İçinde SİD geçen kelimeler

İçinde SİD geçen kelimeler 395 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde SİD geçen kelimeler

25 harfli

desidual olmayan plasenta, hidroklorik asid, tuzruhu, oksidatif fosforilizasyon, oksidatif halojensizleşme

24 harfli

böbrek tubulus asidozisi, çoklu doymamış yağ asidi, Rhinolophus hippisideros, Rhinolophus hipposideros

23 harfli

beta galaktosidaz testi, mannosidaz yetersizliği, oksidatif fosforilâsyon, ruminal laktik asidozis, sidik kesilimine ilişik

22 harfli

asidofilik cisimcikler, iki bazlı asit, diasid, kronik işkembe asidozu, renal tübüler asidozis, siderotik pigmentasyon

21 harfli

az doymamış yağ asidi, galaktoserebrosidozis, latent asidotik stres, oksidatif deaminasyon, respiratorik asidozis, süt asidi bakterileri, süt asidi mayalanması, tereyağı asidi tayini

20 harfli

akut işkembe asidozu, asidik amino asitler, asidik ölüm katılığı, böbrek sidik gölerim, diyabetik ketoasidoz, glutatyon peroksidaz, glütatyon peroksidaz, gulonolakton oksidaz, Heaviside fonksiyonu, irinli sidik göletçe, kronik rumen asidozu, metilmalonik asidemi, nondesidual plasenta, özgüsel sidik emlemi, pentaenoik yağ asidi, sidik yoğunluk ölçer, sidik yolu daraltısı, tetraenoik yağ asidi, tripanosidal ilaçlar

19 harfli

amidokapronik asidi, asidofil granülosit, demirli sirke asidi, glukoserebrosidozis, GM1 gangliyosidozis, GM2 gangliyosidozis, kan sidik eytilenim, monoenoik yağ asidi, polienoik yağ asidi, sidik kavuğu yalımı, sidik yolu tıkanımı, sidiköz işemsizligi, titrasyon asiditesi, üstten sidik deliği

18 harfli

adesidual plasenta, aksidental parazit, akut rumen asidozu, alfa-L-fukosidozis, ansatüre yağ asidi, bakırlı oksidazlar, benzensülfon asidi, doymamış yağ asidi, hiperamino asidemi, insidental parazit, koksidiyozis aşısı, sidik ağıcıl birim, sidot çinko sülfür, trienoik yağ asidi

17 harfli

alfa mannosidozis, asidofil hücreler, asidofilus yoğurt, beta mannosidozis, damızcıl-sidikçil, desidual plasenta, dienoik yağ asidi, hiperaminoasidüri, hipoamino asidemi, membrana pelusida, monoamino oksidaz, okside edici ajan, oksidoredüktazlar, parapsid kafatası, piro sülfat asidi, polifenol oksidaz, septum pellusidum, serbest yağ asidi, sidik boru ağrısı, sidik öz eşitliği, solunum asidozisi

16 harfli

beta oksidasyonu, doymuş yağ asidi, flasid paralizis, Hırkatepesidelik, hiperlaktasidemi, hipobromit asidi, hipokloröz asidi, kapsular desidua, koksidiyomikozis, kuzukulağı asidi, metabolik asidoz, miyeloperoksidaz, monoamin oksidaz, satüre yağ asidi, siderokalsinozis, sidik boru yalım, sidik göküşlenim, sidik öd öz işem, sidik tutamazlık, sidik tutkunluğu, sitokrom oksidaz, ...

15 harfli

aside dayanıklı, beta oksidasyon, gangliyosidozis, işkembe asidozu, klordiazepoksid, koksidiyostatik, ksantin oksidaz, oksidatif stres, siderotik düğüm, sidiği yürütmek, sidik kısırlığı, sidik otalanımı, sidik söktürücü, sidik yakıntısı, şistosomisidler, tapetum lusidum, trans yağ asidi, Trichoglossidae, üremik asidozis, whiteside testi

14 harfli

Absidiatürleri, aminoksidazlar, antikoksidiyal, aside dirençli, asidik boyalar, asidik çözelti, asidofilus süt, asidorezistans, aykırı asidüri, biyosidal ürün, Bronsted asidi, dentes desidui, Discoglossidae, kan sidiklenim, ksantopsidrasi, laktik asidemi, laktik asidüri, metakril asidi, oksidiyon taşı, oksidoredüktaz, onkomirasidyum, ...

13 harfli

Acanthopsidae, adem kasidesi, amino asidemi, bazal desidua, blastisidin-S, brasidik asit, çökelli sidik, Dermanyssidae, hemosiderozis, karınca asidi, ketozasidozis, koksidiyostat, laktik asidoz, molluskasidal, oksidaz testi, otooksidasyon, parazitisidal, Pelomedusidae, rumen asidozu, sidik ayırmaç, sidik azalımı, ...

12 harfli

aminoasidüri, antioksidant, argasidiozis, asidik rigor, bakterisidal, huminik asid, kapron asidi, kasidve yağı, ketoasidozis, klorheksidin, koksidiyozis, malaryasidal, mannosidozis, N-oksidasyon, radisidasyon, serkarisidal, sidik ağılam, sidik borusu, sidik bulutu, sidik irdemi, sidik kavuğu, ...

11 harfli

amber asidi, antioksidan, askarisidal, at kasidesi, av kasidesi, Dışbesidoku, eli sidikli, et-sütasidi, ferroksidaz, filarisidal, gametosidal, hemosiderin, hirudisidal, humin asidi, humus asidi, kasidecilik, kinal asidi, koro kesidi, kubbemsidağ, laktasidemi, limon asidi, ...

10 harfli

asidik göl, asidimetre, asidofilik, besidokusu, bisidiğanı, desiderata, esidyospor, germisidal, gramisidin, humik asid, Indrisidae, İndrisidae, jermisidal, kansidiren, karo asidi, Koksidiyoz, korasidyum, minoksidil, mirasidyum, Molossidae, molsidomin, ...

9 harfli

akü asidi, Argasidae, asidölçer, biyosidal, flaksidus, hemosidal, kasidehan, korasidya, kulisidal, lökosidin, obsidiyen, Pegasidae, ransidite, siderefor, Sideritis, siderofor, siderojen, siderolit, siderotik, siderozis, siderozom, ...

8 harfli

asidofil, besidoku, desidere, insidans, insidens, insidere, kasideci, meflusid, oksidant, RG asidi, siddir !, sidekliğ, sidersit, sidırmak, sidik öz, sidik ur, sidikçil, sidiklik, sidiksal, sidişmek, skabisid

7 harfli

argasid, asidite, asidizm, asidüri, desidua, diapsid, esidyum, lusidol, oksidaz, oksidül, sidaris, siddige, siderit, sideroz, sidikli, sidiksi, sidiler, simisid, Ursidae

6 harfli

asidik, asidoz, haside, heside, kaside, okside, Reside

5 harfli

aside, sidak, siddi, sidek, sides, sidik, Sidre, sidük

4 harfli

Side

Kelime Ara