İçinde SAMA geçen kelimeler

İçinde SAMA geçen kelimeler 470 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sama aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sama anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SAMA geçen kelimeler

25 harfli

basamaklı taşlama yöntemi, birinci basamaktan mantık, düzgün yakınsama ilingesi, Fejer anlamında yakınsama, yalınç yakınsama ilingesi

24 harfli

(birinin) kanına susamak, klasik çıkarsama yöntemi, sapla samanı karıştırmak, tıkız yakınsama ilingesi

23 harfli

birinci basamak mantığı, istatistiksel çıkarsama, Kemeny çıkarsama kuralı, Müller-Lyer yanılsaması, postuna saman doldurmak, ters basamaklı kırıklar

22 harfli

basamaklı anlak biçesi, basamaklı renksiz kama, besin zinciri basamağı, binlik basamak ayırıcı, birinci basamak kuramı, kesine yakın yakınsama, pekiştirme basamakları, sap derken saman demek, sap yiyip saman sıçmak, sınırlı yakınsama savı, yüksek basamak mantığı

21 harfli

basamakçıklar yöntemi, çağrışımsal yanılsama, n-inci basamaktan kök, sinirce umursamazlığı, yasama dokunulmazlığı, yükseltgenme basamağı, yüzde birler basamağı

20 harfli

birinci basamak dili, çıkarsama yenileşimi, normalliğe yakınsama, olasılıkta yakınsama, turbo saman makinesi, yüzdebirler basamağı

19 harfli

aksama aydınlatması, basamaklara ayırmak, basamaklı sayıtlama, dağılımda yakınsama, duraksama sıcaklığı, içsıcaklık basamağı, kol-bacak varsaması, ondabirler basamağı, öndeyisel çıkarsama, sağdan sola kapsama, yanılsamacı tiyatro, yüz binler basamağı, Zöllner yanılsaması

18 harfli

açık ocak basamağı, basamak değiştirme, basamak yüksekliği, basamaklı damarlar, basamaklı kırıklar, basamaksı damarlar, devimsel yanılsama, en önemsiz basamak, marsama, (varsama), milyonlar basamağı, nedensel çıkarsama, sap saman söylemek, tarama galsama ağı, yakınsama hipotezi

17 harfli

basamak hazırlama, basamaklar düzeni, basamaklı piramit, basamaklı tiyatro, Bayesçi çıkarsama, çokbasamaklı sayı, duraksama noktası, duygusal anımsama, en önemli basamak, kapsama gönderimi, karon basamakları, parasal yanılsama, Samanur(sema:nur), üç basamak kuramı, yüzey galsama ağı

16 harfli

açık saman rengi, agulama basamağı, Basamaklı itenek, dizeyin basamağı, duraksamalı kişi, görsel yanılsama, para yanılsaması, saman alevi gibi, toplumsal yasama, yakınsama koşulu, yakınsama kuramı, yakınsama önsavı, yakınsama tanısı, yasama gecikmesi, yerli basamaklar

15 harfli

ardıl çıkarsama, asamakta kalmak, basamak basamak, basamak kayması, basamak yöntemi, basamaklı salon, birler basamağı, buyursamalı kip, dip galsama ağı, eceline susamak, hidrolize saman, ıraksama ölçümü, kapsama simgesi, katman basamağı, kültür basamağı, mercimek samanı, ondalık basamak, ölümüne susamak, samana saymamak, Samanyolu ışığı, umursamazcasına, ...

14 harfli

basamak gurmak, basamak yapmak, basamaklı dizi, bezelye samanı, canına susamak, çandı samanlık, görevi savsama, hayvan kutsama, ısıl duraksama, kapsama hatası, kapsama ilkesi, müsamaha etmek, müsamahakârlık, müsamahasızlık, samanlı kerpiç, savı kanıtsama, yakınsama hızı, yapmak yasamak, yasama kuvveti, yasama meclisi, yasama yetkisi

13 harfli

buğday samanı, çavdar samanı, duyumsamazlık, kapsama alanı, kapsamalı dil, müsamahasızca, pirinç samanı, saman nezlesi, saman yaldızı, saman yelpiği, samanlı gübre, samanlık yolu, samarıklaşmak, sıcak basamak, yasama dönemi, yasama kurulu, yasama organı

12 harfli

alat kasamat, badaz samanı, bakla samanı, basamaklamak, basamaklı ağ, çeri yasamak, dönerbasamak, duraksamasız, kana susamak, mısır samanı, muşmulasamak, payımsamamak, samahalanmak, saman basili, saman kâğıdı, saman kapıcı, saman sarısı, samancı yolu, umursamazlık, yaluñuzsamak, yasama hakkı, ...

11 harfli

arpa samanı, başdan sâma, boturasamak, duraksamalı, galsama ağı, hardamsamak, kapsama imi, kartamsamak, müsamahakâr, müsamahasız, samahlaşmak, saman akarı, saman alevi, saman hergi, saman rengi, Samanlıkköy, Samanlıören, samanuğrısı, Samanuğrusu, samanyalağı, samanyolağı, ...

10 harfli

ağlamsamak, alat samat, aşağısamak, aygırsamak, aykırsamak, ayrımsamak, ayruksamak, bağarsamak, bağırsamak, basamaksız, baştansâma, bayatsamak, boğarsamak, boğassamak, boğazsamak, buğaksamak, buğarsamak, buğassamak, buğursamak, buhrasamak, buvassamak, ...

9 harfli

açınsamak, adamsamak, ağırsamah, ağırsamak, alatsamak, algasamak, alımsamak, anımsamak, arı saman, aşağısama, ayıpsamak, ayırtsama, ayrımsama, azımsamak, basamaklı, basamaksı, boğasamak, boğusamak, bovasamak, bugasamak, buğasamak, ...

8 harfli

açınsama, ağırsama, anımsama, azımsama, azmsamak, bağsamak, boğasama, boğsamak, borsamak, buğsamak, bursamak, çıksamak, çoksamak, dağsamak, dansamak, gaysamak, govsamak, hamsamak, ıraksama, ırasamak, inamsama, ...

7 harfli

ağsamak, ahsamak, aksamak, ansamak, artsama, atsamak, balsama, barsama, basamah, basamak, busamak, çoksama, kapsama, katsama, koçsama, kutsama, masamak, mesamat, osamadı, samadan, samağar, ...

6 harfli

aksama, asamak, basama, oysama, samahı, samahu, samaka, samala, samanı, samani, samara, samata, susama, usamak, yasama

5 harfli

samaç, samağ, samah, samak, saman, samar, Samat, samay

4 harfli

sama

Kelime Ara