İçinde SİF geçen kelimeler

İçinde SİF geçen kelimeler 220 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

sif aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. sif anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde SİF geçen kelimeler

25 harfli

edilgen fiil ~ pasif fiil, ligamentum kostoksifoidea, oksifilik hücre tümörleri, X`e bağlı resesif kalıtım

24 harfli

endokarditis kalsifikans, kompresif optik nöropati, otozomal resesif kalıtım, pasif aglütinasyon testi, Potamogeton obtusifolius, prostat-spesifik antijen

23 harfli

spesifik gümrük vergisi

22 harfli

antispesifik faktörler, dekalsifikasyon sıvısı, kalsiferol (vitamin D)

21 harfli

Asya Pasifik ülkeleri

20 harfli

aktif/pasif yönetimi, Asya Pasifik konseyi, emülsifiye edici tuz, ksifoit altı pencere, miyozitis ossifikans, prosessus ksifoideus, spesifik yüzey alanı

19 harfli

immünosüpresif etki, kalsifiye epitelyom, kartilago ksifoidea, muskulus fusiformis, selula kalisiformis, sifonlu basınçölçer, spesifik iletkenlik

18 harfli

dekstropropoksifen, fakoemülsifikasyon, oksifilik hücreler, pasif immünizasyon

17 harfli

defansif esneklik, Drepanis pasifica, ekstansif yemleme, ekstensif özellik, interspesifik tür, konak spesifitesi, pasif bağışıklama, sifonun su yitimi, Taenia pisiformis, tamoksifen sitrat

16 harfli

ekstansif üretim, entansif yemleme, oksifil hücreler, pasif bağışıklık, progresif ataksi, sifonapteridozis, su ayırma sifonu

15 harfli

branşiyal sifon, bronşiyal sifon, dekalsifikasyon, deklasifikasyon, detoksifikasyon, edilgen ~ pasif, ekstansif tarım, entansif üretim, müteessif olmak, pasif transport, pasif yemlikler, progresif vergi, regio ksifoidea, rekursif formül, spesifik büyüme, spesifik tarife

14 harfli

atriyum sifonu, beta siflutrin, entansif tarım, ergokalsiferol, intensif tarım, kıyı resifleri, kolekalsiferol, ksifido serker, oksifenbutazon, pasif difüzyon, pasif hiperemi, pasif immünite, pasif manyetik, pasifleştirmek, permisif hücre, regresif vergi, spesifik dönme, spesifik vergi, spesifik yangı

13 harfli

cari pasifler, emmesiz sifon, entansif besi, interspesifik, intraspesifik, kalsifikasyon, klasifikasyon, lavabo sifonu, mercan resifi, metoksifluran, pasif aşılama, pasif hareket, pasif korunma, pasif taşınım, pasif taşınma, Pasifik morsu, pasifleştirme, rekursif dizi, rekursif seri

12 harfli

eviye sifonu, monospesifik, oksifenonium, oksiflorenon, ossifikasyon, pasif taşıma, Pasifik soyu, pasifikasyon, pasiflik eki, psoryasiform, sifonoforlar, siftah etmek, spesifik ısı, spesifik nem, tavsif etmek, teksif etmek

11 harfli

ağız sifonu, dekalsifiye, emülsifiyer, falsiformis, kalsifikans, kıyı resifi, krusiformis, os psiforme, osifikasyon, pasif metal, pasifleşmek, propoksifen, saksiformis, siftahlamak, süspensifaj, taksifillin

10 harfli

agresiflik, antitüssif, cari pasif, ensiformis, fusiformis, kalsiferol, oksifiller, pasif fiil, pasifleşme, pisiformis, set resifi, sifirsemek, sifonlamak, sifonlular, siftahlama, siftilemek, termosifon

9 harfli

kesif yem, kulisifüj, lâtisifer, lusiferaz, lusiferin, lüsiferaz, lüsiferin, müteessif, mütekâsif, oksifilik, persiflaj, progresif, sifiirseg, sifonlama, siftinlik, siftinmek, siftireli, siftlemek, spesifite

8 harfli

asifinik, defansif, ensiform, korrosif, pasiflik, regresif, resessif, sifinnik, siftemek, siftimek, siftinme, spesifik, Şemsifer

7 harfli

agresif, müessif, obsesif, ofansif, oksifil, resesif, sifdasi, sifilis, siftesi, siftime, siftmek

6 harfli

neksif, sifdah, sifeni, sifila, siftah, tavsif, tavsif, teksif, tussif

5 harfli

kesif, masif, pasif, resif, sifda, sifil, sifin, sifir, sifli, sifon, sifos, sifta, sifte, sifti

3 harfli

sif

Kelime Ara