İçinde SEFA geçen kelimeler

İçinde SEFA geçen kelimeler 202 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sefa aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sefa anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SEFA geçen kelimeler

25 harfli

alerjik ensefalomiyelitis, hepatotoksik ensefalopati, hipoglisemik ensefalopati, kanatlı pnömoensefalitisi, MurrayVadisi ensefalitisi, pars septalis rinensefali, postmortem ensefalomalasi

24 harfli

bilirubin ensefalopatisi, lamina septi telensefali, meningoensefalomiyelitis, muskulus brakiosefalikus, muskulus sternosefalikus, pars bazalis rinensefali, pars limbika rinensefali, vena sefalika aksessorya, yaşlı köpek ensefalitisi

23 harfli

arterya brakiyosefalika, aşı sonrası ensefalitis, avian ensefalomiyelitis, Botriosefalus hastalığı, civciv ensefalomalazisi, kazanılmış hidrosefalus, koyun ensefalomiyelitis, pug meningoensefalitisi, sağ sefaloilyal vaziyet, sol sefaloilyal vaziyet, trunkus brakiosefalikus

22 harfli

akuaduktus mezensefali, eksternal hidrosefalus, ensefalomiyelonöropati, lökoensefalomiyelopati, nöroensefalomiyelopati, periensefalomeningitis

21 harfli

at ensefalomiyelitisi, birleşik hidrosefalus, doğuştan hidrosefalus, keçi lökoensefalitisi, Ontarino ensefalitisi, sefalopubikal vaziyet, tegmentum mezensefali

20 harfli

brakisefalik cücelik, elektroensefalografi, hepatik ensefalopati, iskemik ensefalopati, Japon B ensefalitisi, regio brakiosefalika, regio sternosefalika, sefalosakral vaziyet

19 harfli

araknoidea ensefali, denge hidrosefalusu, dura mater ensefali, elektroensefalogram, meningoensefalopati, polioensefalomalasi, sefa geldine gitmek, sefaloilyal vaziyet, vena brakiosefalika

18 harfli

botriyosefaliyazis, ensefalitozoonozis, ensefalomeningitis, hepatoensefalopati, Japon ensefalitisi, koyun ensefalitisi, meningoensefalitis, meningoensefalosel, poliyoensefalopati, septum telensefali, tektum mezensefali

17 harfli

ensefalomiyelitis, miyeloensefalitis, poliyoensefalitis, sefalotorakopagus

16 harfli

dış hidrosefalus, gecesefasıgiller, holoprozensefali, meningoensefalit, miyelensefalitis

15 harfli

akantosefalozis, anoplosefalozis, lökoensefalitis, periensefalitis, poliensefalitis, sefalet indeksi, sefalosporinler, sefasına bakmak, sefasını sürmek

14 harfli

amiyelensefali, ansefalizasyon, ensefalomalasi, hidranensefali, meroanensefali, miyelensefalon, otoensefalitis, sefa pezevengi, sefalet çekmek, sefalet dizini, sinensefalosel

13 harfli

Akantosefalan, akantosefaloz, akantosefalöz, asefalotorasi, Botriosefaloz, ensefalografi, lökoensefalit, mikroensefali, monosefaliyen, porosefalozis, prosensefalon, Proteosefaloz, prozensefalon, rombensefalon, sefalotorasik, vena sefalika

12 harfli

abrahisefali, arkensefalon, asefalobrahi, asefalokardi, asefalotorus, brakisefalik, diyensefalon, dolikosefale, ensefalopati, gündüzsefası, hidrosefalus, leptosefalus, lissensefali, metensefalon, mezensefalon, mikrosefalik, rinensefalon, sefalik evre, sefalogaster, sefalosporin, sefalotoraks, ...

11 harfli

Akantosefal, akşamsefası, arinesefali, asefalopodi, asefaloraşi, brakisefali, diensefalon, dolikosefal, eksensefali, ensefalikus, ensefalitis, ensefalosel, hidrosefali, içki sefası, mikrosefali, monosefalus, nanensefali, porensefali, sefa sürmek, sefalik bez, sefalopagus, ...

10 harfli

androsefal, anensefali, brakisefal, gecesefası, hidrosefal, Kösefakılı, makrosefal, mikrosefal, sebosefali, sefalopsin, sefasetril, trikosefal

9 harfli

disefalus, ensefalit, ensefalon, mezosefal, monosefal, otosefali, sefalikus, sefalotin, sefazolin, zevküsefa

8 harfli

asefalus, aynısefa, ösefagus, sefalika, Yenisefa

7 harfli

asefali, ensefal, Gülsefa, sefahat, Sefaköy, sefalet, sefalik, sefalin, sefalon, sefaret, sefasız

6 harfli

asefal, sefalı

5 harfli

sefal

4 harfli

sefa

Kelime Ara