisi, aksaklık hoşgörüsü, askerî yasak bölge, bağırcıl-kursakçıl, bağırsak asıcı bağ, bağırsak boğulması, bağırsak boğumcası, bağırsak burkulumu, bağırsak dalımcası, bağırsak düşüklüğü, bağırsak ğenişlemi, bağırsak kabarcası, bağırsak kanartısı, bağırsak kazıntısı, bağırsak kınlanımı, bağırsak kızartısı, bağırsak sıkışması, bağırsak sindirimi, bağırsak volvulusu, bağırsak yapışması, bağırsak yarıklığı, ...

17 harfli

akımsaklar dizisi, apeks ossis sakri, bağırsak amfizemi, bağırsak boğulumu, bağırsak daralımı, bağırsak dolaşımı, bağırsak gölerimi, bağırsak iltihabı, bağırsak kanaması, bağırsak kelebeği, bağırsak kurtları, bağırsak miyazisi, bağırsak solucanı, bağırsak yelerimi, bağırsak yımışamı, basınç duysaklığı, dışalım yasakları, duysaklık doğuran, duysaklık tepkisi, düz bağırsak yolu, glikopolisakkarit, ...

16 harfli

Anisakis simplex, arık yakınsaklık, bağırsak bezleri, bağırsak boşluğu, bağırsak dönmesi, bağırsak gevşemi, bağırsak kabarca, bağırsak kavlıcı, bağırsak keskisi, bağırsak oluşumu, bağırsak sancısı, bağırsak sıtması, bağırsak stenozu, bağırsak yangısı, bağırsaksolucanı, barsak kayıntısı, böbrek kursakçıl, böbrek-kursakçıl, böğrek-kursakçıl, bölgeç kursakçıl, dutsak, (tutsak), ...

15 harfli

akımsaklar kabı, aksakal ötleğen, aksaklık süresi, Anglo Saksonlar, bağırsak (darm), bağırsak ağrısı, bağırsak askısı, bağırsak bilimi, bağırsak çakılı, bağırsak debesi, bağırsak dikimi, bağırsak dönümü, bağırsak düşümü, bağırsak evresi, bağırsak gidimi, bağırsak ingini, bağırsak kesesi, bağırsak keziği, bağırsak makası, bağırsak sıvısı, bağırsak spazmı, ...

14 harfli

ağız kursakçıl, akımsaklar ucu, ansal sakatlık, bağırsak açımı, bağırsak bilim, bağırsak felci, bağırsak kurdu, bağırsak ödemi, bağırsak pensi, bağırsak stazı, bağırsak uyuzu, bağırsak yazar, bağırsakaskısı, balık sakatatı, barsak bezleri, buğarsak olmak, cırtlak sakızı, çember sakallı, didona sakallı, erkesaklar ucu, eşlem sakınımı, ...

13 harfli

addan sakınma, airsakkulitis, aksak rekabet, arıklı sarsak, Arpaçsakarlar, bağırsak gazı, bağırsak suyu, bağırsak taşı, bağırsak yeli, bilgi saklama, boğasaklanmak, Buharlı basak, cıtlık sakızı, Çampaşasakızı, çekkem sakızı, çengel sakızı, çenkel sakızı, çıtlak sakızı, çıtlık sakızı, damzık saklak, değirmi sakal, ...

12 harfli

afyon sakızı, ağsak oğlağı, ağsak tümsek, ala sakralis, and saklamak, art bağırsak, Aşağısaklıca, aynalı sakar, bağırsak otu, basak düşmek, beden sakası, boş bağırsak, buvur sakızı, çatalağarsak, çember sakal, damla sakızı, dikmen sakar, dişi sakızlı, duysaksızlık, düz bağırsak, emzik sakızı, ...

11 harfli

ağ sakgallı, ağaç sakızı, alabağarsak, alasaksağan, alasaksoğar, Anglosakson, anisakiozis, bağırsakçıl, bağırsaksal, bassaklamak, busak olmak, ceninisakıt, çatal sakal, çürük sakız, dedemsakalı, didemsakalı, didon sakal, duysaklatan, duysaklayan, erik sakızı, erkeçsakalı, ...

10 harfli

ağır ağsak, ağır aksak, ak sakallı, akımsaklar, aksak adım, Anisakidae, anisakiyaz, arsak elma, bağırsakça, basaklamak, benoksakor, çam sakızı, çatalaksak, dedesakalı, dekesakalı, Deresakarı, disakkarit, erkesaklar, Eskikarsak, ıraksaklık, kaba sakal, ...

9 harfli

acı sakız, aksakarca, basakbaşı, çatalasak, duysaklık, duysaksal, eli sakar, garasakız, govsakmak, Kabasakal, Kabasakız, Karasakal, karasakız, kir pasak, kuısakçıl, kursakçıl, kursaksal, kursaksız, kuruaksak, mağsakuşu, Navsaklar, ...

8 harfli

ağsaklık, Aksaklar, aksaklık, alasakça, amsakrin, Anisakis, aygırsak, ayğırsak, aykırsak, bağarsak, bağırsak, Basakköy, basaksız, bayırsak, bogarsak, boğarsak, boğassak, boğazsak, boğmasak, boğursak, bonarsak, ...

7 harfli

acımsak, ağarsak, ağırsak, aksakal, Aksaklı, ardasak, Arsaköy, Aysaklı, baarsak, basaklı, bığasak, bogasak, bogusak, boğasak, boğusak, buğasak, buğusak, fasaklı, Hasakça, holasak, ıraksak, ...

6 harfli

barsak, bassak, başsak, boğsak, boksak, borsak, buasak, buğsak, bunsak, Çağsak, çığsak, dabsak, damsak, dansak, dursak, dussak, farsak, faysak, garsak, gavsak, gaysak, ...

5 harfli

ağsak, aksak, ansak, arsak, atsak, avsak, basak, bôsak, busak, dâsak, gusak, hosak, imsak, isaki, kasak, kesak, kısak, kosak, kusak, MASAK, misak, ...

4 harfli

asak, ısak, saka, sake, saki, sako, saku, usak

3 harfli

sak

Kelime Ara